2019-01-18

Jn 3, 22-30

Keresztelő János öröme22Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. 23János is keresztelt Ainónban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. 24János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. 25János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. 26Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki őhozzá megy. 27János így válaszolt: Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. 28Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. 29Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. 30Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.

Prédikációk Jn 3 alapján:

Hanganyag: 18451 KB1966.05.29.10:00 - Joó Sándor
AKI LÉLEKTŐL SZÜLETETT
 Pünkösd 

- Jn 3,5-8
Szöveges anyag
1997.08.07.10:00 - Cseri Kálmán
VESZÉLYEK
 Veszélyek 

- 1János 2,15  - János 3,16
Szöveges anyag
2001.05.20.18:00 - Cseri Kálmán
TÖREKVÉS VAGY TEREMTÉS
- Jn 3, 1-7
Szöveges anyag
Hanganyag: 19787 KB
2002.11.17.10:00 - Csákány Tamás
ÉLETMENTŐ KRÍZIS
- Zsolt 50,1-23  - Jn 3, 14-18
Hanganyag: 26905 KB2003.05.15.18:00 - Dr. Charles Emert
ZENÉS ÁHÍTAT
- Jn 3,16
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
ÚGY SZERETTE...
 Karácsony 

- Jn 3,16  - 1Jn 4,7-12
Hanganyag: 22119 KB2009.09.24.18:00 - Pótor László
HOGYAN LEHETEK ÚJ EMBER?
 Evangélizáció, 2009 

- Jn 3,1-16; 19,39-42
Hanganyag: 18993 KB2011.01.10.18:00 - Horváth Géza
A HIT CÉLJA
- Jn 3,12-18
Hanganyag: 60229 KB2011.12.18.17:00 - Horváth Géza
ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT
(Adventi zenés áhítat)

- Jn 3,16
2017.10.29.18:00 - Horváth Géza
JÉZUS NAGYSÁGA
Hangfelvétel az Egyéb anyagok / Zenés áhítatok alatt található
 Reformáció 

- Jn 3,30/a

Jer 40

Jeremiás Gedaljá helytartónál1Így következett be az, amit Jeremiásnak mondott az ÚR, miután Nebuzaradán testőrparancsnok szabadon bocsátotta Rámában. Mert elfogatásakor őt is láncra verték a többi jeruzsálemi és júdai fogollyal, akiket fogságba vittek Babilóniába. 2A testőrparancsnok kivette közülük Jeremiást, és ezt mondta neki: Az ÚR, a te Istened kijelentette, hogy milyen veszedelem éri ezt a helyet. 3Beteljesítette, véghezvitte az ÚR, amit kijelentett. Mert vétkeztetek az ÚR ellen, és nem hallgattatok a szavára, ezért történt ez veletek. 4Én tehát még ma leveszem a kezedről a láncot. Ha úgy látod jónak, hogy Babilóniába jöjj velem, akkor jöjj, és nekem gondom lesz rád. Ha pedig nem látod jónak, hogy velem jöjj Babilóniába, akkor maradj! Nézd, előtted van az egész ország, mehetsz, ahová jónak és helyesnek látod! 5De később már nem lehet visszatérni. Menj Gedaljához, Ahíkám fiához, Sáfán unokájához, akit Babilónia királya Júda városainak a helytartójává tett. Lakj vele a nép között, vagy menj akárhová, ahova akarsz! A testőrparancsnok élelmet és ajándékot adott neki, és elbocsátotta. 6Jeremiás pedig elment Gedaljához, Ahíkám fiához Micpába, és ott lakott vele az országban maradt nép között.
Gedaljá összegyűjti a júdaiakat7Amikor meghallották a szétszóródott csapatok parancsnokai és embereik, hogy Babilónia királya Gedalját, Ahíkám fiát nevezte ki helytartóvá az országban, és hogy rábízta a férfiakat, az asszonyokat és a gyermekeket, az ország nincstelenjeit, akiket nem vittek fogságba Babilóniába, 8elmentek Gedaljához Micpába, mégpedig Jismáél, Netanjá fia, Jóhánán és Jónátán, Káréah fiai, Szerájá, Tanhumet fia, a netófái Éfaj fiai meg Jaazanjá, Maakáti fia embereikkel együtt. 9Gedaljá, Ahíkám fia, Sáfán unokája megesküdött nekik és embereiknek, és így szólt: Ne féljetek attól, hogy a káldeusokat kell szolgálnotok! Maradjatok az országban, és szolgáljátok Babilónia királyát, akkor jó dolgotok lesz! 10Én is itt maradok Micpában, hogy a káldeusok szolgálatára álljak, akik idejönnek majd hozzánk. Ti pedig gyűjtsétek be a bort, a gyümölcsöt és az olajat, és tegyétek el edényekbe! Lakjatok a városokban, amelyeket birtokba vehettek! 11Meghallották a móábiaknál, az ammóniaknál, az edómiaknál és a többi országban élő júdaiak is, hogy Babilónia királya otthon hagyta a júdaiak maradékát, és hogy Gedalját, Ahíkám fiát, Sáfán unokáját nevezte ki helytartójukká. 12Visszatértek tehát a júdaiak mindenhonnan, ahová szétszóródtak; megjöttek Júda földjére Gedaljához Micpába. Igen sok bort és gyümölcsöt gyűjtöttek be.
13Jóhánán, Káréah fia és a szétszóródott csapatok parancsnokai mindnyájan elmentek Gedaljához Micpába, 14és ezt mondták neki: Nem tudod, hogy Baalísz ammóni király elküldte Jismáélt, Netanjá fiát, hogy megöljön téged? De Gedaljá, Ahíkám fia nem hitt nekik. 15Jóhánán, Káréah fia pedig titokban ezt mondta Gedaljának Micpában: Majd én elmegyek, és megölöm Jismáélt, Netanjá fiát úgy, hogy senki sem fogja megtudni. Miért ölne meg ő téged? Hiszen akkor szétszóródnának mindazok a júdaiak, akik köréd gyűltek, és Júdának még a maradéka is elpusztulna. 16De Gedaljá, Ahíkám fia így válaszolt Jóhánánnak, Káréah fiának: Nehogy ezt megtedd; hazugság, amit Jismáélról mondasz!

Nincsenek prédikációk Jer 40 alapján.


RÉ 286 MRÉ 379