2019-01-11

Jn 1, 9-13

9Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 10A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 11a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. 12Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

Prédikációk Jn 1 alapján:

Hanganyag: 14715 KB1959.12.25.10:00 - Joó Sándor
INKARNÁCIÓ
 Karácsony 

- Jn 1,14
Hanganyag: 20850 KB1964.02.16.10:00 - Joó Sándor
HOL VAN JÉZUS?
- Jn 1,38-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 22073 KB
1998.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
A TEREMTŐ IGE
 Karácsony 

- Lk 1,26-38  - Jn 1,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 19018 KB
1999.12.26.10:00 - Varga Róbert
IGE, ÉLET, VILÁGOSSÁG
 Karácsony 

- Jn 1,1-15  - Ézs 9,1-6
Szöveges anyag
2000.06.22.18:00 - Cseri Kálmán
A JÁNOS EVANGÁLIUMA
- Jn 1, 1-5; 52
Szöveges anyag
2000.12.25.10:00 - Cseri Kálmán
KARÁCSONY LÉNYEGE
 Karácsony 

- Jn 1, 14  - Jn 1,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 20972 KB
2001.12.23.10:00 - Cseri Kálmán
VILÁGOSSÁGBAN JÁRNI ÉS VILÁGÍTANI
 Családi istentisztelet 

- Jn 1, 1-14
Hanganyag: 21536 KB2001.12.27.18:00 - Orján Géza
A CIGÁNYMISSZIÓ MUNKÁJA
- Jn 1,19-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 20266 KB
2002.12.26.18:00 - Varga Róbert
TESTTÉ LETT KEGYELEM
 Karácsony 

- Jn 1,14  - Mt 2, 7-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 20592 KB
2003.01.19.10:00 - Varga Róbert
NÁTÁNÁEL
- Jn 1, 43-51  - Zsolt 139, 1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 20871 KB
2004.12.26.10:00 - Varga Róbert
ÜDVÖZÍTŐ KEGYELEM
 Karácsony 

- Tit 2,11-15/a  - Jn 1,9-18
Hanganyag: 21701 KB2007.08.12.10:00 - Csere Mátyás
AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK
- Jn 1,37  - Jn 1,35-51
Hanganyag: 20923 KB2007.08.16.18:00 - Csere Mátyás
FÜLÖP ÉS NÁTÁNÁEL
- Jn 1,43-51
Szöveges anyag
Hanganyag: 22006 KB
2007.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
VILÁGOSSÁG FIAI
 Karácsony 

- Jn 1,9  - Jn 1,1-14
Hanganyag: 22119 KB2009.04.10.10:00 - Csere Mátyás
ISTEN GONDOSKODOTT AZ ÁLDOZATRÓL
 Nagypéntek 

- 1Móz 22,8; Jn 1,29  - 1Móz 22,1-14
Hanganyag: 22116 KB2009.12.26.10:00 - Csere Mátyás
Ő MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT
 Karácsony 

- Jn 1,9  - Jn 1,1-4;9-14
Hanganyag: 22113 KB2009.12.27.10:00 - Földvári Tibor
A MEGVETETT NÁZÁRETI
- Mt 2,19-23  - Jn 1,44-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.10.09.10:00 - Horváth Géza
ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA ...
- Jn 8,12  - Jn 1,1-13
Hanganyag: 21776 KB2012.01.12.18:00 - Papp Tibor
TELVE KEGYELEMMEL ÉS IGAZSÁGGAL
- Jn 1,14;16
Szöveges anyag
Hanganyag: 7056 KB
2012.12.26.10:00 - Földvári Tibor
SÁTOROZOTT KÖZÖTTÜNK
 Karácsony 

- Jn 1,14  - Jn 1,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 23441 KB
2013.04.21.08:00 - Horváth Géza
MEGSZÓLÍTOTTA ŐKET
- Jn 1,35-41
Szöveges anyag
Hanganyag: 27239 KB
2013.12.29.10:00 - Földvári Tibor
A NÁZÁRETI
- Mt 2,19-23  - Jn 1,44-52
Hanganyag: 22460 KB2014.01.05.10:00 - Szepesy László
LÁTTUK AZ Ő DICSŐSÉGÉT
- Jn 1,14  - Jn 1,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 27289 KB
2014.01.12.10:00 - Horváth Géza
KIÁLTÓ SZÓ
- Jn 1,19-23  - Ézs 40, 1-10
Hanganyag: 22859 KB2014.04.17.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 1,36  - Mt 26,36-27,61 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 27870 KB
2014.12.25.08:30 - Horváth Géza
AZ ÉN URAM
 Karácsony 

- Lk 1,39-45  - Jn 1,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21700 KB
2014.12.26.20:00 - Takaró János
A KARÁCSONY IGAZI TARTALMA
 Karácsony 

- Jn 1,11-12  - Jn 1,1-14
Hanganyag: 59790 KB2015.12.13.17:00 - Takaró János
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
- Jn 1,1-4;11-14;
Jak 1,17;
Jel 1,7-8
Hanganyag: 15615 KB2017.08.17.18:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
KI VAGY TE?
- Jn 1,19-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 25456 KB
2017.12.25.11:00 - Horváth Géza
AZ IGE TESTTÉ LETT
 Karácsony 

- Jn 1,14a  - Jn 1,1-12

Jer 35

A rékábiak példaadó engedelmessége1Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz, Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében: 2Menj el a rékábiak háza népéhez, és beszélj velük; vidd be őket az ÚR házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni! 3Magam mellé vettem tehát Jaazanját, aki Jirmejá fia, Habaccinjá unokája volt, továbbá a testvéreit és valamennyi fiát: a rékábiak egész háza népét. 4Bevittem őket az ÚR házába, Hánán fiainak a kamrájába, aki Jigdaljának, az Isten emberének volt a fia. Ez a kamra a vezetők kamrája mellett volt, Maaszéjának, Sallúm fiának a kamrája fölött, aki ajtóőr volt. 5Itt a rékábiak háza népének a fiai elé borral telt kelyheket és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik: Igyatok bort! 6De ők így feleltek: Nem iszunk bort, mert a mi ősünk, Jónádáb, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk: Ne igyatok bort soha, se ti, se a fiaitok! 7Házat se építsetek, gabonát se vessetek, szőlőt se ültessetek, birtokotok se legyen, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok! 8És mi hallgattunk ősünknek, Jónádábnak, Rékáb fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne igyunk egész életünkben bort, se mi, se feleségünk, se fiaink, se leányaink; 9és házakat se építsünk, hogy azokban lakjunk; ne legyen szőlőnk, szántóföldünk és vetésünk sem, 10hanem sátrakban lakjunk. Engedelmeskedtünk tehát, és mindent úgy tettünk, ahogyan ősünk, Jónádáb parancsolta. 11Csak amikor fölvonult Nebukadneccar, Babilónia királya az ország ellen, akkor mondtuk: Gyertek, menjünk Jeruzsálembe a káldeusok és az arámok hadserege elől! Ezért lakunk Jeruzsálemben.
12Ekkor így szólt Jeremiáshoz az ÚR igéje: 13Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Menj, és mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak: Miért nem fogadjátok meg az intést, és miért nem hallgattok a szavamra? – így szól az ÚR. 14Jónádábnak, Rékáb fiának betartották az utasításait. Ő azt parancsolta fiainak, hogy ne igyanak bort; nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. 15Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam: Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról! Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket! Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek és nem hallgattatok rám. 16Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai megtartották ősük parancsát, amelyet az megparancsolt, de ez a nép nem hallgatott rám.
17Azért ezt mondja az ÚR, a Seregek Istene, Izráel Istene: Elhozom Júdára és Jeruzsálem minden lakójára mindazt a veszedelmet, amelyet meghirdettem ellenük. Mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám, hívtam őket, de nem válaszoltak.
18A rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás: Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jónádábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsát, és mindent úgy tettetek, ahogyan ő parancsolta nektek, 19azért így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai, színem előtt maradnak mindenkor!

Nincsenek prédikációk Jer 35 alapján.


RÉ 308 MRÉ 179