2022-09-30
MIVEL BÍZ MEG AZ ELHÍVÁSBAN?
Most örülök az érettetek hordozott szenvedéseimnek és betöltöm az én testemben, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az Ő Testéért...”
Kol 1,24

Saját szellemi odaszentelésünket elhívásnak tekintjük. Amikor rendbe jövünk Istennel, Ő mindezt félresöpri; félelmetes fájdalommal jár át minket, és aztán odafordít valamihez, amiről nem is álmodtuk soha, hogy az Ő hívása lehetne. Majd egy pillanat alatt felvillan előttünk, mi is az Ő célja és ezt mondjuk: „Itt vagyok, küldj el engemet!” (Ézs 6,8).

Ez az elhívás nem személyes megszentelődésünkért van, hanem azért, hogy megtört kenyérré és kitöltött borrá legyünk. Isten sohasem sajtolhat bort belőlünk, ha tiltakozunk azok ellen az ujjak ellen, amelyekkel szét akar zúzni. „Bárcsak Isten csak a saját ujjait használná és valami különös módon tenne minket megtört kenyérré és kitöltött borrá!” De mikor olyan valakit használ fel, akit nem kedvelünk, vagy olyan körülmények közé helyez, amelyekbe nem tudunk beletörődni, és ezek közt sajtol, akkor tiltakozunk.

Vértanúságunk színhelyét soha sem nekünk kell magunknak kiválasztanunk. Hogy valaha is borrá lehessünk, ki kell legyünk sajtolva; a szőlőt nem lehet meginni. A szőlőből csak akkor lesz bor, amikor kipréselik.

Vajon miféle ujjakat és hüvelykszorítót használt fel Isten arra, hogy téged szétzúzzon? Vagy te, mint a sima márványgolyó, kicsúsztál a kezéből? Ha nem vagy még érett, és ha Isten prés alá tett volna, nagyon keserű bor lett volna belőled. Odaszenteltnek lenni azt jelenti, hogy természetes életed elemeit Isten jelenléte hatja át és gondviselésszerűen megtöri a maga szolgálatában.

Istennek igazítania kell rajtunk és összhangba kell hoznia minket Magával, mielőtt megtört kenyérré lehetünk a kezében. Maradj jó kapcsolatban Istennel, engedd, hadd tegye, amit akar. Akkor Ő olyan bort és kenyeret készít belőled, amely áldására lesz többi gyermekének.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Kol 1 alapján:

Hanganyag: 18066 KB1987.10.11.08:00 - Cseri Kálmán
KRISZTUS MINDENEK FELETT
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben, vége hiányos

- Kol 1,12-20; 2,9-10
Hanganyag: 18379 KB1990.02.11.08:00 - Cseri Kálmán
JÉZUSSAL KAPCSOLATOS TÉVELYGÉSEK
Hitünk alapjai sorozat 16.
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben

- Kol 1,15-20; 2,9
Hanganyag: 19763 KB1992.05.07.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS MINDENEK URA!
Szerkesztői megjegyzés:
a végén keresztelő

- Kol 1,12-23
Hanganyag: 19048 KB1994.06.26.08:00 - Cseri Kálmán
KRISZTUS NAGYSÁGA
- Kol 1,12-20
Szöveges anyag
1997.11.02.10:00 - Varga Róbert
NEM MINDENKI...
- Mt 7,21-23  - Kol 1,12-23a
Szöveges anyag
Hanganyag: 21607 KB
1998.04.26.08:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS NAGYSÁGA
- Kol 1,12-20; 2,9-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 19061 KB
1998.05.03.08:00 - Cseri Kálmán
EL NEM TÁNTORODVA
- Kol 1,21-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21442 KB
2001.09.30.10:00 - Cseri Kálmán
ÚJ ORSZÁG POLGÁRA
- Kol 1,12-14  - Róm 8,1-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 18194 KB
2003.10.26.08:00 - Cseri Kálmán
1. SOLUS CHRISTUS
- Kol 1,17-20  - Kol 1,12-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 20671 KB
2003.11.09.10:00 - Cseri Kálmán
2. ISTEN KEGYELME
- Kol 1,1-8  - Róm 10,13-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21529 KB
2003.11.16.10:00 - Cseri Kálmán
3. ISTEN AKARATA
- Kol 1,9-14  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21687 KB
2003.11.30.08:00 - Cseri Kálmán
4. BENNE LAKIK A TELJESSÉG
- Kol 1,15-20  - Zsid 1
Szöveges anyag
Hanganyag: 20632 KB
2003.12.07.08:00 - Cseri Kálmán
5. EL NEM TÁNTORODVA
- Kol 1,21-23  - Jel 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21566 KB
2004.01.25.08:00 - Cseri Kálmán
6. A TITOK
- Kol 1,24-29  - Mt 5,10-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 4995 KB
2005.02.27.10:00 - Cseri Kálmán
6. EPAFRÁSZ
- Kol 4,12-13  - Kol 1,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 20815 KB
2010.04.02.17:00 - Cseri Kálmán
HALÁLA ÁLTAL...
 Nagypéntek 

- Kol 1,19-22
Hanganyag: 26258 KB2011.01.20.18:00 - Végh Tamás
RÁVETTÉL URAM!
- Jer 20,4-9; Kol 1,24
Szöveges anyag
Hanganyag: 21654 KB
2011.09.20.18:00 - Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT A TEREMTÉS CÉLJÁRÓL ÉS ÉRTELMÉRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 

- Róm 11,33-36; Kol 1,16-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 26124 KB
2015.04.26.08:00 - Horváth Géza
Ő - MI - TI
- Kol 1, 9-14  - Kol 1, 15-23
Hanganyag: 31823 KB2015.09.23.18:00 - Tariska Zoltán
MIT MOND A KERESZT ISTEN MEGBÉKÉLTETÉSÉRŐL?
 Evangélizáció, 2015 

- Kol 1,20
Szöveges anyag
Hanganyag: 25430 KB
2016.03.25.10:00 - Földvári Tibor
AKI ÁLTAL MEGBÉKÉLTETTE MAGÁT ISTEN
 Nagypéntek 

- Kol 1,18-23  - Mt 27,45-53
Szöveges anyag
Hanganyag: 26032 KB
2016.05.22.10:00 - Szepesy László
HIT, REMÉNY, SZERETET (1.)
 Hit 

- Kol 1,3-5  - Kol 1,3-8
Hanganyag: 31321 KB2019.12.08.10:00 - Czakó Zoltán
ELÉGEDETLENSÉG VS. HÁLA
- Kol 1,3-8  - Fil 4,4-9
Hanganyag: 25354 KB2019.12.19.18:00 - Czakó Zoltán
ELÉGEDETLENSÉG VS. HÁLA 2
- Kol 1,3-8  - Kol 1,3-8
Hanganyag: 24409 KB2019.12.25.18:00 - Czakó Zoltán
MEGBÉKÉLÉS ISTENNEL
- Kol 1,20-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 24797 KB
2020.01.05.10:00 - Czakó Zoltán
1. IMÁDSÁGUNK ÉS ANNAK TARTALMA
- Kol 1,9-11  - Lk 18,1-8
Hanganyag: 24855 KB2020.01.19.18:00 - Czakó Zoltán
AZ IMÁDSÁG ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYE
- Kol 1,9-11
Hanganyag: 26505 KB2020.02.20.18:00 - Czakó Zoltán
KRISZTUS MINDENEK FELETT 1.
- Kol 1,15-17
Hanganyag: 27015 KB2020.03.15.10:00 - Czakó Zoltán
A SZOLGÁLAT LELKÜLETE ÉS ÜZENETE
 Szolgálat 

- Kol 1,24-29  - Mt 5,11-20