2019-01-12

Jn 1, 14-18

14Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 15János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. 16Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. 18Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

Prédikációk Jn 1 alapján:

Hanganyag: 14715 KB1959.12.25.10:00 - Joó Sándor
INKARNÁCIÓ
 Karácsony 

- Jn 1,14
Hanganyag: 20850 KB1964.02.16.10:00 - Joó Sándor
HOL VAN JÉZUS?
- Jn 1,38-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 22073 KB
1998.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
A TEREMTŐ IGE
 Karácsony 

- Lk 1,26-38  - Jn 1,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 19018 KB
1999.12.26.10:00 - Varga Róbert
IGE, ÉLET, VILÁGOSSÁG
 Karácsony 

- Jn 1,1-15  - Ézs 9,1-6
Szöveges anyag
2000.06.22.18:00 - Cseri Kálmán
A JÁNOS EVANGÁLIUMA
- Jn 1, 1-5; 52
Szöveges anyag
2000.12.25.10:00 - Cseri Kálmán
KARÁCSONY LÉNYEGE
 Karácsony 

- Jn 1, 14  - Jn 1,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 20972 KB
2001.12.23.10:00 - Cseri Kálmán
VILÁGOSSÁGBAN JÁRNI ÉS VILÁGÍTANI
 Családi istentisztelet 

- Jn 1, 1-14
Hanganyag: 21536 KB2001.12.27.18:00 - Orján Géza
A CIGÁNYMISSZIÓ MUNKÁJA
- Jn 1,19-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 20266 KB
2002.12.26.18:00 - Varga Róbert
TESTTÉ LETT KEGYELEM
 Karácsony 

- Jn 1,14  - Mt 2, 7-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 20592 KB
2003.01.19.10:00 - Varga Róbert
NÁTÁNÁEL
- Jn 1, 43-51  - Zsolt 139, 1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 20871 KB
2004.12.26.10:00 - Varga Róbert
ÜDVÖZÍTŐ KEGYELEM
 Karácsony 

- Tit 2,11-15/a  - Jn 1,9-18
Hanganyag: 21701 KB2007.08.12.10:00 - Csere Mátyás
AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK
- Jn 1,37  - Jn 1,35-51
Hanganyag: 20923 KB2007.08.16.18:00 - Csere Mátyás
FÜLÖP ÉS NÁTÁNÁEL
- Jn 1,43-51
Szöveges anyag
Hanganyag: 22006 KB
2007.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
VILÁGOSSÁG FIAI
 Karácsony 

- Jn 1,9  - Jn 1,1-14
Hanganyag: 22119 KB2009.04.10.10:00 - Csere Mátyás
ISTEN GONDOSKODOTT AZ ÁLDOZATRÓL
 Nagypéntek 

- 1Móz 22,8; Jn 1,29  - 1Móz 22,1-14
Hanganyag: 22116 KB2009.12.26.10:00 - Csere Mátyás
Ő MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT
 Karácsony 

- Jn 1,9  - Jn 1,1-4;9-14
Hanganyag: 22113 KB2009.12.27.10:00 - Földvári Tibor
A MEGVETETT NÁZÁRETI
- Mt 2,19-23  - Jn 1,44-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.10.09.10:00 - Horváth Géza
ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA ...
- Jn 8,12  - Jn 1,1-13
Hanganyag: 21776 KB2012.01.12.18:00 - Papp Tibor
TELVE KEGYELEMMEL ÉS IGAZSÁGGAL
- Jn 1,14;16
Szöveges anyag
Hanganyag: 7056 KB
2012.12.26.10:00 - Földvári Tibor
SÁTOROZOTT KÖZÖTTÜNK
 Karácsony 

- Jn 1,14  - Jn 1,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 23441 KB
2013.04.21.08:00 - Horváth Géza
MEGSZÓLÍTOTTA ŐKET
- Jn 1,35-41
Szöveges anyag
Hanganyag: 27239 KB
2013.12.29.10:00 - Földvári Tibor
A NÁZÁRETI
- Mt 2,19-23  - Jn 1,44-52
Hanganyag: 22460 KB2014.01.05.10:00 - Szepesy László
LÁTTUK AZ Ő DICSŐSÉGÉT
- Jn 1,14  - Jn 1,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 27289 KB
2014.01.12.10:00 - Horváth Géza
KIÁLTÓ SZÓ
- Jn 1,19-23  - Ézs 40, 1-10
Hanganyag: 22859 KB2014.04.17.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 1,36  - Mt 26,36-27,61 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 27870 KB
2014.12.25.08:30 - Horváth Géza
AZ ÉN URAM
 Karácsony 

- Lk 1,39-45  - Jn 1,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21700 KB
2014.12.26.20:00 - Takaró János
A KARÁCSONY IGAZI TARTALMA
 Karácsony 

- Jn 1,11-12  - Jn 1,1-14
Hanganyag: 59790 KB2015.12.13.17:00 - Takaró János
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
- Jn 1,1-4;11-14;
Jak 1,17;
Jel 1,7-8
Hanganyag: 15615 KB2017.08.17.18:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
KI VAGY TE?
- Jn 1,19-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 25456 KB
2017.12.25.11:00 - Horváth Géza
AZ IGE TESTTÉ LETT
 Karácsony 

- Jn 1,14a  - Jn 1,1-12

Jer 36, 1-19

Jeremiás leíratja jövendöléseit1Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 2Fogj egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izráelről, Júdáról és a többi népről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád: Jósiás idejétől kezdve egészen mindmáig. 3Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és megtér mindenki a maga gonosz útjáról. Akkor én is megbocsátom bűnüket és vétküket.
Bárúk felolvassa a jövendölést a templomban4Ekkor Jeremiás hívta Bárúkot, Nérijjá fiát, Bárúk pedig leírta Jeremiás diktálása után az irattekercsre az ÚRnak mindazokat az igéit, amelyeket kijelentett neki. 5Majd ezt parancsolta Jeremiás Bárúknak: Én akadályoztatva vagyok, nem mehetek az ÚR házába, 6azért menj el te, és az ÚR házában a böjt napján olvasd fel a nép előtt a tekercset, amelyre diktálásom után leírtad az ÚR igéjét. Olvasd fel azok előtt a júdaiak előtt is, akik a városaikból érkeztek! 7Talán az ÚR elé jut könyörgésük, és megtér mindenki a maga gonosz útjáról. Mert nagy és lángoló haraggal beszélt az ÚR ez ellen a nép ellen. 8Bárúk, Nérijjá fia mindenben úgy járt el, ahogyan Jeremiás próféta parancsolta, és felolvasta az iratból az ÚR igéjét az ÚR házában.
9Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának ötödik esztendejében, a kilencedik hónapban ugyanis kihirdették Jeruzsálem egész népének és a Júda városaiból Jeruzsálembe érkezett egész népnek, hogy tartsanak böjtöt az ÚR előtt. 10Ekkor olvasta fel Bárúk az iratból Jeremiás szavait az ÚR házában, Gemarjának, Sáfán kancellár fiának a kamrájában, a felső udvarban, az ÚR háza új kapujának a bejáratánál az egész nép füle hallatára.
11Amikor meghallgatta Míkájehú, Gemarjá fia, Sáfán unokája ebből az iratból az ÚR minden igéjét, 12lement a királyi palotába a kancellár szobájába, ahol éppen együtt volt valamennyi vezető ember: Elísámá kancellár, Delájá, Semajának a fia, Elnátán, Akbórnak a fia, Gemarjá, Sáfánnak a fia, Cidkijjá, Hananjának a fia és a többi vezető ember. 13Míkájehú jelentette nekik mindazt, amit hallott, amikor Bárúk felolvasta az iratot a nép előtt.
14Ekkor elküldték a vezető emberek Bárúkhoz Jehúdít, Netanjá fiát, Selemjá unokáját, Kúsí dédunokáját ezzel az üzenettel: Vedd magadhoz a tekercset, amelyet felolvastál a nép előtt, és gyere ide! Bárúk, Nérijjá fia magához vette a tekercset, és elment hozzájuk. 15Ők ezt mondták neki: Ülj le, és olvasd fel előttünk! És Bárúk felolvasta előttük. 16Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Bárúknak: Nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak. 17Majd ezt kérdezték Bárúktól: Mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket? Az ő diktálása után? 18Bárúk így felelt nekik: Ő mondta nekem tollba mindezeket az igéket, én pedig leírtam a tekercsre tintával. 19A vezetők ezt mondták Bárúknak: Menj, és rejtőzz el te is meg Jeremiás is; ne tudja senki, hogy hol vagytok!

Prédikációk Jer 36 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21791 KB
1998.03.01.10:00 - Varga Róbert
AMI NEM MÚLIK EL
- Lk 21,25-36; 21,33  - Jer 36,20-31/a
Hanganyag: 51719 KB1998.10.23.18:00 - Alexander Schick
KUMRÁN: HOLT-TENGERI KÉZIRAT LELETEK
- Jer 36,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21807 KB
2007.03.18.10:00 - Cseri Kálmán
MI AZ IHLETETTSÉG?
- 2Tim 3,16  - Jer 36,4-8
Hanganyag: 30142 KB2019.01.13.10:00 - Földvári Tibor
DE AZ ÚR ELREJTI ŐKET
- Jer 36,20-32  - Jer 36,1-19

RÉ 309 MRÉ 188