2022-08-13
A SZELLEMET MEG NE OLTSÁTOK
„A Szent Szellemet meg ne oltsátok...”
1Tesz 5,19

A Szellem szava olyan szelíd, mint egy tavaszi szellő. Olyan szelíd, hogy meg se hallod, ha nem élsz tökéletes közösségben Istennel. A Szent Szellem többnyire gyengéden figyelmeztet és tart vissza valamitől. És ha nem vagy elég érzékeny, hogy meghalld a hangját, akkor megoltod és szellemi életed ezáltal kárt szenved. Az Ő intései szelíd, halk hangok (1Kir 19,12), olyan csendesek, hogy más senki nem veszi észre őket, csak a szent.

Vigyázz, ha személyes bizonyságtételedben állandóan vissza kell nézz, ezt mondva: „Egyszer - ennyi meg ennyi évvel ezelőtt - megszabadultam”. Ha kezed az „eke szarvára” tetted és a világosságban jársz, többé nincs „hátratekintés”: az Istennel való közösség csodájában a múlt beletorkollik a jelenbe (Luk 9,62, 1Jn 1,6-7). De ha elhagyod a világosságot, érzelmi keresztyénné leszel, már csak emlékeidből élsz és bizonyságtételednek kemény, fémes lesz a hangja. Vigyázz, ha most nem akarsz világosságban járni, ne szépítgesd ezt azzal, hogy előhozod szép emlékeidet a múltból, amikor még a világosságban jártál (1Jn 1,7). Ha a Szellem megint téged, parancsolj „megállj”-t magadnak, és hozd rendbe a dolgod, vagy továbbra is „megoltod” és megszomorítod Őt anélkül, hogy tudnád.

Tegyük fel, hogy Isten válságba juttatott és már majdnem túljutottál rajta, de mégsem egészen. - Ő újra felidézi a válságot, de most már nem lesz olyan éles, mint először volt. Nem ismered fel benne olyan könnyen Istent, és mélyebb lesz a megaláztatásod az engedetlenséged miatt. Ha folytonosan megszomorítod a Szent Szellemet, akkor eljön az idő, amikor nem ismétlődhetik már meg a válság; már annyira megszomorítottad a Szent Szellemet, hogy elfordult tőled. De ha átmész a próbán, életed Istent magasztaló énekké lesz. Ne rokonszenvezz azzal, ami folytonosan bántja Istent. Hogy szabad lehess tőle, engedned kell Istennek, hogy megsebezze azt, aminek menni kell.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk 1Thessz 5 alapján:

Hanganyag: 13936 KB1968.04.28.10:00 - Joó Sándor
SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK (KONFIRMÁCIÓ)
- 1Thessz 5,17
Hanganyag: 18498 KB1969.05.25.10:00 - Joó Sándor
A LELKET MEG NE OLTSÁTOK (PÜNKÖSD)
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- 1Thessz 5,19
Hanganyag: 19539 KB1987.01.11.10:00 - Cseri Kálmán
A HÁLA JELENTŐSÉGE
- 1Thessz 5,18  - Zsolt 113
Hanganyag: 20315 KB1994.11.03.18:00 - Cseri Kálmán
A VILÁGOSSÁG FIAI
- 1Thessz 5,1-11
Hanganyag: 18323 KB1994.11.17.18:00 - Cseri Kálmán
EGÉSZ VALÓTOK
- 1Thessz 5,12-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21594 KB
1998.02.05.18:00 - Varga Róbert
HŰ AZ, AKI ELHÍV
- 1Thessz 5,12-24
Hanganyag: 21711 KB1999.05.16.10:00 - Dani László
AZ ÖRÖM FORRÁSAI
- 1Thessz 5,16-18  - Zsolt 66,1-20
Hanganyag: 21770 KB2009.08.02.10:00 - Csere Mátyás
A JÖVŐ ÉS MI
- 1Thessz 5,14  - 1Thessz 5,1-11;14
Hanganyag: 22119 KB2012.04.19.18:00 - Csere Mátyás
NAPPAL FIAI
- 1Thessz 5,1-11
Hanganyag: 22119 KB2012.05.13.10:00 - Csere Mátyás
JÉZUS IMAÉLETE
- 1Thessz 5,16-18  - Zsolt 89,16-38
Szöveges anyag
Hanganyag: 23392 KB
2015.05.17.08:00 - Horváth Géza
TANULNI- ÉS TENNIVALÓK
- 1Thessz 5,23-24  - 1Thessz 5,1-15
Hanganyag: 25123 KB2015.07.19.10:00 - Takaró János
HÉTKÖZNAPI KERESZTYÉNSÉG
- 1Thessz 5,23-24  - 1Thessz 5,12-24
Hanganyag: 19788 KB2017.11.09.18:00 - Czakó Zoltán
MEGMENTÉS, MEGTARTÁS, ÜDVÖSSÉG
- 1Thessz 5,9
Hanganyag: 23531 KB2018.01.09.18:00 - Földvári Tibor
IMÁDKOZNI A SZOLGÁLATBAN ÁLLÓKÉRT
 Református Imahét 2018 

- 1Thessz 5,25
Szöveges anyag
Hanganyag: 21672 KB
2018.01.21.18:00 - Horváth Géza
"SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK!"
- 1Thessz 5,17
Hanganyag: 20152 KB2022.01.21.18:00 - Földvári Tibor
AZ IMÁDSÁG, MINT HÁLAADÁS
- 1Thessz 5,18
2022.06.06.10:00 - Szepesy László
A LELKET NE OLTSÁTOK KI
- 1Thessz 5,19  - Jn 16,7-14