2017-07-23

1Kor 5

A gyülekezet nem adhat helyet paráznaságnak1Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő: hogy tudniillik valaki apjának feleségével él. 2Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna magatok közül azt, aki ilyen dolgot cselekedett. 3Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő már ítéltem afelett, aki így cselekedett. 4Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával, 5átadjuk az ilyet a Sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján.
6Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? 7Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott. 8Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.
9Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. 10De nem általában e világ paráznáival vagy nyerészkedőivel, harácsolóival vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. 11Most tehát azt írom nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek! 12Mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belül levők felett ítélkeztek-e ti is? 13A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül!

Prédikációk 1Kor 5 alapján:

Hanganyag: 24863 KB2013.03.07.18:00 - Csere Mátyás
A GYÜLEKEZET IMMUNRENDSZERE
- 1Kor 5

Jób 36, 26-37, 13

Isten dicsősége a természetben26Milyen magasztos az Isten! De nem ismerhetjük meg, éveinek száma kifürkészhetetlen. 27Mert összegyűjti a vízcseppeket, a felhőből esőt szitál, 28amelyet a fellegek árasztanak, bőségesen hullatnak az emberre. 29Ki érti, hogyan teríti szét a viharfelhőt, miért mennydörög hajléka? 30Világosságot áraszt maga körül, de a tenger mélyét beborítja. 31Mert ezekkel ítélkezik a népek fölött, de eledelt is ad bőségesen. 32Mindkét kezét villámfény borítja, ráküldi azokat ellenfeleire. 33Hírt ad róla a mennydörgés, a jószág is érzi közeledtét. 

Jób 37

1Bizony, megremeg ettől a szívem, és ki akar ugrani helyéből. 2Hallgassátok figyelmesen mennydörgését és a morajlást, amely szájából jön. 3Az egész ég alatt szétterjeszti, villámfényét is a föld pereméig. 4Utána mennydörgés bömböl, dörög fenséges hangon, szüntelenül hallatszik a hangja. 5Csodás hangon mennydörög az Isten, és nagy tetteket visz véghez, amelyeket meg sem értünk. 6Megparancsolja a hónak, hogy hulljon a földre, a záporesőnek és a felhőszakadásnak, hogy zuhogjon. 7Minden emberi kezet lefog, hadd tudja meg mindenki, hogy most ő cselekszik! 8A vadállat is rejtekébe húzódik, és búvóhelyén tanyázik. 9Kamrájából előjön a szélvihar, Észak csillagzata felől a hideg. 10Isten leheletétől jég támad, a víz felszíne jégpáncéllá válik. 11Majd nedvességgel rakja meg a felhőt, és villámait szórják a fellegek. 12Gomolyog az körös-körül, hogy az ő irányítása szerint megtegye mindazt, amit csak parancsol az egész föld kerekségén. 13Egyszer büntetésül adja földjére, máskor meg szeretetből.

Prédikációk Jób 36 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21853 KB
2006.01.05.18:00 - Cseri Kálmán
JÓB HITE
 Hit 

- Jób 36,22-26
 

Prédikációk Jób 37 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 16615 KB
2011.08.18.18:00 - Horváth Géza
ÁLLJ MEG...!
- Jób 37,14b
Szöveges anyag
Hanganyag: 25848 KB
2015.12.20.18:00 - Cseri Kálmán
ISTEN CSODÁI
- Jób 37,14

RÉ 139 MRÉ 139