2018-03-23

Mt 24, 23-51

Az Emberfia eljövetele (Mk 13,21-37; Lk 17,23-27.34-37; 21,25-31; 12,39-40)23Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus vagy amott – ne higgyétek el! 24Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. 25Íme, előre megmondtam nektek. 26Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van – ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban van – ne higgyétek el! 27Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. 28Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk.
29Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek. 30És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. 31És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. 32Tanuljatok a fügefa példájából: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő, az ajtó előtt! 34Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. 35Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.
36Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. 37Mert ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. 38Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, 39és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. 40Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, 41két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 42Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti URatok!
43Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. 44Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!
Az okos és a gonosz szolga (Lk 12,42-46)45Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? 46Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! 47Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. 48Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram – 49és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel; 50megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja; 51akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.

Prédikációk Mt 24 alapján:

Hanganyag: 18808 KB1968.10.20.10:00 - Joó Sándor
A JÖVŐ MINT JÉZUS ELJÖVETELE
- Mt 24,27-52 válogatott versek
Hanganyag: 14909 KB1970.05.17.10:00 - Joó Sándor
ONNAN LÉSZEN ELJÖVENDŐ?
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű, hiányos

- Mt 24,27-52
Szöveges anyag
1996.12.08.10:00 - Cseri Kálmán
AZ IDŐK JELEI I-II.
 Meghökkentő kérdés 

- Mt 24,3-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21126 KB
1998.11.29.10:00 - Cseri Kálmán
FIGYELMEZTETŐ ÍTÉLETEK
- Mt 24,6-8  - Mt 24,1-14
Szöveges anyag
2001.07.22.10:00 - Varga Róbert
A SZOLGA DOLGA
- Mt 24, 44-51
Szöveges anyag
2001.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
KIHÜLŐ SZERETET
 Karácsony 

- Mt 24, 12
Hanganyag: 21020 KB2002.12.22.18:00 - Cseri Kálmán
MIT HOZ A JÖVŐ? III.
- Mt 24,3-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21829 KB
2004.02.08.10:00 - Varga Róbert
ISTEN HOSSZÚTŰRÉSE
- 2Pt 3,1-11  - Mt 24,32-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 19953 KB
2004.03.21.10:00 - Varga Róbert
A HŰ ÉS BÖLCS SZOLGA
- Mt 24,45-51  - 1Kor 4,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 4427 KB
2005.01.02.10:00 - Varga Róbert
TARTSD TISZTÁN A TEMPLOMODAT!
- Jn 2,13-22  - Mt 24,3-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 4078 KB
2005.12.18.10:00 - Cseri Kálmán
LEGYETEK KÉSZEN!
- Mt 24,42-44  - Mt 24,3-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2007.12.02.10:00 - Cseri Kálmán
NÉGY ÁDVENT
- 1Kor 1,4-9  - Mt 24,29-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.12.07.10:00 - Cseri Kálmán
FELELŐSEN ÉLNI
- Mt 24,45-51  - Jn 17,4-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 21227 KB
2009.03.15.08:00 - Cseri Kálmán
A PECSÉTEK FELTÖRÉSE
- Jel 7,9-17  - Mt 24,3-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.10.17.10:00 - Cseri Kálmán
JÓSLÓ FÁJÁSOK
- Mt 24,37-39; 1Tim 6,6  - Jel 8,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.03.25.08:00 - Horváth Géza
ELTÉRÍTÉSI KÍSÉRLETEK
- Mt 24,23-26  - Máté 24,3-14
Hanganyag: 17466 KB2013.01.11.18:00 - Kiss László
JÉZUS KRISZTUS, AZ EMBERNEK FIA
- Mt 8,19-20; 24,29-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 27767 KB
2013.12.01.10:00 - Horváth Géza
Ő JÖN
- Jel 1,7  - Mt 24,27-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 25107 KB
2015.11.08.08:00 - Horváth Géza
AZ IGE SZEMÉLYES VOLTA
- 1Tim 4,1  - Mt 24,23-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 23723 KB
2016.12.11.08:00 - Horváth Géza
KÉT ADVENT KÖZÖTT (3.)
 Advent 

- Tit 2,11-13  - Mt 24,42-51

2Móz 26

A szent hajlék sátorlapjai1A hajlékot tíz sátorlapból készítsd: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítsd azokat! 2Egy-egy sátorlap hossza huszonnyolc könyök legyen, egy-egy sátorlap szélessége pedig négy könyök. Egyforma legyen a mérete mindegyik sátorlapnak. 3Öt sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik öt sátorlap is legyen egymással összefűzve. 4Azután készíts kék bíbor hurkokat az egyik sátorlap szegélyén az összefűzésnél. Ugyanilyeneket készíts a másik sátorlap szegélyén is, azon a végén, ahol összefűzik. 5Készíts ötven hurkot az egyik sátorlapon, és ötven hurkot készíts annak a sátorlapnak a szegélyén is, amelyet hozzáfűznek. Egymással szemben legyenek a hurkok. 6Készíts ötven aranykapcsot, és ezekkel a kapcsokkal rögzítsd egymáshoz a sátorlapokat! Így áll majd össze a hajlék.
7Azután készíts sátorlapokat kecskeszőrből sátortetőnek a hajlék fölé: tizenegy ilyen sátorlapot készíttess. 8Egy sátorlap hossza harminc könyök legyen, a sátorlap szélessége pedig négy könyök legyen. Egyforma legyen a mérete a tizenegy sátorlapnak. 9Fűzz össze öt sátorlapot külön, és hat sátorlapot is külön. A hatodik sátorlap pedig lógjon le a sátor elején. 10Készíts ötven hurkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzik, és ötven hurkot a másik sátorlapnak arra a szélére is, ahol összefűzik. 11Készíts ötven rézkapcsot, és akaszd a kapcsokat a hurkokba. Így fűzd össze a sátortetőt egy egésszé! 12Ami pedig a sátortető lapjainak lelógó részét illeti: a lelógó sátorlap fele lógjon rá a hajlék hátuljára, 13abból pedig, ami a sátortető lapjainak hosszából túllóg, egykönyöknyi innen, egykönyöknyi onnan lógjon le, vagyis hajoljon rá a hajlék két oldalára innen is, onnan is, és fedje be azt! 14Készíts még egy takarót is a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből.
A szent hajlék oldalai15Készíts a hajlékhoz felállítható deszkákat is akáciafából. 16A deszkák hossza tíz könyök legyen, a deszkák szélessége pedig másfél könyök. 17Mindegyik deszkának két csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. Így készítsd el a hajlék mindegyik deszkáját! 18Így készítsd el a hajlék deszkáit: húsz deszkát tégy a déli oldalra, dél felé. 19Készíts negyven ezüsttalpat a húsz deszka alá, két talpat mindegyik deszka alá a két csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt két talp legyen a két csapnak megfelelően. 20A hajlék másik oldalára, az északi oldalra is tégy húsz deszkát. 21Ezeknek is legyen negyven ezüsttalpa, két talp legyen az egyik deszka alatt, és két talp legyen a másik deszka alatt is. 22Nyugat felől, a hajlék hátuljára is készíts hat deszkát. 23Készíts két-két deszkát a hajlék két hátsó sarkára. 24Ezek párosával legyenek egymás mellett, aljuktól a tetejükig szorosan összefogva egészen a karikáig. Így legyen mindkettőnél; mindkét saroknál így legyen. 25Legyen tehát nyolc deszka ezüsttalpakkal, összesen tizenhat talppal. Két talp legyen az egyik deszka alatt, és két talp legyen a másik deszka alatt is.
26Készíts reteszeket is akáciafából: ötöt a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz, 27öt reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és öt reteszt a hajlék hátuljának a deszkáihoz a nyugati oldalon. 28A reteszek középen legyenek a deszkák között, rögzítve azokat egyik végétől a másik végéig. 29Vond be a deszkákat arannyal, és aranyból készítsd a karikákat is a reteszek kengyeleiként. Vond be a reteszeket is arannyal. 30Pontosan úgy állítsd fel a hajlékot, ahogyan a hegyen megmutattam neked!
A kárpit31Azután készíts kárpitot kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból! Művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítsd azokat! 32Tedd ezt négy arannyal bevont akáciafa oszlopra, amelyeknek aranykampóik legyenek, négy talpa pedig ezüstből legyen! 33Akaszd rá a kárpitot a kapcsokra, vidd be a bizonyság ládáját a kárpit mögé, és a kárpit válassza el a szentélyt a szentek szentjétől! 34Azután helyezd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében! 35Az asztalt helyezd el a kárpiton kívül, a lámpatartót pedig az asztallal szemben a hajlék déli oldalán! Az asztalt tedd az északi oldalra! 36Készíts függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve! 37Készíts a függönyhöz öt akáciafa oszlopot, és vond be azokat arannyal! Kampói aranyból legyenek, és önts azokhoz öt réztalpat!

Nincsenek prédikációk 2Móz 26 alapján.


RÉ 367 MRÉ 376