2020-11-29
JÉZUS KRISZTUS FENNSÉGES VOLTA
„Az engem dicsőít majd”
Jn 16,14

A kegyeskedő ébredési mozgalmak mit sem tudnak az Újszövetség kemény valóságáról és igazságairól, semmit arról, ami Jézus Krisztus halálát nélkülözhetetlenné teszi; csak kegyes légkörre, imádságra és áhítatra vágynak. Az ilyenféle vallásos élmény sem nem természetfeletti, sem nem csodálatos. Nem Isten szenvedése árán kellett megszerezni, nincs ott rajta a Bárány vére (Jel 12,11), nincs rajta a Szent Szellem ismertetőjele, amit látva az emberek csodálkozva mondják: „Ez a mindenható Isten munkája”. Pedig erről beszél az Újszövetség, nem másról.

Személyes, szenvedélyes odaszántság Jézus Krisztusnak – ez az a keresztyén tapasztalat, amiről az Újszövetség beszél. Minden más keresztyénnek mondott tapasztalat független Jézus Krisztus személyétől. Az ilyenben nincs új élet, nincs újjászületés bele abba a birodalomba, ahol Krisztus él és fennségesen uralkodik. Csupán az a gondolat van, hogy Ő a mi példaképünk. Az Újszövetség szerint Jézus Krisztus mindenek előtt Megváltó, és csak így lehet példaképünk is. Sokan csupán egy vallás alapítójának, nagy példamutatónak tekintik Őt. Ő tényleg mindez, de végtelenszer több: Ő maga a megváltás, Ő maga az Isten evangéliuma!

Jézus azt mondja: „Amikor eljön Ő, az igazság Szelleme, ...Ő engem dicsőít majd” (13-14. v.). Amikor rábízom magam az Újszövetség kijelentésére, megnyerem Istentől a Szent Szellem ajándékát, aki megmutatja nekem, hogy Jézus Krisztus mit tett. Isten Szelleme személyes és belső tapasztalattá teszi bennem azt, amit Jézus Krisztus a külső valóságban elvégzett értem.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Jn 16 alapján:

Hanganyag: 20872 KB1996.05.26.08:00 - Cseri Kálmán
HIÁNYPÓTLÁS
 Pünkösd 

- Jn 16,7-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 19467 KB
1998.06.01.10:00 - Varga Róbert
"ELJÖTT A PÜNKÖSD NAPJA"
 Pünkösd 

- ApCsel.2 válogatott versek  - Jn 16,7- 15
Szöveges anyag
Hanganyag: 20912 KB
1999.05.13.18:00 - Cseri Kálmán
MI JOBB NEKÜNK?
- Jn 16,6-7
Hanganyag: 20267 KB2001.06.04.10:00 - Varga Róbert
A LÉLEK MEGGYŐZ
 Pünkösd 

- Jn 16,7-13  - ApCsel 1,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 18362 KB
2002.05.16.18:00 - Cseri Kálmán
A SZENTLÉLEK MUNKÁJA
- Jn 16,7-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21217 KB
2004.05.31.10:00 - Varga Róbert
KORNÉLIUSZ PÜNKÖSDJE
- ApCsel 10,17-45  - Jn 16,12-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 4064 KB
2005.03.17.18:00 - Földvári Tibor
SZOMORÚSÁGBÓL ÖRÖM
- Jn 16,16-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21867 KB
2011.06.02.18:00 - Horváth Géza
FELMENT A MENNYBE
- Jn 16,12-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 25539 KB
2015.03.22.10:00 - Horváth Géza
A LELEPLEZŐ SZENTLÉLEK 1.
- Jn 16,8-9  - Jn 16,4-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 22014 KB
2015.03.26.18:00 - Horváth Géza
2. LELEPLEZŐ SZENTLÉLEK
- Jn 16,8-11
Hanganyag: 26547 KB2018.05.21.10:00 - Czakó Zoltán
A SZENTLÉLEK MUNKÁJA
 Pünkösd 

- Jn 16,12-15  - Ez 37,1-10
Hanganyag: 21906 KB2019.01.07.18:00 - Kovács-Hajdú Albert
AKI AZ IGAZSÁGGAL VIGASZTAL
 Református Imahét 2019 

- Jn 16,5-7
Szöveges anyag
Hanganyag: 24441 KB
2019.02.21.18:00 - Szepesy László
IMÁDKOZZ JÉZUS NEVÉBEN!
- Jn 16,23b-24