2018-12-06

Zsid 5, 1-10

Krisztus örök üdvösség szerzője lett szenvedése és engedelmessége által1Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. 3Így nemcsak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni.
4Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. 5Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged.” 6Ahogyan másutt is mondja: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.”
7Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. 8Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, 9és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. 10Mert Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.

Prédikációk Zsid 5 alapján:

Hanganyag: 18340 KB1965.09.19.10:00 - Joó Sándor
AZ ENGEDELMESSÉG TITKA
- Zsid 5,8-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 4704 KB
2005.12.01.18:00 - Cseri Kálmán
KISKORÚ ÉS NAGYKORÚ KERESZTYÉNEK
- Zsid 5,11-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21330 KB
2010.12.12.10:00 - Földvári Tibor
A SZENVEDÉS ISKOLÁJA JÉZUS PÉLDÁJÁN
- Zsid 5,7-10  - Zsid 4,14-5,6
Szöveges anyag
Hanganyag: 22118 KB
2012.06.10.08:00 - Horváth Géza
REFORMÁTUS HITÜNK
- Zsid 4,14  - Zsid 5,1-10

Jer 11, 15-23

Nem használ az áldozat15Mit akarsz, kedves népem, templomomban? Sok ravasz tervedet elérni? Szent hússal elhárítani a rád váró veszedelmet, és aztán jót nevetni? 16Zöldellő, szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett el téged az ÚR. Nagy vihar zúgása közben lángba borította lombját, letördelte ágait.
17A Seregek URa, aki elültetett téged, elhatározta, hogy veszedelmet hoz Izráel és Júda házára gonoszságuk miatt, amelyet a maguk kárára követtek el, mert Baalnak tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem.
Az anátótiak meg akarják ölni Jeremiást18Az ÚR tudatta velem, ezért tudom, mit akarnak tenni velem, megmutatta nekem. 19Én pedig olyan voltam, mint a gyanútlan bárány, melyet a vágóhídra visznek. Nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem: Irtsuk ki ezt a fát gyökerestül! Vágjuk ki az élők földjéből, hogy nevét se említsék többé! 20Ó, Seregek URa, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója! Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet!
21Azért ezt mondta az ÚR az anátótiakról, akik életedre törnek, és azt mondták: Ne prófétálj az ÚR nevében, különben a saját kezünkkel ölünk meg! 22Azért ezt mondja a Seregek URa: Én megbüntetem őket: az ifjak fegyver által fognak meghalni, fiaik és leányaik pedig éhen halnak. 23Senki sem marad meg közülük, mert veszedelmet hozok az anátótiakra a büntetésük idején.

Prédikációk Jer 11 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 25867 KB
2014.10.16.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR TÖRŐDIK SZOLGÁJÁVAL
- Jer 11,18-23  - Jer 11,18-23

RÉ 306 MRÉ 183