2018-10-24

4Móz 17, 1-15

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Mondd meg Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedje ki a szenesserpenyőket a tűzből, mert meg vannak szentelve, a bennük levő szenet pedig szórd széjjel. 3Ezeknek a szenesserpenyőiből, akik az életükkel fizettek vétkükért, készítsetek vékonyra kalapált lapokat az oltár beborítására, mert az ÚR színe elé vitték őket, és ezért szentek. Legyenek jellé Izráel fiai számára. 4Fogta azért Eleázár pap a rézserpenyőket, amelyeket odavittek azok, akik elégtek, és vékonyra verette azokat az oltár beborítására, 5emlékeztetőül Izráel fiainak, hogy senki se merjen közeledni az ÚRhoz, aki illetéktelen, mert nem Áron utódai közül való, és mégis illatáldozatot akar bemutatni. Ne járjanak úgy, mint Kórah és csoportja, akit előre figyelmeztetett Mózes által az ÚR.
6Másnap azonban zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen, és ezt mondták: Ti öltétek meg az ÚR népét! 7Amikor azonban egybegyűlt a közösség Mózes és Áron ellen, majd a kijelentés sátra felé fordultak, hirtelen betakarta azt a felhő, és megjelent az ÚR dicsősége, 8Mózes és Áron pedig odament a kijelentés sátra elé. 9Ekkor így beszélt Mózeshez az ÚR: 10Húzódjatok félre ettől a közösségtől, hadd semmisítsem meg őket egy pillanat alatt! Ők pedig arcra borultak. 11Majd Mózes azt mondta Áronnak: Fogd a szenesserpenyőt, tégy bele tüzet az oltárról, rakj rá füstölőszert, vidd hamar a nép közé, és végezz engesztelést értük, mert megharagudott az ÚR, és megkezdődött a csapás. 12Fogta azért Áron a szenesserpenyőt, ahogyan Mózes mondta, és a gyülekezet közé futott, mert már meg is kezdődött a csapás a népen. Füstölőszert tett rá, és engesztelést végzett a népért. 13Megállt a holtak és az élők között, és megszűnt a csapás. 14Tizennégyezer-hétszázan haltak meg a csapás miatt azokon kívül, akik Kórah lázadása miatt haltak meg. 15Ekkor visszatért Áron Mózeshez, a kijelentés sátrának a bejáratához, és megszűnt a csapás.

Prédikációk 4Móz 17 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 4685 KB
2005.10.23.10:00 - Földvári Tibor
ISTEN NÉPÉNEK VEZETŐI MINT KÖZBENJÁRÓK
- 4Móz 17,6-28  - 1Tim 2,1-7
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.09.02.18:00 - Földvári Tibor
ÁRON VESSZEJE KIVIRÁGZIK
- 4Móz 17,16-28

Ef 1, 1-14

Címzés, üdvözlés1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek: 2kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Isten magasztalása Krisztusért3Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. 4Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 5Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, 6hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. 7Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, 8amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. 9Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne 10az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. 11Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; 12hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. 13Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 14örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

Prédikációk Ef 1 alapján:

Hanganyag: 12074 KB1985.10.27.10:00 - Cseri Kálmán
PREDESTINÁCIÓ
 Predestináció 

- Ef 1,1-14
Hanganyag: 18390 KB1998.07.26.10:00 - Somogyi Péter
AZ Ő HATALMA RAJTUNK
- Ef 6,10  - Ef 1,15-23
Hanganyag: 18347 KB2004.09.24.18:00 - Takaró Károly
JÉZUS KRISZTUS APOSTOLA
 Evangélizáció, 2004 

- Ef 1,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 22092 KB
2008.06.19.18:00 - Cseri Kálmán
ISTEN AKARATÁBÓL
- Ef 1,1-14
Hanganyag: 22119 KB2009.06.21.10:00 - Csere Mátyás
A BÉKESSÉG CÉLJA
- ApCsel 9,31  - Ef 1,3-14; 2,19-22
Hanganyag: 22119 KB2012.06.28.18:00 - Csere Mátyás
EFÉZUSI LEVÉL
- Ef 1,1;16-19
Hanganyag: 20385 KB2014.01.10.18:00 - Zila Péter
ISTEN DICSŐSÉGE A KEGYELEMBEN
Soli Deo Gloria imahét 5. rész

- Ef 1,1-7
Szöveges anyag
Hanganyag: 30339 KB
2014.06.08.11:00 - Horváth Géza
MUNKÁLKODIK A SZENTLÉLEK
- Ef 1,13-14a  - ApCsel 2,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 24426 KB
2014.06.15.08:00 - Horváth Géza
MUNKÁLKODÓ SZENTLÉLEK
- Ef 1,15-17  - Ef 1,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 25375 KB
2014.06.22.10:00 - Horváth Géza
CSELEKVŐ SZENTLÉLEK
- Ef 1,18-19  - Ef 1,15-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 23778 KB
2016.09.01.18:00 - Horváth Géza
AZ EFÉZUSI LEVÉLRŐL
- Ef 1,1-3
Szöveges anyag
Hanganyag: 22776 KB
2016.09.18.08:00 - Horváth Géza
KEGYELMES DÖNTÉS
- Ef 1,7-8  - Ef 1,3-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 25638 KB
2016.10.02.08:00 - Horváth Géza
NYILVÁNVALÓ TITOK
- Ef 1,9-10  - Ef 1,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 20971 KB
2016.10.06.18:00 - Horváth Géza
MAGASZTALJUK DICSŐSÉGÉT
- Ef 1,11-12

RÉ 33 MRÉ 33