2019-04-26

Jn 21, 20-25

Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról20Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte: Uram, ki az, aki elárul téged? 21Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól: Uram, hát vele mi lesz? 22Jézus pedig így szólt hozzá: Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! 23Elterjedt tehát a testvérek között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád?
Az evangélium írója
Befejezés
24Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. 25De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.

Prédikációk Jn 21 alapján:

Hanganyag: 16801 KB1999.04.15.18:00 - Szatmári Ferenc
JÉZUS ISMÉT KERES TÉGED
- Jn 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 18233 KB
1999.06.06.10:00 - Cseri Kálmán
KEGYELEMBŐL, HIT ÁLTAL
 Hit 

- Jn 21,15-17  - Jn 21,1-14
Hanganyag: 18904 KB2001.12.31.18:00 - Cseri Kálmán
SZERETSZ-E?
 Óév 

- Jn 21,15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21480 KB
2002.04.01.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS HARMADIK MEGJELENÉSE
 Húsvét 

- Jn 21,1-14  - Mk 16, 1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21689 KB
2002.09.29.08:00 - Cseri Kálmán
SZERETSZ-E ENGEM?
 Evangélizáció, 2002 

- Jn 21,15-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 21434 KB
2003.04.21.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET
 Húsvét 

- Kol 3, 1-4  - Jn 21, 1-14
Hanganyag: 6830 KB2005.03.31.18:00 - Harald Binder
GÉNTECHNOLÓGIA - FELELŐSSÉG ÉS LEHETŐSÉG
- Jn 21,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 4760 KB
2005.04.14.18:00 - Varga Róbert
HÚSVÉT ÉS PÜNKÖSD KÖZÖTT
- Jn 21,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21952 KB
2008.04.06.10:00 - Cseri Kálmán
II. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 

- Jn 21,15-19  - Jn 20,24-29

Zsolt 143

Könyörgés szabadításért1Dávid zsoltára. URam, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te!
2Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!
3Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat.
4Lelkem elcsüggedt bennem, szívem megdermedt bensőmben.
5Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain.
6Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. (Szela.)
7Siess, URam, hallgass meg, mert odavan a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók!
8Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem.
9Ments meg ellenségeimtől, URam, nálad keresek oltalmat!
10Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
11Tartsd meg életemet nevedért, URam, hozz ki engem a nyomorúságból a te igazságodért!
12Némítsd el ellenségeimet a te hűségedért! Pusztítsd el azokat, akik életemre törnek, mert a te szolgád vagyok én!

Nincsenek prédikációk Zsolt 143 alapján.


RÉ 353 MRÉ 235