2019-03-25

Jn 14, 7-11

7Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. 8Fülöp így szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. 9Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az Atyát? 10Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya, aki énbennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. 11Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek!

Prédikációk Jn 14 alapján:

Hanganyag: 19760 KB1963.06.02.10:00 - Joó Sándor
PARAKLETOS
 Pünkösd 

- Jn 14,16-20
Hanganyag: 18143 KB1966.03.29.10:00 - Joó Sándor
HIGGYETEK ISTENBEN!
- Jn 14,1
Hanganyag: 20294 KB1998.09.24.18:00 - Pásztor Gyula
KRISZTUS AZ ÚT
 Evangélizáció, 1998 

- Jn14,1-6;
Zsid 10,19-23; 12,1-2
Szöveges anyag
2000.06.01.18:00 - Cseri Kálmán
KRISZTUS MENNYBEMENETELÉRŐL
- Jn 14, 1-3
Szöveges anyag
Hanganyag: 19361 KB
2002.01.13.10:00 - Cseri Kálmán
A BÖLCSESSÉG FELTÉTELEI
- Jn 14,21-23  - 1Kor 2,6-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21410 KB
2002.05.19.08:30 - Cseri Kálmán
A SZENTLÉLEK MINT SEGÍTŐ
 Pünkösd 

- Róm 8,26  - Jn 14,15-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 18464 KB
2003.05.22.18:00 - Csákány Tamás
KÉRDEZZ, Ő VÁLASZOL!
Szerkesztői megjegyzés:
rossz minőségű hangfelvétel

- Jn 14, 1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 19766 KB
2003.10.30.18:00 - Csákány Tamás
A VIGASZTALÁS ISTENE
- Jn 14,16-18; 26-27
Hanganyag: 21214 KB2004.06.06.10:00 - Bolyki János
UTIKALAUZ A SZENTHÁROMSÁGHOZ
- Jn 14,16;26
Hanganyag: 3902 KB2005.06.05.10:00 - Bolyki János
JÉZUS SZAVAI FELEJTHETETLENEK
- Jn 14,26; ApCsel 20,35  - 1Pt 1,22-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 21955 KB
2006.11.05.10:00 - Cseri Kálmán
MAGAMHOZ VESZLEK TITEKET
 Betegség  Gyász  Nem csak időseknek  Vigasztalás 

- Jn 14,1-3  - Lk 16,19-31
Hanganyag: 20629 KB2007.05.28.10:00 - Varga Róbert
VEZÉRLŐ SZENTLÉLEK
- ApCsel 10,30-48  - Jn 14,25-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 19658 KB
2008.05.08.18:00 - Varga Róbert
A PÁRTFOGÓ
- Jn 14,26-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.11.16.10:00 - Cseri Kálmán
ÉLETÜNK ŐSZE
 Ébresztés  Nem csak időseknek 

- Jn 14,1-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 21852 KB
2011.02.20.10:00 - Földvári Tibor
JÉZUS BÉKESSÉGE
- Jn 14,27  - Fil 4,4-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 22076 KB
2011.07.24.10:00 - Földvári Tibor
A TANÍTVÁNY HITÉNEK PRÓBÁJA
- Jn 6,1-15  - Jn 14,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.09.18.18:00 - Horváth Géza
ÉN VAGYOK AZ ÚT
- Jn 14,6
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.05.27.11:00 - Horváth Géza
A VIGASZTALÓ MÁS, A VIGASZTALÁS UGYANAZ
- Jn 14,16  - ApCsel 2,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21956 KB
2014.12.14.08:00 - Horváth Géza
JÉZUS ITT VAN
- Mt 14,27  - Jn 14,15-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 21161 KB
2015.03.12.18:00 - Horváth Géza
SZERETETKAPCSOLAT
- Jn 14,21;23
Szöveges anyag
Hanganyag: 20112 KB
2015.03.15.10:00 - Földvári Tibor
NAGYOBBAKAT TESZTEK EZEKNÉL
- Jn 14,12-14  - Jn 14,1-3;15-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 24879 KB
2015.12.10.18:00 - Szepesy László
HELYET KÉSZÍTEK NEKTEK
- Jn 14,2-3
Hanganyag: 22206 KB2016.05.01.08:00 - Takaró János
A LEGFONTOSABB KAPCSOLAT
- Jn 14, 1-11

Zsolt 113

Az Úr fensége és kegyelme1Dicsérjétek az URat! ÚRnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az ÚR nevét!
2Legyen áldott az ÚR neve most és mindörökké!
3Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az ÚR nevét!
4Magasan fölötte van az ÚR minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek.
5Ki hasonlítható Istenünkhöz, az ÚRhoz, aki a magasban lakik,
6és a mélybe néz, az égre is, a földre is?
7Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt.
8Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé.
9Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az URat!

Nincsenek prédikációk Zsolt 113 alapján.


RÉ 228 MRÉ 370