2020-08-04
ISTEN MERÉSZ BARÁTSÁGA
„És maga mellé vette a tizenkettőt...”
Lk 18,31

Micsoda merészség Istentől, hogy bízik bennünk! Azt mondod: „De azt nem tette bölcsen, hogy engem választott, hiszen nincs bennem semmi, nem érek semmit.” Éppen ezért választott. Amíg azt gondolod, hogy értékes vagy az Ő számára, nem választhat ki téged, mert saját céljaid vannak és azoknak szolgálsz. Csak ha már elvezethet odáig, hogy önelégültséged végére érsz, akkor választhat ki, hogy vele felmenj Jeruzsálembe (Luk 18,31). És ebben olyan cél betöltéséről van szó, amit nem beszél meg veled.

Hajlandók vagyunk kijelenteni, hogyha egy embernek vannak természet adta képességei, akkor az különösen jó keresztyén lesz. De nem adottságunk kérdése, hanem szegénységünktől függ. Nem attól, amit magunkkal hozunk, hanem attól, amit Isten ad nekünk. Nem a természetes erények, ismeret és jellem, vagy tapasztalat kérdése, mindez nem használ semmit. Az egyetlen, ami fontos, hogy Isten nagy kényszerítő hatalma megragadjon és az Ő munkatársává tegyen (lásd 1Kor 1,26-30). Isten barátsága olyan emberekkel van, akik felismerték szegénységüket. Isten mit sem kezdhet azzal az emberrel, aki azt hiszi, hogy hasznos lehet neki. Mint keresztyének nem a magunk ügyéért vagyunk itt, hanem Isten ügyéért, és a kettő nem ugyanaz. Nem tudjuk, Isten mit akar elérni, de meg kell őriznünk vele a kapcsolatunkat, bármi történjék is. Ne engedd, hogy valami megzavarja ezt, de ha mégis, akkor hozd rendbe a dolgot, szánj rá időt! A keresztyénségben nem az a legfontosabb, amit cselekszünk, hanem a kapcsolat Istennel és az a hatás és érték, amit ez a kapcsolat teremt. Isten csak arra kér, hogy erre törekedjünk, és éppen ez az, ami állandóan támadás alatt van.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Lk 18 alapján:

Hanganyag: 17421 KB1965.08.08.10:00 - Joó Sándor
LEHETETLEN - LEHETSÉGES
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Lk 18,18-27
Szöveges anyag
1997.05.04.10:00 - Varga Róbert
FÁRADHATATLAN IMA
- Lk 18,1-8  - 1Jn 5,10b-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21113 KB
2001.09.02.08:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS A GYERMEKEKÉRT
- Lk 18, 15-17
Hanganyag: 19342 KB2001.09.02.10:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS A GYERMEKEKÉRT
tanévnyitó istentisztelet

- Lk 18, 15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21872 KB
2004.05.23.18:00 - Varga Róbert
TÉRDEPLŐBŐL TÁVOZÓ
- Lk 18,18-24
Hanganyag: 22115 KB2006.09.17.10:00 - Hans-Günther Waubke
Az európai protestáns egyházak konferenciája alkalmából
- Lk 18,9-14
Hanganyag: 22024 KB2007.03.18.18:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET
- Lk 18,31-34; 19,1-10
Hanganyag: 20864 KB2010.03.11.18:00 - Illés Dávid
MEGIGAZULVA MENT HAZA
- Lk 18,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 5653 KB
2012.12.16.08:00 - Horváth Géza
ISTEN AJÁNDÉKA A HIT
- Lk 18,8b  - Lk 18,1-8
Hanganyag: 28689 KB2014.11.27.18:00 - Draskóczy Gábor
JÉZUS ÉS A GYERMEKEK
Szerkesztői megjegyzés:
második felében gyermekmissziói beszámoló a Vajdaságból (Halász Sámuel)

- Lk 18,15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 23407 KB
2014.12.31.16:00 - Horváth Géza
HOGYAN JÖTTÉL, HOGYAN MÉSZ?
 Óév 

- Lk 18,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 26879 KB
2016.07.31.10:00 - Horváth Géza
ÖTSZAVAS IMÁDSÁG
- Lk 18,13  - Lk 18,9-14
Hanganyag: 35027 KB2017.09.29.18:00 - Horváth Levente
MIÉRT TŰNIK ISTEN HAMIS BÍRÓNAK?
 Evangélizáció, 2017 

- Lk 18,1-8
Hanganyag: 25328 KB2018.10.07.10:00 - Czakó Zoltán
AMIKOR JÉZUS ELHALAD...
- Lk 18,35-43  - Zsolt 28
Hanganyag: 24797 KB2020.01.05.10:00 - Czakó Zoltán
IMÁDSÁGUNK ÉS ANNAK TARTALMA 1.
- Kol 1,9-11  - Lk 18,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 20606 KB
2020.03.22.10:00 - Horváth Géza
SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK!
 Imádság 

- Lk 18,1-8