2020-10-26
KICSODA AZ ISTEN SZOLGÁJA?
„Amint engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket”
Jn 20,21

Jézus Krisztus úgy küldi el szolgáját, mint ahogyan Isten küldte el Őt. Ebben az elhívásban nem az emberek rászorultsága a döntő, hanem Jézus parancsa. Istenért való szolgálatunkban az ihlető erő forrása mögöttünk van, nem előttünk. Manapság hajlunk arra, hogy ihletésért előre nézzünk, hogy mindent magunk elé gyüjtsünk, és megvalósítsuk a sikerről való elképzeléseinket. Az Újszövetségben az ihletetés mögöttünk van: az Úr Jézus az ösztönzésünk forrása. Eszményünk az, hogy hűek maradjunk hozzá és az Ő vállalkozásait vigyük véghez.

Soha nem szabad figyelmetlenül elhanyagolnunk kapcsolatunkat az Úr Jézussal és az Ő nézpontjához való ragaszkodást. Az Úrért végzett munkában nagy veszélyt jelent, ha Isten hívását túlharsogja az emberek rászorultsága, és végül az emberi rokonszenv teljesen háttérbe szorítja azt a tudatot, hogy Jézus küldött engem. A szükség oly nagy, a feltételek olyan nehezek, hogy értelmünk minden ereje meginog és csődöt mond. Elfelejtjük, hogy az Istenért tett szolgálatnak egy nagy indítéka van: nem az emberek felemelése, se nem az emberek oktatása, sem a rászorultsága, hanem elsősorban és legfőképpen Jézus Krisztus parancsa: „Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket.”

Amikor visszatekintünk Isten embereinek életére, hajlandók vagyunk ezt mondani: „Milyen csodálatosan mély volt a bölcsességük! Milyen tökéletesen megértették, hogy mit akart Isten!” Pedig az okos gondolkozás Isten gondolkozása volt, nem emberi bölcsesség. Mi az emberi bölcsességet méltatjuk, holott az isteni vezetést kéne méltassuk, amelyet a gyermeki lelkületű emberek életében látunk, akik elég „bolondok” voltak arra, hogy bízzanak Isten bölcsességében és természetfeletti felkészítő hatalmában.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Jn 20 alapján:

Hanganyag: 17529 KB1965.04.18.10:00 - Joó Sándor
JÉZUS MÉGIS ÉL
 Húsvét 

- Jn 20,13b
Hanganyag: 15985 KB1970.03.29.10:00 - Joó Sándor
HOGYAN LÁTJUK A HÚSVÉTOT?
- Jn 20,1-8
Hanganyag: 20173 KB1995.03.30.18:00 - Cseri Kálmán
FELTÁMADOTT AZ ÚR
- Jn 20,10-18
Hanganyag: 20958 KB1995.04.16.08:30 - Cseri Kálmán
KI MENNYIT LÁT A HÚSVÉTBÓL?
 Húsvét 

- Jn 20,1-10
Hanganyag: 20008 KB1995.04.23.18:00 - Cseri Kálmán
BOLDOGSÁG ÉS ÉLET
- Jn 20,24-31
Szöveges anyag
1997.03.31.10:00 - Varga Róbert
HÚSVÉTI TALÁLKOZÁS
- Jn 20,1-18  - Mk 16,9-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21734 KB
1998.04.12.18:00 - Cseri Kálmán
ELŐTTE NINCS AKADÁLY
 Húsvét 

- Jn 20,19-22  - Mt 27,62-28,15
Szöveges anyag
Hanganyag: 20370 KB
1998.04.13.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS NÉGY HÚSVÉTI AJÁNDÉKA
 Húsvét 

- Jn 20,19-23  - Jn 20, 24-31.
Hanganyag: 19999 KB1999.04.05.10:00 - Varga Róbert
FELTÁMADOTT
- Jn 20,19-23  - Lk 24,36-49
Szöveges anyag
2000.04.24.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUS FELTÁMADOTT
- 1Kor 15, 19-23  - Jn 20, 24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 21202 KB
2001.04.22.10:00 - Cseri Kálmán
NE LÉGY HITETLEN!
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Döntés 

- Jn 20, 24-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 21483 KB
2002.03.31.08:30 - Cseri Kálmán
A NAGY FORDULAT
 Húsvét 

- Jn 20,11-18  - Jn 20,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 20775 KB
2002.04.18.18:00 - Cseri Kálmán
FELSZÍNESSÉG
- Jn 20,1-2
Szöveges anyag
Hanganyag: 5529 KB
2005.03.27.08:30 - Cseri Kálmán
LÁTTUK AZ URAT!
 Húsvét 

- Jn 20,11-22  - Jn 20,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 4959 KB
2005.03.28.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG HÍVŐK 3.
 Húsvét 

- Jn 20, 19-29  - 1Pt 4,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 10958 KB
2007.04.09.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS ÚR A HALÁLON
 Húsvét 

- Lk 7,11-17  - Jn 20,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 22094 KB
2008.03.30.10:00 - Cseri Kálmán
I. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 

- Lk 24,30-35  - Jn 20,11-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21952 KB
2008.04.06.10:00 - Cseri Kálmán
II. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 

- Jn 21,15-19  - Jn 20,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 17582 KB
2008.04.20.10:00 - Cseri Kálmán
NINCS SEMMI GÁT
- Jn 20,24-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 19048 KB
2009.04.13.10:00 - Varga Róbert
FÉLELEMBŐL ÖRÖMBE
 Húsvét 

- Mt 28,1-10  - Jn 20,24-29
Hanganyag: 21372 KB2011.04.28.18:00 - Illés Dávid
BÉKESSÉG NÉKTEK!
- Jn 20,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 22621 KB
2013.04.04.18:00 - Cseri Kálmán
HÚSVÉTI TALÁLKOZÁSOK
- Jn 20,11-22
Hanganyag: 22378 KB2016.03.28.10:00 - Takaró János
TALÁLKOZÁS A FELTÁMADOTTAL
 Húsvét 

- Jn 20,29  - Jn 20,24-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 21069 KB
2017.04.23.08:00 - Horváth Géza
NE LÉGY HITETLEN, HANEM HÍVŐ
- Jn 20,24-29
Hanganyag: 40308 KB2017.04.23.10:00 - Horváth Géza
NE LÉGY HITETLEN, HANEM HÍVŐ
 Konfirmáció 

- Jn 20,24-29
Hanganyag: 22553 KB2018.04.02.10:00 - Czakó Zoltán
MIÉRT ÁLDJUK A MI URUNKAT?
 Húsvét 

- 1Pt 1,3-5  - Jn 20,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 27546 KB
2019.04.21.11:00 - Horváth Géza
A FELTÁMADÁS AJÁNDÉKAI
- ApCsel 3,26  - Jn 20,1-10