2018-09-14

Hab 2

Az igaz ember hitből él1Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra. 2Válaszolt is nekem az ÚR, és ezt mondta: Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni! 3Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. 4Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.
Jaj a kizsákmányolóknak!5Bizony, csalóka a bor! Nagyhangúvá lesz a férfi, nem nyughatik. Szélesre tátja torkát, mint a sír, telhetetlen, mint a halál, magához ragad minden nemzetet, magához gyűjt minden népet. 6De majd mindezek példázatot költenek, és ilyen jelképes hasonlatokat mondanak róla: Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé – de meddig? –, és másoktól elvett javakkal gazdagodik! 7De rád támadnak hirtelen, akik marcangolnak, fölébrednek, akiktől reszketsz, és zsákmányul esel nekik. 8Mivel te sok népet kizsákmányoltál, te is zsákmányul esel a többi népnek; azért, mert emberek vérét ontottad, és erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal. 9Jaj annak, aki a házába tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a fenyegető veszedelemtől! 10Házad gyalázatára vált, amit kiterveltél. Önmagad ellen vétkeztél, amikor sok népet tönkretettél, 11mert a kő is igazságért kiált a falból, és a tetőgerenda válaszol neki. 12Jaj annak, aki vérontással épít várost, és aki álnoksággal emel várat! 13Hiszen a Seregek URa így határozott: Amiért a népek fáradoznak, azt tűz pusztítja el, amiért a nemzetek fáradoznak, az semmivé válik. 14De a föld tele lesz az ÚR dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. 15Jaj annak, aki leitatja embertársát, mérget kever italába, és lerészegíti, hogy lássa gyalázatát! 16Szégyen fog eltölteni dicsőség helyett. Neked is innod kell, és támolyogni fogsz, amikor az ÚR jobbja átnyújtja neked a poharat, és szégyen borítja dicsőségedet. 17A Libánon elleni erőszak visszahullik rád; a vadállatok kipusztítása miatt majd te is rettegni fogsz. Hiszen te emberek vérét ontottad, és erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal. 18Mit használ a bálványszobor? – hiszen csak szobrász formálta! Mit ér az istenszobor? – hamis útmutatást ad! Bár bízott benne, aki megformálta, csak néma bálványt készített. 19Jaj annak, aki a fának mondja: Ébredj! – és a néma kőnek: Kelj föl! Adhat ez útmutatást? Arannyal, ezüsttel van ugyan borítva, de semmilyen lélek nincs benne! 20Az ÚR azonban ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld!

Prédikációk Hab 2 alapján:

Szöveges anyag
2000.01.06.18:00 - Varga Róbert
ISTEN VÁLASZA
- Hab 1, 24; 2, 4
Szöveges anyag
Hanganyag: 23128 KB
2014.08.24.10:00 - Szepesy László
HIT ÁLTAL ÉLNI
- Hab 2,4  - Hab 2,1-4; vál. vk.
Szöveges anyag
Hanganyag: 24207 KB
2016.10.16.08:00 - Horváth Géza
AZ ALAP SÉRTETLEN!
- Neh 2,17-18; Hab 2,4
Szöveges anyag
Hanganyag: 25472 KB
2016.10.23.08:00 - Horváth Géza
HITE ÁLTAL ÉL
- Hab 2,4b  - Fil 3,29
Szöveges anyag
Hanganyag: 27452 KB
2016.10.30.08:00 - Horváth Géza
HIT ÉS ÉLET
- Hab 2,4b  - Róm 4,9-21

Lk 18, 15-17

Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19,13-15; Mk 10,13-16)15Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, 16Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. 17Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.

Prédikációk Lk 18 alapján:

Hanganyag: 17421 KB1965.08.08.10:00 - Joó Sándor
LEHETETLEN - LEHETSÉGES
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Lk 18,18-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 21113 KB
2001.09.02.08:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS A GYERMEKEKÉRT
- Lk 18, 15-17
Hanganyag: 19342 KB2001.09.02.10:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS A GYERMEKEKÉRT
tanévnyitó istentisztelet

- Lk 18, 15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21872 KB
2004.05.23.18:00 - Varga Róbert
TÉRDEPLŐBŐL TÁVOZÓ
- Lk 18,18-24
Hanganyag: 22115 KB2006.09.17.10:00 - Hans-Günther Waubke
Az európai protestáns egyházak konferenciája alkalmából
- Lk 18,9-14
Hanganyag: 22024 KB2007.03.18.18:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET
- Lk 18,31-34; 19,1-10
Hanganyag: 20864 KB2010.03.11.18:00 - Illés Dávid
MEGIGAZULVA MENT HAZA
- Lk 18,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 5653 KB
2012.12.16.08:00 - Horváth Géza
ISTEN AJÁNDÉKA A HIT
- Lk 18,8b  - Lk 18,1-8
Hanganyag: 28689 KB2014.11.27.18:00 - Draskóczy Gábor
JÉZUS ÉS A GYERMEKEK
Szerkesztői megjegyzés:
második felében gyermekmissziói beszámoló a Vajdaságból (Halász Sámuel)

- Lk 18,15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 23407 KB
2014.12.31.16:00 - Horváth Géza
HOGYAN JÖTTÉL, HOGYAN MÉSZ?
 Óév 

- Lk 18,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 26879 KB
2016.07.31.10:00 - Horváth Géza
ÖTSZAVAS IMÁDSÁG
- Lk 18,13  - Lk 18,9-14
Hanganyag: 35027 KB2017.09.29.18:00 - Horváth Levente
MIÉRT TŰNIK ISTEN HAMIS BÍRÓNAK?
 Evangélizáció, 2017 

- Lk 18,1-8

RÉ 511 MRÉ 291