2021-04-23
A MUNKA IMÁDATA
„Isten munkatársai vagyunk”
1Kor 3,9

Tartózkodj minden olyan, Istennek végzett munkától, amely elvonhatja figyelmedet magáról Istenről. Igen sok keresztyén munkás a saját munkáját imádja. A keresztyén munkás egyedül Istenre összpontosítsa magát, másra ne legyen gondja. Ez azt jelenti, hogy életének többi területei értelmi, erkölcsi és szellemi vonatkozásban szabadok legyenek, gyermeki szabadsággal; de ez nem a szeszélyes, önfejű, hanem a hálás gyermek szabadsága. Akiben nem uralkodik az Istenre való figyelés, annak a szolgának könnyen feje fölé nő a munka; a testnek, szellemnek és léleknek nincs szabad tere és ennek következtében kimerül és összeroppan. Nincs szabadság és öröm az életében; idegei, feje és szíve olyan nyomasztó terhet hordoznak, hogy Isten áldása nem nyugodhat meg rajta.

De az is igaz: ha Istenre vagyunk összpontosítva, akkor életünk minden területe felszabadul és egyedül Isten uralma alatt van. A munkáért nem téged terhel a felelősség; a te egyetlen felelősséged az, hogy szakadatlan, élő kapcsolatban maradj Istennel és vigyázz, nehogy bármi gátolja a vele való együttmunkálkodásodat. A megszentelődés után gyermeki szabadságban élünk, eltűntek azok a dolgok, amelyek az életet lekötve tartották. De mindig emlékezz arra, hogy egyetlen cél érdekében tette szabaddá életedet - hogy feltétel nélkül odaszánd magad munkatársadnak, az Úrnak.

Nincs jogunk meghatározni, hova kerüljünk, vagy saját elképzelést tálplálni afelől, hogy mire akar minket Isten alkalmassá tenni. Isten irányít mindent, és ahova állít, ott egyetlen célunk, hogy a neki való fenntartás nélküli odaadás áradjon ki belőlünk abban a bizonyos munkában. „Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed” (Préd 9,12).

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk 1Kor 3 alapján:

Hanganyag: 17520 KB1995.10.08.08:00 - Cseri Kálmán
MIT ÉPÍT RÁ?
Szerkesztői megjegyzés:
énekek nélkül

- 1Kor 3,9-15
Szöveges anyag
2000.04.02.10:00 - Varga Róbert
KÉTFÉLE TEMPLOM
- 1 Pt 2, 5  - 1Kor 3, 9-18
Szöveges anyag
2002.05.02.18:00 - Csákány Tamás
ÉPÍTMÉNY, VAGY TÁKOLMÁNY
- 1Kor 3,9-17
Hanganyag: 21190 KB2004.12.19.08:00 - Lányi Gábor
KERESZTYÉN REMÉNYSÉG
- 1Kor 3,10-15; Mt 25,31-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 4188 KB
2005.01.23.10:00 - Varga Róbert
LELKI ÉPÍTKEZÉS
- Mt 7,24-27  - 1Kor 3,6-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 4257 KB
2005.07.28.18:00 - Cseri Kálmán
MÁS ÉPÍT RÁ
- 1Kor 3,6-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 5050 KB
2005.08.04.18:00 - Csere Mátyás
MINDEN A TIÉTEK - TI PEDIG KRISZTUSÉ
- 1Krón 4, 9-10; 1Kor 3,1-5. 21-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.01.10.10:00 - Cseri Kálmán
NINCS MÁS ALAP
- 1Kor 3,11  - 1Kor 2,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 27869 KB
2014.01.19.10:00 - Horváth Géza
NINCS MÁS FUNDAMENTUM
- 1Kor 3,11-15  - Mt 7,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 26305 KB
2015.10.04.10:00 - Horváth Géza
EGYETLEN ALAP
- 1Kor 3,10-11  - 1Kor 3,6-23