2017-06-29

ApCsel 23, 12-22

Összeesküvés Pál ellen12Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. 13Több mint negyvenen voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. 14Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak: Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. 15Most tehát a nagytanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. 16Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. 17Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle: Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. 18Az tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta: A fogoly Pál hívatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. 19Az ezredes kezénél fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle: Mit akarsz nekem jelenteni? 20Az pedig így válaszolt: A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged: vezettesd le Pált holnap a nagytanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. 21De te ne engedj nekik, mert közülük több mint negyven férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. 22Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki: Senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem!

Prédikációk ApCsel 23 alapján:

Hanganyag: 17466 KB2009.07.16.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS PÁL MELLÉ ÁLLT
- ApCsel 23,1-11

Jób 20

Cófár második beszéde: A gonoszok jóléte mulandó1Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: 2Azért kényszerít ingerültségem feleletre, és amiatt van nyugtalanság bennem, 3mert megszégyenítő kioktatást hallok. De értelmes lelkem megadja a választ. 4Tudod-e azt, hogy ősidőktől fogva, amióta csak ember került a földre, 5a bűnösök vigadozása nem tarthat sokáig, és az elvetemültek öröme csak egy pillanat? 6Ha az égig nőne is büszkesége, és a felleget érné is feje, 7semmivé lesz örökre, mint a ganéj, és akik látták, majd ezt kérdik: Hová lett? 8Elrepül, mint az álom, és nem találják. Eltűnik, mint az éjszakai látomás. 9Nem ragyog már rá senkinek a szeme, lakóhelyén többé nem törődnek vele. 10Fiai a nincstelenek kedvében járnak, mert megszerzett vagyonát vissza kell szolgáltatnia. 11Ha ifjúi erőtől duzzadtak is tagjai, az vele együtt a porba hanyatlik. 12Ha édes szájában a gonoszság, és nyelvével szopogatja azt, 13ha sajnálja lenyelni, és ínyénél tartogatja, 14eledele átváltozik gyomrában, viperaméreggé lesz benne. 15Gazdagságot nyelt, de kihányja, hasából is kihajtja az Isten. 16Vipera mérgét szívja, áspiskígyó marása gyilkolja meg, 17hogy ne gyönyörködjék a folyóvizekben, a tejjel és mézzel folyó patakokban. 18Vissza kell hogy adja, amit felhalmozott, nem élvezheti, felvásárolt vagyonának sem tud majd örülni. 19Hiszen tönkretette, cserbenhagyta a nincsteleneket. Házat rabolt, de nem építheti majd tovább. 20Mivel gyomra nem tudta, mi az elég, értékeit nem mentheti meg. 21Falánksága semmit sem hagyott meg, ezért nem lesz tartós a jóléte. 22Bár nagy bőségben él, szorult helyzetbe jut, egyszerre sújt le rá az összes nyomorúság. 23Amikor meg akarja tölteni a hasát, rábocsátja izzó haragját, záporként hullatja rá evés közben. 24Amikor vasfegyver elől menekül, ércíjjal lövik át. 25Kirántja, és kijön a hátából, csillogó nyíl az epéjéből. Rémület fogja el. 26Sűrű sötétség lesz az osztályrésze, tűz emészti meg, amelyet nem ember szított. Aki sátrában megmaradt, azt is veszedelem éri. 27Leleplezi bűnét az ég, és ellene támad a föld. 28Házának jövedelmét elhurcolják, szétfolyik Isten haragja napján. 29Ezt kapja a bűnös ember osztályrészül az Istentől, ezt örökli beszédéért Istentől.

Nincsenek prédikációk Jób 20 alapján.


RÉ 11 MRÉ 11