2018-01-23

Mt 10, 1-15

Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12)1Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.
2A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András és Jakab, Zebedeus fia és testvére, János, 3Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, Alfeus fia és Taddeus, 4Simon, a Kananeus és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt.
5Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, megparancsolva nekik: Pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába ne menjetek be, 6inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz! 7Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! 8Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 9Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekben, 10se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére.
11Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. 12Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, 13és ha a ház népe méltó, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok! 14Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról! 15Bizony mondom nektek: könnyebb lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.

Prédikációk Mt 10 alapján:

Szöveges anyag
2001.02.01.18:00 - Földvári Tibor
A GONDVISELŐ ATYA
- Mt 10, 29-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 20201 KB
2003.06.26.18:00 - Csákány Tamás
Ő VÁLLAL ..., TE VÁLLALOD?
- Mt 10,16-20; 32-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 19226 KB
2004.10.17.10:00 - Csákány Tamás
ISTENI MEGBÍZATÁS
- Mt 10,1-8  - Zsolt 139,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21985 KB
2006.03.12.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
7. JÉZUS ÉS A GYERMEKEK

- Mt 10,13-16  - Mt 18,1-6
Hanganyag: 22046 KB2007.02.18.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY KARDOT HOZZON
- Mt 10,32-39  - Mal 3,1-5;22-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 21477 KB
2012.02.02.18:00 - Horváth Géza
APOSTOLOK A HARCMEZŐN
- Mt 10,32-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 27810 KB
2013.09.22.18:00 - Horváth Géza
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI KIRÁLYI KÖVETEK
- Mt 10,1-7
Hanganyag: 25267 KB2013.09.23.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI MINDVÉGIG KITARTANAK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,16-22
Szöveges anyag
2013.09.23.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI
Szerkesztői megjegyzés:
A teljes sorozat egyben

 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10, 16-42
Hanganyag: 23008 KB2013.09.24.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI OLYANOK, MINT A MESTERÜK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,24-25
Hanganyag: 30156 KB2013.09.25.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI NEM FÉLNEK A VILÁGTÓL
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,26-31
Hanganyag: 25525 KB2013.09.26.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI VALLÁST TESZNEK KRISZTUSRÓL
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,32-33
Hanganyag: 27147 KB2013.09.27.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI KÜZDELEMBEN ÉLNEK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,34-39
Hanganyag: 25496 KB2013.09.28.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI MENNYEI JUTALOM KÖZVETÍTŐI
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,40-42
Szöveges anyag
Hanganyag: 25812 KB
2014.01.23.18:00 - Földvári Tibor
MINT JUHOKAT A FARKASOK KÖZÉ
- Mt 10,16  - Mt 9,35-10,6;16
Szöveges anyag
Hanganyag: 25000 KB
2016.02.11.18:00 - Horváth Géza
MEGBÍZÓLEVÉL ÁTADÁSA
- Mt 10,1-8

1Móz 24, 50-67

Rebeka feleségül megy Izsákhoz50Lábán és Betúél így válaszolt: Az ÚRtól indult el ez a dolog, mi nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót. 51Itt van Rebeka, fogd és menj! Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az ÚR. 52Amikor Ábrahám szolgája hallotta ezeket a szavakat, földre borult az ÚR előtt. 53Azután a szolga ezüst és arany ékszereket meg ruhákat vett elő, és Rebekának adta. Drága ajándékokat adott a bátyjának és az anyjának is. 54Majd ettek és ittak az emberekkel együtt, akik vele voltak, és ott töltötték az éjszakát. Amikor felkeltek reggel, így szólt: Bocsássatok el uramhoz! 55A leány bátyja és anyja azonban azt mondta: Hadd maradjon velünk a leány még vagy tíz napig, azután elmehet! 56De ő így felelt nekik: Ne tartsatok vissza, hiszen az ÚR szerencséssé tette utamat! Bocsássatok el, hadd menjek uramhoz! 57Azok ezt mondták: Hívjuk ide a leányt, és kérdezzük meg őt magát! 58Odahívták Rebekát, és azt kérdezték tőle: Elmész-e ezzel az emberrel? Ő azt felelte: Elmegyek! 59Elbocsátották tehát húgukat, Rebekát és a dajkáját meg Ábrahám szolgáját embereivel együtt. 60Megáldották Rebekát, és ezt mondták neki: Húgunk, legyen utódaid száma ezerszer tízezer! Vegye birtokba utódod ellenségei városát!
61Azután fölkelt Rebeka és szolgálóleányai, felültek a tevékre, és követték azt az embert. A szolga pedig fogta Rebekát, és elment.
62Izsák éppen megérkezett a Lahajrói-kúttól, mert a Délvidéken lakott. 63Estefelé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. 64Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről, 65és azt kérdezte a szolgától: Ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így felelt: Ő az én uram! Akkor Rebeka fátylat vett elő, és eltakarta magát. 66A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. 67Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után.

Prédikációk 1Móz 24 alapján:

Hanganyag: 12748 KB1965.06.13.10:00 - Joó Sándor
HAZAFELÉ (ÖREGEK, BETEGEK VASÁRNAPJA)
- 1Móz 23, 24, 25 válogatott versek
Hanganyag: 22115 KB2006.11.09.18:00 - Varga Róbert
HIT, HŰSÉG, BECSÜLET
- 1Móz 24,1-29;50-59
Hanganyag: 22103 KB2007.04.26.18:00 - Csere Mátyás
A SZOLGA ÉS A MENYASSZONY
- 1Móz 24,1-27
Hanganyag: 22095 KB2008.02.10.10:00 - Csere Mátyás
ISTEN ÉS AZ EMBEREK HŰSÉGE
- 1Móz 24,12  - 1Móz 24 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.02.12.10:00 - Horváth Géza
IZSÁK FELESÉGET KAP
- 1Móz 24,7  - 1Móz 24,1-21

RÉ 397 MRÉ 419