2018-11-19

4Móz 36

Örökösödés leányágon1Előálltak a Gileád fiainak nemzetségéből való családfők – Gileád Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fiai nemzetségeiből –, beszélni kezdtek Mózes előtt, meg a fejedelmek, azaz Izráel fiainak a családfői előtt, 2és ezt mondták: Uram, azt parancsolta neked az ÚR, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izráel fiainak. De uram, azt is megparancsolta neked az ÚR, hogy testvérünk, Celofhád örökségét a leányainak add oda. 3Ha azonban Izráel fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségükkel kisebb lesz atyáink öröksége, hiszen az annak a törzsnek az örökségéhez kerül, ahová ők mennek, a nekünk sorsolt örökség pedig így kisebb lett. 4Sőt még ha elkövetkezik is az örömünnep éve Izráel fiai számára, az ő örökségük akkor is ott marad annak a törzsnek az örökségénél, ahova kerültek. Így a mi atyáink törzsének örökségéből elkerül az ő örökségük.
5Ekkor parancsot adott Mózes Izráel fiainak az ÚR akarata szerint, és ezt mondta: Igaza van József fiai törzsének! 6Ezt parancsolja az ÚR Celofhád leányainak: Menjenek feleségül, akihez jónak látják, de csak olyanhoz mehetnek feleségül, aki atyjuk törzsének a nemzetségéből való. 7Így nem kerül át Izráel fiainak az öröksége egyik törzsből a másikba. Izráel fiai közül mindenki ragaszkodjék atyái törzsének az örökségéhez. 8Minden olyan leány, aki örökséget kap Izráel fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen feleségül, aki atyai törzsének a nemzetségéből való, hogy Izráel fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. 9Ne kerüljön át örökség egyik törzsből a másikba. Izráel fiainak törzseiből mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez!
10Celofhád leányai úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 11Celofhád leányai, Mahlá, Tircá, Hoglá, Milká és Nóá a nagybátyjuk fiaihoz mentek feleségül. 12József fiának, Manassénak a nemzetségéből való emberekhez mentek feleségül, és így örökségük megmaradt atyjuk nemzetségének a törzsénél.
13Ezek azok a parancsolatok és előírások, amelyeket Mózes által parancsolt meg az ÚR Izráel fiainak Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben.

Nincsenek prédikációk 4Móz 36 alapján.


1Pt 5, 6-14

Istennek gondja van rátok6Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 7Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 8Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: 9álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. 10A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 11Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Befejező üdvözlések, áldás12Szilvánusz által, aki – mint gondolom – hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. 13Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam. 14Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.

Prédikációk 1Pt 5 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20975 KB
2002.07.25.18:00 - Földvári Tibor
KRISZTUS SZENVEDÉSEIBEN RÉSZESEDNI
- 1Pt 4,12-19; 5,10-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 3816 KB
2005.05.19.18:00 - Varga Róbert
ISTEN KEZE
- 1Pt 5,6-9/a
Szöveges anyag
Hanganyag: 21795 KB
2006.12.03.10:00 - Cseri Kálmán
MIVEL Ő IS... TI IS...
- 1Pt 1,15-16  - 1Pt 5,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 19176 KB
2008.04.13.10:00 - Varga Róbert
NEM TÖBB-E AZ ÉLET?
- 1Pt 5,7  - Mt 6, 25-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 26742 KB
2017.06.11.08:00 - Földvári Tibor
A FŐPÁSZTOR MEGBÍZÁSA
- ApCsel 20,28  - 1Pt 5,1-9
Hanganyag: 25091 KB2017.08.31.18:00 - Szepesy László
KERESZTYÉN ALÁZAT
- 1Pt 5,6

RÉ 49 MRÉ 49