2019-04-25

Jn 21, 15-19

Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása15Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! 16Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat! 17Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat! 18Bizony, bizony, mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. 19Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: Kövess engem!

Prédikációk Jn 21 alapján:

Hanganyag: 16801 KB1999.04.15.18:00 - Szatmári Ferenc
JÉZUS ISMÉT KERES TÉGED
- Jn 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 18233 KB
1999.06.06.10:00 - Cseri Kálmán
KEGYELEMBŐL, HIT ÁLTAL
 Hit 

- Jn 21,15-17  - Jn 21,1-14
Hanganyag: 18904 KB2001.12.31.18:00 - Cseri Kálmán
SZERETSZ-E?
 Óév 

- Jn 21,15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21480 KB
2002.04.01.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS HARMADIK MEGJELENÉSE
 Húsvét 

- Jn 21,1-14  - Mk 16, 1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21689 KB
2002.09.29.08:00 - Cseri Kálmán
SZERETSZ-E ENGEM?
 Evangélizáció, 2002 

- Jn 21,15-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 21434 KB
2003.04.21.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET
 Húsvét 

- Kol 3, 1-4  - Jn 21, 1-14
Hanganyag: 6830 KB2005.03.31.18:00 - Harald Binder
GÉNTECHNOLÓGIA - FELELŐSSÉG ÉS LEHETŐSÉG
- Jn 21,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 4760 KB
2005.04.14.18:00 - Varga Róbert
HÚSVÉT ÉS PÜNKÖSD KÖZÖTT
- Jn 21,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21952 KB
2008.04.06.10:00 - Cseri Kálmán
II. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 

- Jn 21,15-19  - Jn 20,24-29

Zsolt 142

Elhagyatott ember könyörgése1Dávid tanítókölteménye. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt.
2Hangosan kiáltok az ÚRhoz, hangosan könyörgök az ÚRhoz.
3Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat.
4Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tőrt vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok.
5Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni! Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem.
6Hozzád kiáltok, URam, és ezt mondom: Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén.
7Figyelj esedezésemre, mert igen elesett vagyok! Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam!
8Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet! Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem.

Nincsenek prédikációk Zsolt 142 alapján.


RÉ 350 MRÉ 231