2019-03-22

Jn 13, 31-35

Az új parancsolat31Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne; 32ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. 33Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. 34Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Prédikációk Jn 13 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20628 KB
1999.08.01.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS ÁRULÓJA
- Jn 13, 21-38  - Zsolt 141
Szöveges anyag
2001.04.29.08:00 - Cseri Kálmán
MOSS MEG, URAM!
- Jn 13, 8-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 20801 KB
2002.03.10.08:00 - Cseri Kálmán
SZERETTE AZ ÖVÉIT
- Jn 13,1-11  - Jn 13,1-17
Hanganyag: 21020 KB2002.03.17.10:00 - Cseri Kálmán
MEGFÜRDÉS ÉS LÁBMOSÁS
- Jn 13,8-11  - Jn 13,1-17
Hanganyag: 28553 KB2003.06.12.18:00 - Cseri Kálmán
CSENDES CSODÁK
Szerkesztői megjegyzés:
Második felében Hüvösvölgyi Ildikó Reményik-estje

- Jn 13,12-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 20542 KB
2003.06.29.08:00 - Cseri Kálmán
7. MIRE VAN SZÜKSÉGÜK GYERMEKEINKNEK?
 Család  Házasság 

- Jn 13,12-17; 34  - 1Thessz 2,1-12
Hanganyag: 22109 KB2006.07.16.10:00 - Csere Mátyás
HOGY Ő SZOLGÁLJON
- Jn 13,1-5; Mt 20,25-28  - Mt 20,20-28
Hanganyag: 21844 KB2007.11.22.18:00 - Csere Mátyás
ÚR LÉVÉN LETT SZOLGÁVÁ
- Jn 13,1-10
Hanganyag: 25460 KB2013.11.07.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS LÁBMOSÁSA
- Jn 13,1-20

Zsolt 110

A Messiás pap és király1Dávid zsoltára. Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!
2Hatalmad pálcáját kinyújtja az ÚR a Sionról: Uralkodj ellenségeid között!
3Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod.
4Megesküdött az ÚR, nem bánja meg: Pap vagy te örökké, Melkisédek módján.
5Az Úr van jobbodon: királyokat zúz össze haragja napján.
6Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét.
7A patakból iszik útközben, azért emeli föl a fejét.

Nincsenek prédikációk Zsolt 110 alapján.


RÉ 178 MRÉ 171