2018-09-21

Zak 6

Látomás négy fogatról1Ismét föltekintettem, és láttam, hogy négy harci kocsi jön ki két hegy közül. Ezek a hegyek érchegyek voltak. 2Az első kocsiba vörös lovak voltak fogva, a második kocsiba fekete lovak, 3a harmadik kocsiba fehér lovak, a negyedik kocsiba pedig erős, tarka lovak.
4Megszólaltam, és ezt kérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mik ezek, uram? 5Az angyal így felelt nekem: Ezek a négy égtáj szelei, amelyek eddig az egész föld Ura előtt álltak, most pedig útjukra kelnek. 6A fekete lovak észak földjére mennek, utánuk mennek a fehérek, a tarkák pedig dél földjére mennek. 7Az erősek is előálltak, és indulni akartak, hogy bejárják a földet. Ezt mondta: Menjetek, járjátok be a földet! Be is járták a földet. 8Majd odakiáltott hozzám, és így szólt: Lásd, amelyek észak földjére mentek, megnyugtatták lelkemet észak földjén.
A babilóniai zsidók adománya a templomépítésre9Így szólt hozzám az ÚR igéje: 10Vedd át a fogságban maradtak adományát Heldajtól, Tóbijjától és Jedajától, akik Babilóniából jöttek. Menj el még ma Jósijjának, Cefanjá fiának a házához, 11vedd át az ezüstöt és az aranyat, csináltass koronát, és tedd Jósua főpapnak, Jócádák fiának a fejére! 12Ezt mondd neki: Így szól a Seregek URa: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve. Minden sarjadásnak indul a kezei alatt, ő felépíti majd az ÚR templomát. 13Ő fogja felépíteni az ÚR templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között.
14A korona pedig legyen ott az ÚR templomában, hogy emlékeztessen Heldajra, Tóbijjára, Jedajára és Cefanjá fiának a jóságára. 15Eljönnek azok is, akik távol laknak, és építik az ÚR templomát. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött engem hozzátok. Így lesz, ha engedelmesen hallgattok Isteneteknek, az ÚRnak a szavára.

Nincsenek prédikációk Zak 6 alapján.


Lk 19, 28-40

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Jn 12,12-19)28Miután ezeket elmondta, továbbhaladt Jeruzsálem felé. 29Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: 30Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide! 31Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá. 32Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. 33Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: Miért oldjátok el a szamárcsikót? 34Ők így feleltek: Mert az Úrnak van szüksége rá. 35Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, és felültették rá Jézust. 36Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. 37Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, 38és ezt kiáltották: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!
39A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! 40De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.

Prédikációk Lk 19 alapján:

Szöveges anyag
1995.11.19.10:00 - Cseri Kálmán
ELVESZETT GYEREK VAGY KIRÁLYFI?
- Lk 19,10
Szöveges anyag
Hanganyag: 21345 KB
1998.04.05.10:00 - Földvári Tibor
CSAKUGYAN KIRÁLY JÉZUS?!
- Jn 18,33-38a  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
2000.04.16.10:00 - Cseri Kálmán
MIÉRT SÍR JÉZUS?
- Lk 19, 41-44  - Lk 19,37-48
Szöveges anyag
Hanganyag: 21270 KB
2003.12.18.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS AZ ELVESZETTÉRT JÖTT
- Lk 19,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 21722 KB
2003.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
HOGY MEGMENTSE...
 Karácsony 

- Lk 19,9-10  - Lk 2,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 4486 KB
2005.03.20.10:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS SÍRT
 Virágvasárnap 

- Lk 19,41-48  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 4916 KB
2005.11.27.08:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
3. MIÉRT JÖTT JÉZUS?

- Lk 19,1-10
Hanganyag: 22024 KB2007.03.18.18:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET
- Lk 18,31-34; 19,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 21573 KB
2008.03.16.10:00 - Cseri Kálmán
SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?
 Hazaszeretet  Meghökkentő kérdés  Virágvasárnap 

- Lk 19,41-48  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.04.05.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS A KIRÁLY
 Virágvasárnap 

- Lk 19,28-42  - Róm 8,38-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.04.17.10:00 - Horváth Géza
JERUZSÁLEM FELÉ
- Lk 19,28  - Lk 19,28-40
Hanganyag: 6083 KB2012.12.20.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS AZ ELVESZETTEKÉRT JÖTT
- 1Kir 16,29-34;
Lk 19,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 25935 KB
2013.03.24.10:00 - Horváth Géza
LÁTTA A VÁROST
 Virágvasárnap 

- Lk 19,41-42  - Lk 19,28-40
Hanganyag: 20820 KB2013.12.26.10:00 - Czakó Zoltán
AZÉRT JÖTT HOGY MEGKERESSE ÉS MEGTARTSA AZ ELVESZETTET
 Karácsony 

- Lk 19,9-10  - Lk 2,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 20542 KB
2014.04.13.10:00 - Horváth Géza
ZÁKEUS VIRÁGVASÁRNAPJA
 Virágvasárnap 

- Lk 19,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 24334 KB
2014.09.07.08:00 - Horváth Géza
SZOLGÁLVA KÉSZÜLNI
- Lk 19,11-27  - Lk 19,11-27
Hanganyag: 24334 KB2014.09.07.10:00 - Horváth Géza
SZOLGÁLVA KÉSZÜLNI
tanévnyitó istentisztelet

- Lk 19,11-27
Szöveges anyag
2014.11.30.10:00 - Horváth Géza
HŰ AZ, AKI ÍGÉRETET TETT
- Zsid 10,23b  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 23975 KB
2016.08.07.10:00 - Horváth Géza
ZÁKEUS VÁLTOZÁSA - JÉZUS SZABADÍTÁSA
- Lk 19,2-3;10  - Lk 19,1-10
Hanganyag: 37462 KB2017.09.30.18:00 - Horváth Levente
KI A HŰ VÁLLALKOZÓ, ÉS MEGÉRI-E A PÉNZÉT?
- és ha nincs tálentuma a girához?
 Evangélizáció, 2017 

- Lk 19,11-27
Hanganyag: 24121 KB2018.09.16.10:00 - Horváth Géza
ELLEPLEZÉS VAGY LELEPLEZÉS?
- Lk 19,8-9  - 2Sám 12,1-7a

RÉ 264 MRÉ 348