2017-03-29

Mk 11, 20-26

20Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt.
21Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: „Mester, nézd: a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.”
22Jézus így válaszolt nekik: „Higgyetek Istenben!
23Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az.
24Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.
25És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.
26(Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.)”

Prédikációk Mk 11 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21317 KB
1999.03.28.10:00 - Cseri Kálmán
TORZULÁSAINK
- Mk 11,7-10  - Mk 11,11-19
Szöveges anyag
2001.08.30.18:00 - Varga Róbert
KÉRDÉS JÉZUSHOZ
- Mk 11, 27-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 4122 KB
2003.05.04.10:00 - Varga Róbert
KÉRDÉS JÉZUS HATALMÁRÓL
- Mk 11, 27-33  - Lk 12, 22-29
Hanganyag: 22126 KB2009.05.10.10:00 - Sípos Ete Zoltán
TÉRJ MEG A KEGYELMI IDŐBEN!
- Lk 13,1-9  - Mk 11,11-26
Hanganyag: 21866 KB2011.10.20.18:00 - Csere Mátyás
AZ ISTENTISZTELET
- Jel 4,4 - 5,13 v.v.;
Mk 11,15-17
Hanganyag: 24847 KB2015.05.31.10:00 - Takaró János
A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA
- Mk 11,15-19  - Ézs 56,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 23033 KB
2016.03.20.18:00 - Cseri Kálmán
VALLÁSOSSÁG - VÁLTOZÁS NÉLKÜL
- Márk 11,15-19

1Sám 21, 1-10

1Dávid ezután útnak indult, Jónátán pedig visszament a városba.
2Dávid Ahimelek paphoz ment Nóbba. Ahimelek megrettenve ment Dávid elé, és ezt kérdezte: Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki?
3Dávid ezt felelte Ahimelek papnak: A király parancsolt nekem valamit, és azt mondta, hogy senki se tudjon meg semmit arról, amiért elküldött, és amit parancsolt nekem. A legényeket pedig más helyre rendeltem.
4Most azért mi van kéznél? Adj nekem öt kenyeret, vagy ami éppen akad!
5A pap ezt felelte Dávidnak: Közönséges kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér, de csak akkor, ha a legények megtartóztatták magukat az asszonytól.
6Dávid pedig ezt válaszolta a papnak: Valóban el volt tiltva tőlünk az asszony egy idő óta. Amikor elindultam, szent volt a legények teste. Ez az út közönséges ugyan, de ők testükben szentek.
7Ekkor odaadta neki a pap a szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér, amit el szoktak venni az ÚR színe elől, és frissen sült kenyeret tettek oda, ha amazt elvették.
8Volt ott Saulnak egy szolgája is név szerint az edómi Dóég, aki épp azon a napon az ÚR színe előtt tartózkodott. Ő volt Saul pásztorainak a felügyelője.
9Dávid azután megkérdezte Ahimelektől: Nincs itt kéznél lándzsa vagy kard? Mert nem hoztam magammal sem a kardomat, sem a fegyvereimet, olyan sürgős volt a király parancsa.
10A pap így felelt: A filiszteus Góliát kardja, akit te vágtál le az Élá völgyében, köpenybe csavarva itt van az éfód mögött. Ha el akarod vinni, vidd el, de ezen kívül nincs itt egyéb. Dávid ezt mondta: Nincs annál megfelelőbb. Add ide!

Nincsenek prédikációk 1Sám 21 alapján.


RÉ 483 MRÉ 337