2018-12-18

Zsid 11, 1-7

A hit és példaképei a világ teremtése óta1A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 2Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.
3Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.
4Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Kain, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.
5Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. 6Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
7Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.

Prédikációk Zsid 11 alapján:

Hanganyag: 16508 KB1965.01.17.10:00 - Joó Sándor
HINNI HOGY ISTEN LÉTEZIK
- Zsid 11,6b
Szöveges anyag
Hanganyag: 15595 KB
1999.05.02.10:00 - Cseri Kálmán
ERŐS SZÍV
- Zsid 11,24-27
Hanganyag: 42671 KB2003.03.13.17:00 - Harald Binder
TEREMTÉS, VAGY EVOLÚCIÓ?
- Zsid 11
Hanganyag: 4476 KB2005.10.02.10:00 - Papp Tibor
IZSÁK FELÁLDOZÁSA
- Zsid 11,17-19
Hanganyag: 22115 KB2006.08.20.10:00 - Földvári Tibor
MÓZES SZÜLEI
- 2Móz 2,1-4, Zsid 11,23  - ApCsel 7,17-20
Hanganyag: 21717 KB2006.11.19.10:00 - Földvári Tibor
MÓZEST ISTEN KEGYELME FORMÁLTA
- ApCsel 7,23-29  - Zsid 11,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 16513 KB
2007.05.20.10:00 - Cseri Kálmán
INKÁBB VÁLASZTOTTA
- Zsid 11,24-27
Hanganyag: 22115 KB2007.05.20.18:00 - Cseri Kálmán
DR. ERDÉLYI DÁNIEL ORVOSMISSZIÓI ÚTJA INDIÁBA
- Zsid 11,23
Hanganyag: 20989 KB2008.08.03.10:00 - Bolyki János
NOÉ
- Zsid 11,7
Hanganyag: 22104 KB2009.08.06.18:00 - Földvári Tibor
ÉNÓK KEDVES VOLT ISTENNEK
- 1Móz 5,18-27; Zsid 11,5;
Júd 14-15
Hanganyag: 22119 KB2011.01.16.10:00 - Csere Mátyás
HIT NÉLKÜL LEHETETLEN
- Zsid 11,6  - Zsid 10,19-23; 35-39
Hanganyag: 22119 KB2011.04.17.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR OLDALÁN HARCOLVA
 Virágvasárnap 

- Zsid 11,32-34
Hanganyag: 22119 KB2012.08.16.18:00 - Csere Mátyás
HIT ÁLTAL
- Zsid 11,32-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 19283 KB
2015.02.05.18:00 - Szepesy László
A REMÉNYLETT DOLGOK VALÓSÁGA
- Zsid 11,1
Hanganyag: 27283 KB2016.09.29.18:00 - Szepesy László
ELUTASÍTANI A SZABADÍTÓT
- 2Móz 2,11-15; ApCsel 7,25  - ApCsel 7,22-29; Zsid 11,24-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 26403 KB
2017.10.26.18:00 - Szepesy László
VÁNDORÚTON
- Zsid 11,13-16

Jer 18, 13-23

A nép hűtlensége érthetetlen13Azért ezt mondja az ÚR: Kérdezzétek csak meg a népeket: ki hallott ilyesmit? Nagyon borzalmas, amit elkövetett Izráel szűz leánya. 14Eltűnik-e a hó a Libánon sziklás tetejéről? Kiszáradnak-e a másoktól érkező, hűs vizű patakok? 15De az én népem elfelejtett engem, és a hitvány bálványoknak tömjénezik! Eltántorították őket útjukról, a régi ösvényről, hogy más csapásokon járjanak, egyenetlen úton. 16Így teszik pusztává országukat, mely iszonyatos marad örökre; aki csak arra jár, megborzad, és a fejét csóválja. 17Keleti szélként szórom szét őket az ellenség előtt. A hátamat mutatom nekik, és nem az arcomat a pusztulásuk napján.
A papok és a próféták összeesküsznek Jeremiás ellen18Akkor ezt mondták: Gyertek, találjuk ki, mit tehetnénk Jeremiás ellen! Mert nem igaz, hogy nincs már a papnál tanítás, a bölcsnél tanács és a prófétánál ige! Gyertek, győzzük le vitában, hogy ne kelljen többé figyelnünk soha a szavára! 19Figyelj rám, URam, halld meg, mit beszélnek ellenfeleim! 20Szabad a jóért rosszal fizetni? Hiszen vermet ástak nekem! Emlékezz rá, hogy eléd álltam, és szót emeltem értük, hogy elfordítsam róluk haragodat. 21Büntesd azért fiaikat éhínséggel, és tedd őket fegyver martalékává! Asszonyaik legyenek meddők és özvegyek, férfiaikat terítse le a halál, ifjaikat háborúban a fegyver vágja le! 22Jajkiáltás hangozzék házaikból, ha portyázó csapatokat hozol rájuk hirtelen! Mert vermet ástak, hogy megfogjanak, és csapdákat raktak lábam elé. 23De te, URam, ismered ellenem szőtt gyilkos terveiket. Ne bocsásd meg bűnüket, ne töröld el színed elől vétküket! Roskadjanak össze előtted, bánj el velük haragod idején!

Prédikációk Jer 18 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21176 KB
2002.01.31.18:00 - Földvári Tibor
HA AZ ÚR MEGBÁNJA
- Jer 18,1-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21627 KB
2003.11.06.18:00 - Varga Róbert
JEREMIÁS A FAZEKASNÁL
- Jer 18, 1-12
Hanganyag: 21706 KB2006.10.12.18:00 - Varga Róbert
A FAZEKAS KEZÉBEN
- Jer 18,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 21833 KB
2008.07.17.18:00 - Földvári Tibor
MINT AZ AGYAG A FAZEKAS KEZÉBEN
- Jer 18,1-17
Hanganyag: 22036 KB2008.07.20.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR MEGBÁNJA
- Jer 18,1-17

RÉ 324 MRÉ 202