2019-04-21

Jn 20, 1-18

Az üres sír1A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. 3Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 4Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. 5Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. 6Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, 7és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen. 8Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. 9Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. 10A tanítványok ezután hazamentek.
Jézus megjelenik a magdalai Máriának (Mk 16,9)11Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, 12és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. 13Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. 14Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. 15Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. 16Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. 17Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. 18Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.

Prédikációk Jn 20 alapján:

Hanganyag: 17529 KB1965.04.18.10:00 - Joó Sándor
JÉZUS MÉGIS ÉL
 Húsvét 

- Jn 20,13b
Hanganyag: 15985 KB1970.03.29.10:00 - Joó Sándor
HOGYAN LÁTJUK A HÚSVÉTOT?
- Jn 20,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21734 KB
1998.04.12.18:00 - Cseri Kálmán
ELŐTTE NINCS AKADÁLY
 Húsvét 

- Jn 20,19-22  - Mt 27,62-28,15
Szöveges anyag
Hanganyag: 20370 KB
1998.04.13.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS NÉGY HÚSVÉTI AJÁNDÉKA
 Húsvét 

- Jn 20,19-23  - Jn 20, 24-31.
Hanganyag: 19999 KB1999.04.05.10:00 - Varga Róbert
FELTÁMADOTT
- Jn 20,19-23  - Lk 24,36-49
Szöveges anyag
2000.04.24.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUS FELTÁMADOTT
- 1Kor 15, 19-23  - Jn 20, 24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 21202 KB
2001.04.22.10:00 - Cseri Kálmán
NE LÉGY HITETLEN!
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Döntés 

- Jn 20, 24-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 21483 KB
2002.03.31.08:30 - Cseri Kálmán
A NAGY FORDULAT
 Húsvét 

- Jn 20,11-18  - Jn 20,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 20775 KB
2002.04.18.18:00 - Cseri Kálmán
FELSZÍNESSÉG
- Jn 20,1-2
Szöveges anyag
Hanganyag: 5529 KB
2005.03.27.08:30 - Cseri Kálmán
LÁTTUK AZ URAT!
 Húsvét 

- Jn 20,11-22  - Jn 20,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 4959 KB
2005.03.28.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG HÍVŐK 3.
 Húsvét 

- Jn 20, 19-29  - 1Pt 4,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 10958 KB
2007.04.09.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS ÚR A HALÁLON
 Húsvét 

- Lk 7,11-17  - Jn 20,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 22094 KB
2008.03.30.10:00 - Cseri Kálmán
I. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 

- Lk 24,30-35  - Jn 20,11-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21952 KB
2008.04.06.10:00 - Cseri Kálmán
II. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 

- Jn 21,15-19  - Jn 20,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 17582 KB
2008.04.20.10:00 - Cseri Kálmán
NINCS SEMMI GÁT
- Jn 20,24-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 19048 KB
2009.04.13.10:00 - Varga Róbert
FÉLELEMBŐL ÖRÖMBE
 Húsvét 

- Mt 28,1-10  - Jn 20,24-29
Hanganyag: 21372 KB2011.04.28.18:00 - Illés Dávid
BÉKESSÉG NÉKTEK!
- Jn 20,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 22621 KB
2013.04.04.18:00 - Cseri Kálmán
HÚSVÉTI TALÁLKOZÁSOK
- Jn 20,11-22
Hanganyag: 22378 KB2016.03.28.10:00 - Takaró János
TALÁLKOZÁS A FELTÁMADOTTAL
 Húsvét 

- Jn 20,29  - Jn 20,24-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 21069 KB
2017.04.23.08:00 - Horváth Géza
NE LÉGY HITETLEN, HANEM HÍVŐ
- Jn 20,24-29
Hanganyag: 40308 KB2017.04.23.10:00 - Horváth Géza
NE LÉGY HITETLEN, HANEM HÍVŐ
 Konfirmáció 

- Jn 20,24-29
Hanganyag: 22553 KB2018.04.02.10:00 - Czakó Zoltán
MIÉRT ÁLDJUK A MI URUNKAT?
 Húsvét 

- 1Pt 1,3-5  - Jn 20,1-10

Zsolt 138

Hálaadás Isten hűséges szeretetéért1Dávidé. Magasztallak, URam, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek!
2Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.
3Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.
4Téged magasztal, URam, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait.
5Énekelni fognak az ÚR útjairól, mert nagy az ÚR dicsősége.
6Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót.
7Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.
8Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait!

Prédikációk Zsolt 138 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19922 KB
2004.07.25.10:00 - Cseri Kálmán
19. KÖSZÖNT TITEKET...
- Kol 4,7-18  - Zsolt 138
Szöveges anyag
Hanganyag: 3896 KB
2005.10.16.10:00 - Varga Róbert
NÉZŐPONT
- 4Móz 13, válogatott versek  - Zsolt 138,1-8
Hanganyag: 26794 KB2013.12.19.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR ELVÉGZI ÉRTEM
- Zsolt 138
Hanganyag: 24862 KB2019.01.03.18:00 - Szepesy László
BIZTOS JÖVŐ
- Zsolt 138,8

RÉ 356 MRÉ 227