2018-02-13

Mt 15, 1-9

Jézus tanítása a tisztaságról (Mk 7,1-23)1Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: 2Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. 3Ő így válaszolt nekik: És ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? 4Mert Isten ezt mondta: „Tiszteld apádat és anyádat”, és ezt: „Aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.” 5Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni – 6annak nem kell tisztelnie az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. 7Képmutatók, helyesen prófétált rólatok Ézsaiás: 8„Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. 9Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak.”

Prédikációk Mt 15 alapján:

Hanganyag: 21800 KB1999.02.14.10:00 - Kotsis István
A KEGYELEM MORZSÁJA
- Mt 15,22-28  - Ézs 63,15-64,8
Szöveges anyag
2001.03.01.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUSI BÖJT
 Böjt 

- Mt 15, 29-39; Mt 17, 24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 19656 KB
2002.09.15.10:00 - Cseri Kálmán
A HIT AKADÁLYAI
 Hit 

- Mt 15,21-28  - Mt 11,2-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 22060 KB
2004.03.28.10:00 - Cseri Kálmán
9. LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG
- Kol 2,16-23  - Mt 15,1-20
Hanganyag: 21539 KB2006.01.08.10:00 - Varga Róbert
HÁROM NEM UTÁN IGEN
- Mt 15,21-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21770 KB
2006.02.23.18:00 - Földvári Tibor
ÚGY VAN, URAM!
- Mt 15,21-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21902 KB
2006.03.26.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
8. JÉZUS HAZASZERETETE
 Hazaszeretet  Választások 

- Mt 15,21-28  - Zsolt 46
Hanganyag: 20490 KB2008.02.21.18:00 - Csere Mátyás
ISTEN KEGYELMÉNEK MORZSÁI
- Mt 15,21-28
Hanganyag: 20243 KB2008.08.24.18:00 - Csere Mátyás
MINDEN HATÁRT ÁTLÉPŐ KEGYELEM
- Mt 15,21-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 20364 KB
2012.03.01.18:00 - Horváth Géza
OKOS ISTENTISZTELET
- Mt 15,9
Hanganyag: 23687 KB2014.05.04.08:00 - Szepesy László
JÉZUS, ÉS AZ IMÁDKOZÓ ÉDESANYA
- Mt 15,21-28
Hanganyag: 23687 KB2014.05.04.10:00 - Szepesy László
JÉZUS, ÉS AZ IMÁDKOZÓ ÉDESANYA
anyák napi családi istentisztelet

- Mt 15,21-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 23886 KB
2016.02.28.08:00 - Horváth Géza
HAGYOMÁNY VAGY IGE?
- Mt 15,1-9  - 5Móz 4,1-9
Hanganyag: 24566 KB2018.02.15.18:00 - Szepesy László
ODA ADATOTT KRISZTUSHOZ MENT
- Mt 15,21-28; Jn 6,37

1Móz 41, 1-36

József megfejti a fáraó álmait1Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó azt álmodta, hogy ott áll a Nílus mellett. 2Ekkor a Nílusból hét szép és kövér tehén jött elő, majd a sás között legelészni kezdett. 3De hét másik tehén is előjött utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, a Nílus partján odaálltak a többi tehén mellé, 4és a rút és sovány tehenek megették a hét szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáraó.
5Ismét elaludt, és másodszor azt álmodta, hogy hét kövér és szép kalász nőtt egy száron, 6de hét sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is kisarjad utánuk. 7A sovány kalászok elnyelték a hét kövér és telt kalászt. Ekkor fölébredt a fáraó, és rájött, hogy ez csak álom volt. 8Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és a fáraó elbeszélte nekik az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak.
9Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz: Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. 10Amikor a fáraó megharagudott szolgáira, és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert a testőrparancsnok házában, 11álmodtunk valamit ugyanazon az éjszakán, én is meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. 12Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, 13mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk: engem visszahelyeztek hivatalomba, amazt pedig fölakasztották. 14Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz.
15A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmodtam valamit, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. 16József így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. 17A fáraó így szólt Józsefhez: Álmomban a Nílus partján álltam. 18A Nílusból hét kövér és szép tehén jött elő, és legelészni kezdett a sás között. 19De hét másik tehén is előjött utánuk, amelyek nagyon hitványak, rútak és soványak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam olyan rútakat, mint ezek. 20A sovány és rút tehenek azután megették az előbbi hét kövér tehenet. 21Bár a gyomrukba kerültek, nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukba kerültek, mert a külsejük ugyanolyan rút maradt, mint azelőtt. Akkor fölébredtem.
22Azután azt láttam álmomban, hogy hét telt és szép kalász nőtt egy száron, 23de hét száraz, sovány és a keleti szélben kiaszott kalász is kisarjadt utánuk, 24és a sovány kalászok elnyelték a hét szép kalászt. Elmondtam ezt a jövendőmondóknak, de senki sem tudta megfejteni.
25Ekkor József így szólt a fáraóhoz: A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. 26A hét szép tehén hét esztendő, a hét szép kalász is hét esztendő; az álom egy és ugyanaz. 27A hét sovány és rút tehén, amely utánuk jött elő, szintén hét esztendő. A hét üres, a keleti széltől kiaszott kalász az éhség hét esztendeje lesz. 28Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. 29Hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. 30De az éhínség hét esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. 31Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban az utána következő éhínség miatt, olyan súlyos lesz az. 32Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten.
33Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. 34Ezt tegye a fáraó: rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában a bőség hét esztendejében! 35Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban! 36Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség hét esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején.

Prédikációk 1Móz 41 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 22052 KB
2012.02.16.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR TÖRŐDIK JÓZSEFFEL
- 1Móz 40,12-41,16 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 27435 KB
2015.07.05.08:00 - Horváth Géza
EMBERI GONOSZSÁG, ISTENI GONDOSKODÁS
- 1Móz 50,20  - 1Móz 41

RÉ 112 MRÉ 112