2022-01-21
GONDOLJ ARRA, AMIRE ISTEN EMLÉKEZIK
„Emlékezem... gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére...”
Jer 2,2

Mindig olyan készségesen kedves vagyok-e Istenhez, amilyen szoktam lenni, vagy csak azt várom, hogy Ő legyen kedves hozzám? Megörvendezteti-e Isten szívét mindaz, ami életemben van, vagy állandóan azon jajgatok, hogy rosszul megy a dolgom? Nem lehet öröm abban a lélekben, aki elfelejtette: mi tetszik Istennek. Csodálatos dolog elgondolni, hogy Jézus Krisztusnak vannak szükségei, amiket mi tölthetünk be - „Adj innom!” (Jn 4,7). Mennyi kedvességet mutattam iránta az elmúlt héten? Neve jó hírét hirdette-e az életem?

Isten így szól népéhez: „Ti már nem szerettek engem, de én visszagondolok azokra az időkre, amikor még szerettetek.” Azt mondja, „Emlékezem mátkaságod szeretetére!” (Jer 2,2) Betölt-e a Jézus Krisztus iránti túláradó szeretet most is, mint kezdetben, amikor kellemetlenséget és áldozatot is vállaltam, csakhogy bebizonyítsam neki odaadásomat? Úgy talál-e rám valaha Ő, hogy a régi időkre emlékezem, amikor rajta kívül senki mással nem törődtem? Így van-e most is, vagy emberi bölcsességet választottam Iránta való szeretet helyett? Szeretem-e Őt annyira, hogy már nem számít, hova vezet? Vagy csak az határozza meg, hogy mennyit akarok szolgálni neki, hogy mennyi tiszteletet kapok érte?

Ha azon gondolkozom, amire Isten emlékezik, felfedezhetem, hogy Ő már nem az nekem, aki egykor volt. Ha ez történik, akkor hagyjam, hogy ez reám megszégyenítően és megalázóan hasson, mert ez a szégyenkezés Isten szerint való szomorúsággá lesz, amely „megbánhatatlan megtérést szerez” (2Kor 7,10).

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Jer 2 alapján:

Hanganyag: 17410 KB1988.01.31.10:00 - Cseri Kálmán
REPEDEZETT VÍZTÁROLÓK
- Jer 2,11-13  - Jer 10,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21313 KB
1999.04.18.18:00 - Cseri Kálmán
KI AZ ISTENED?
- Jer 2,28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21758 KB
2002.09.25.17:00 - Cseri Kálmán
HOL VANNAK ISTENEID?
 Evangélizáció, 2002  Veszélyek 

- Jer 2,28
Szöveges anyag
Hanganyag: 20602 KB
2007.08.30.18:00 - Varga Róbert
KEGYELEM AZ ÍTÉLETBEN
- Jer 2,13; 45,1-5
Hanganyag: 20560 KB2011.08.25.18:00 - Csere Mátyás
BEVEZETŐ JEREMIÁS KÖNYVÉHEZ
- Jer 2; 3; 4 válogatott versek
Hanganyag: 27870 KB2019.06.23.18:00 - Szepesy László
BENSŐSÉGES KAPCSOLAT AZ ÚRRAL
- Jer 2,1-3