2018-08-18

Préd 6

A gazdagság és a tekintély mulandó1Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen: 2Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad, úgyhogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi, az hiábavaló és fájdalmasan rossz dolog. 3Ha valakinek száz gyermeke születik is, ha sok évig él is, magas kort érve meg, de ha nem tudja élvezni javait, sőt méltó temetés sem jut neki, akkor azt gondolom, hogy jobb az elvetéltnek, mint neki. 4Mert az hiábavalóságra jött, sötétben megy el, és nevét sötétség takarja. 5Még a napot sem pillantotta meg, nem tudta meg, milyen az, de nyugodtabb sors jutott neki, mint amannak. 6Élhet valaki kétezer évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban! Végül is egy helyre kerül mindenki.
7Az ember egyre a szájáért fáradozik, de kívánsága csak nem teljesül. 8Mert mi előnye van a bölcsnek az ostobával szemben, és a szegénynek azzal szemben, aki tudja, hogyan kell élni az életet? 9Többet ér az, amit lát a szem, mint ami után sóvárog a lélek. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés.
10Régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ezért nem szállhat perbe az ember azzal, aki fölötte áll. 11Sok beszéd van, amely csak a hiábavalóságot szaporítja: mi haszna van belőle az embernek? 12Mert ki tudja, mi jó az embernek az életben? Hiábavaló életének napjai meg vannak számlálva, árnyékként tölti el azokat. Ugyan ki mondhatná meg az embernek, hogy mi történik utána a nap alatt?

Prédikációk Préd 6 alapján:

Hanganyag: 22119 KB2012.10.21.10:00 - Földvári Tibor
MEGELÉGEDETTSÉG ÖRÖME
- Préd 6,1-12  - Préd 5,18-20

Lk 12, 54-59

Az idők jelei (Mt 16,2-3)54Azután szólt a sokasághoz is: Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. 55Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. 56Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?
Megbékélés útközben (Mt 5,25-26)57De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi a helyes? 58Amikor ellenfeleddel az elöljáró elé mégy, még útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged. 59Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.

Prédikációk Lk 12 alapján:

Szöveges anyag
1995.10.31.18:00 - Varga Róbert
HÁRMAS REFORMÁCIÓ ...
 Reformáció 

- Lk 12,51
Szöveges anyag
Hanganyag: 19558 KB
1998.06.11.18:00 - Varga Róbert
IDŐSZERŰ TÖRTÉNET
- Lk 12,13-21
Hanganyag: 21524 KB1999.12.12.08:00 - Cseri Kálmán
VÁRNI ÉS DOLGOZNI
- Lk 12,35-48
Szöveges anyag
Hanganyag: 21229 KB
1999.12.19.18:00 - Cseri Kálmán
A GAZDA VISSZATÉR
- Lk 12,35-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 20268 KB
2001.09.16.10:00 - Cseri Kálmán
A GONOSZSÁG MEGSOKASODIK
- Jak 4, 13-16  - Lk 12,13-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 20931 KB
2001.12.23.18:00 - Varga Róbert
INKÁBB
- Lk 12,22-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 21432 KB
2002.09.12.10:00 - Földvári Tibor
NE AGGODALMASKODJATOK, HANEM ...
- Lk 12,22-32
Hanganyag: 21080 KB2002.10.20.18:00 - Kotsis István
MESTER, VAGY URAKNAK URA?
Szerkesztői megjegyzés:
záró imádság lemaradt

- Lk 12,13-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 15907 KB
2002.12.12.18:00 - Csákány Tamás
LEGYETEK KÉSZEK!
- Lk 12,35-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 20617 KB
2003.05.04.10:00 - Varga Róbert
KÉRDÉS JÉZUS HATALMÁRÓL
- Mk 11, 27-33  - Lk 12, 22-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 20328 KB
2003.08.17.10:00 - Csákány Tamás
SZENVEDÉS ÉS MEGTARTATÁS
- ApCsel 12, 1-17  - Lk 12, 6-7; 22/b-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 19609 KB
2003.08.28.18:00 - Varga Róbert
ISTEN GONDVISELÉSE
- Lk 12,22-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 21442 KB
2007.01.07.10:00 - Varga Róbert
NEKTEK, BARÁTAIMNAK MONDOM
- Lk 12,1-12  - Jn 15,12-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2007.02.15.18:00 - Földvári Tibor
AZ ELJÖVENDŐ JÉZUS SZOLGÁLATA
- Lk 12,35-41
Szöveges anyag
Hanganyag: 20195 KB
2007.09.20.18:00 - Varga Róbert
A BOLOND GAZDAG TÉVEDÉSE
- Lk 12,13-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.01.02.10:00 - Cseri Kálmán
ANYAGI ÉS LELKI ÉRTÉKEK
- Zsid 13,5-6  - Lk 12,13-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 5638 KB
2012.12.02.10:00 - Horváth Géza
ISTEN AJÁNDÉKA: AZ ÍGÉRETEK
- 2Péter 1,4a  - Lk 12,35-40
Hanganyag: 5883 KB2012.12.06.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÖTÖDIK KIS VERÉB
- Lk 12,6-7
Hanganyag: 26131 KB2014.11.09.10:00 - Takaró János
AGGODALMASKODÁS HELYETT
- Lk 12,29-32  - Lk 12,22-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 23845 KB
2016.11.20.18:00 - Horváth Géza
ÉJJELI NÉVADÓ
- Lk 12,16-21

RÉ 131 MRÉ 131