2021-09-24
A FELKÉSZÜLÉS PARANCSA
„Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd az oltár előtt ajándékodat, menj el, békülj meg előbb a testvéreddel és csak azután jöjj és vidd fel a te ajándékodat”
Mt 5,23.24

Könnyű elképzelni, hogy valamikor hirtelen eljutunk arra a helyre, ahol készek és mindenre hajlandók leszünk, de a felkészülés nem egy pillanat műve, hanem olyan folyamat, amelyhez állhatatosság kell. Veszélyes, ha keresztyén megtapasztalásunkban egy bizonyos állapotunkkal megelégedünk és belerögződünk. A keresztyén élet állandó felkészülést, és mégtöbb felkészülést igényel.

A fiatal keresztyén hajlamos az áldozatkészségre. Emberi szempontból, Jézus Krisztus iránti vonzódásunk egyik alapja a hősiesség érzése; de ezt a túláradó lelkesedésünket azonnal próbára teszi Urunk komoly szava: „Menj el, békülj meg előbb a testvéreddel.” A „menj el” itt azt jelenti: engedjük, hogy Isten szava alaposan megvizsgáljon. Nem elég a hősies áldozatkészség átérzése. A Szent Szellem felszínre hozza bennünk azt a hajlamot, amely nem munkálkodhat az Ő szolgálatában. Ezt a hajlamot bennünk senki sem tudja felfedezni, csak Isten. Van Őelőtte valami rejtenivalód? Ha igen, akkor engedd, hogy Isten átvilágítson téged. Ha bűn van életedben, ne csupán tényként fogadd el, hanem valld meg. Kész vagy-e engedni Uradnak és Mesterednek, bármennyire megalázó is ez önmagadhoz való jogodra nézve?

Ha meggyőz a Szent Szellem valamelyik bűnödről, soha ne tiltakozz. Miután elég fontosnak találta, hogy erre rávezessen, ezért éppen ez a bizonyos bűn az, amit fel akar fedni. Valami nagy bűn után kutattál, hogy feladhasd, és Isten most egy jelentéktelennek látszó dologról beszél neked. De e mögött a kis bűnöd mögött makacsságod erődítménye van. „Nem akarok lemondani a magamhoz való jogomról” - pedig ezt akarja Isten, ha valaha is Jézus Krisztus tanítványa akarsz lenni.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Mt 5 alapján:

Hanganyag: 19747 KB1963.05.26.10:00 - Joó Sándor
BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK
- Mt 5,9
Hanganyag: 16023 KB1964.01.26.10:00 - Joó Sándor
A HÁZASSÁG VÉDELME
 Házasság 

- Mt 5,27-30
Hanganyag: 16326 KB1964.09.27.10:00 - Joó Sándor
A SZERETET GYŐZELME
- Mt 5,38-48
Szöveges anyag
Hanganyag: 18030 KB
1997.04.20.10:00 - Cseri Kálmán
AZ ÚJ ÉLET VÉDÉSE
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Tízparancsolat 

- Mt 5,21
Szöveges anyag
1997.06.26.18:00 - Varga Róbert
RENDEZD, AMI RENDEZETLEN!
- Mt 5,25-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 18890 KB
1998.03.15.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG ÉHEZŐK
- Mt 5,6  - Jn 8,30-36
Szöveges anyag
2000.01.02.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG SIMEON
- Lk 2, 21-32  - Mt 5,1-16
Szöveges anyag
2000.08.20.10:00 - Varga Róbert
A KERÜLŐ ÚT ÁLDÁSAI
- 2Móz 13, 17-22  - Mt 5,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 20898 KB
2001.03.25.10:00 - Cseri Kálmán
IGEN VAGY NEM
 Veszélyek 

- Mt 5, 37
Hanganyag: 19339 KB2001.08.02.18:00 - Ajtony Artúr
A TI VILÁGOSSÁGOTOK
- Mt 5,16
Hanganyag: 31610 KB2001.11.08.18:00 - Michael Braun
AZ IGAZI KERESZTYÉNEK ÉS AZ IGAZI GYÜLEKEZET
- Mt 7,24-27; 5,13-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 20400 KB
2003.01.12.08:00 - Cseri Kálmán
TÖBBET...
- Mt 5,43-48  - Lk 10,25-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 21566 KB
2004.01.25.08:00 - Cseri Kálmán
6. A TITOK
- Kol 1,24-29  - Mt 5,10-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 5186 KB
2005.02.06.10:00 - Varga Róbert
A BOLDOGSÁG ZSOLTÁRA 1.
- Zsolt 1,1-6  - Mt 5,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 4251 KB
2005.03.13.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG SZEGÉNYEK 2.
- Mt 5, 1-11  - Zsolt 16, 1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 3772 KB
2005.04.10.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG SÍRÓK 4.
- Mt 5,4  - Lk 11,27-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 4483 KB
2005.04.17.18:00 - Varga Róbert
BOLDOG SZELÍDEK 5.
- Mt 5,5
Szöveges anyag
Hanganyag: 3624 KB
2005.05.01.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG IRGALMASOK 6.
- Mt 5,7  - Jób 29,12-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 3688 KB
2005.05.22.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG IGAZSÁGOT ÉHEZŐK 7.
- Mt 5,6  - Lk 13,22-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 4238 KB
2005.05.29.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG TISZTASZÍVŰEK 8.
- Mt 5,8  - Mk 8,22-26/a
Szöveges anyag
Hanganyag: 4012 KB
2005.06.19.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG BÉKESSÉGSZERZŐK 9.
- Mt 5,9  - Ef 2,11-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 4123 KB
2005.07.10.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG ÜLDÖZÖTTEK 10.
- Mt 5, 11-12  - Jn 15, 18-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 17240 KB
2006.01.12.18:00 - Földvári Tibor
BOLDOGOK, AKIK MEGLÁTJÁK AZ ISTENT
- Mt 5,8
Hanganyag: 22063 KB2006.08.13.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY BETÖLTSE A TÖRVÉNYT!
- Mt 5,17  - Jer 31,31-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.12.14.10:00 - Varga Róbert
VILÁGÍTÓ VILÁGOSSÁG
- Mt 5,13-16  - Ézs 9,5-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.02.28.10:00 - Cseri Kálmán
VÁLLALNI ÉS VÉGEZNI
- Mt 5,13-16  - Jn 17,14-19
Hanganyag: 20500 KB2010.04.22.18:00 - Földvári Tibor
LEGYETEK TÖKÉLETESEK, MINT A TI MENNYEI ATYÁTOK
- Mt 5,43-48
Szöveges anyag
Hanganyag: 18691 KB
2012.06.30.10:00 - Cseri Kálmán
TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA
- Mt 5,13a
Hanganyag: 25319 KB2016.08.14.10:00 - Takaró János
SÓ ÉS VILÁGOSSÁG
- Mt 5,13-16  - 1Móz 39,1-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 26481 KB
2017.10.22.10:00 - Szepesy László
SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET!
- Mt 5,44  - Mt 5,43-48
Szöveges anyag
Hanganyag: 22638 KB
2018.01.07.10:00 - Horváth Géza
TÖBBET TENNI
- Mt 5,47  - Mt 5,44-48
Hanganyag: 21247 KB2018.01.11.18:00 - Horváth Géza
IMÁDKOZNI AZ ELLENSÉGEINKÉRT
 Református Imahét 2018 

- Mt 5,44
Hanganyag: 27015 KB2020.03.15.10:00 - Czakó Zoltán
A SZOLGÁLAT LELKÜLETE ÉS ÜZENETE
 Szolgálat 

- Kol 1,24-29  - Mt 5,11-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 26293 KB
2020.07.19.10:00 - Szepesy László
BEVEZETÉS A HEGYI BESZÉDBE
- Mt 4,32-5,2
Szöveges anyag
Hanganyag: 26829 KB
2020.08.27.18:00 - Szepesy László
2. BOLDOGOK
- Mt 5,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 26935 KB
2020.09.13.10:00 - Szepesy László
3. BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK
- Mt 5,3
Szöveges anyag
Hanganyag: 27380 KB
2020.09.17.18:00 - Szepesy László
4. BOLDOGOK, AKIK SÍRNAK
- Mt 5,4
Szöveges anyag
Hanganyag: 26361 KB
2020.10.08.18:00 - Szepesy László
5. BOLDOGOK A SZELÍDEK
- Mt 5,5
Szöveges anyag
Hanganyag: 25584 KB
2020.10.22.18:00 - Szepesy László
6. BOLDOGOK AZ ÉHEZŐK ÉS SZOMJÚHOZÓK
- Mt 5,6
Szöveges anyag
Hanganyag: 28185 KB
2020.11.08.10:00 - Szepesy László
7. BOLDOGOK AZ IRGALMASOK
- Mt 5,7
Szöveges anyag
Hanganyag: 24698 KB
2020.11.19.18:00 - Szepesy László
8. BOLDOGOK A TISZTA SZÍVŰEK
- Mt 5,8
Szöveges anyag
Hanganyag: 23810 KB
2020.12.10.18:00 - Szepesy László
9. BOLDOGOK A BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK
- Mt 5,9
Szöveges anyag
Hanganyag: 26980 KB
2021.01.14.18:00 - Szepesy László
10. BOLDOGOK AZ IGAZSÁGÉRT SZENVEDŐK
- Mt 5,10
Szöveges anyag
Hanganyag: 29733 KB
2021.01.17.10:00 - Szepesy László
11. BOLDOGOK A KRISZTUSÉRT SZENVEDŐK
- Mt 5,11-12; Lk 6,22-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 26471 KB
2021.02.25.18:00 - Szepesy László
12. TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA
- Mt 5,13
Szöveges anyag
Hanganyag: 25341 KB
2021.03.14.10:00 - Szepesy László
13. TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA
- Mt 5,14-15  - Mt 5,14-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 24757 KB
2021.03.25.18:00 - Szepesy László
14. DICSŐÍTSÉK A TI MENNYEI ATYÁTOKAT
- Mt 5,14;16
Szöveges anyag
Hanganyag: 25818 KB
2021.05.20.18:00 - Szepesy László
15. "NEM JÖTTEM, HOGY ELTÖRÖLJEM..."
- Mt 5,17
Szöveges anyag
Hanganyag: 30240 KB
2021.05.30.10:00 - Szepesy László
16. KRISZTUS IGÁJA ÉS A TÖRVÉNY IGÁJA
- Mt 5,17
Hanganyag: 29075 KB2021.06.24.18:00 - Szepesy László
KRISZTUS BETÖLTÖTTE A TÖRVÉNYT
- Mt 5,17
Hanganyag: 23444 KB2021.07.15.18:00 - Szepesy László
KRISZTUS ELŐTT NINCS AKADÁLY
- Mt 5,18
Hanganyag: 25230 KB2021.08.12.18:00 - Szepesy László
TANÍTANI ÉS MEGCSELEKEDNI
- Mt 5,19-20
Hanganyag: 23232 KB2021.08.19.18:00 - Szepesy László
TÖBB, MINT A MI CSELEKEDETEINK
- Mt 5,20
Hanganyag: 28008 KB2021.08.22.10:00 - Szepesy László
AHOGYAN ISTEN MAGYARÁZZA: NE ÖLJ!
- Mt 5,21-22  - 1Jn 3,14-18
2021.09.16.18:00 - Szepesy László
AHOGY ISTEN MAGARÁZZA: NE ÖLJ 2
- Mt 5,21;23-26