2020-08-03
ISTEN ERŐS KÉSZTETÉSE
„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe...”
Lk 18,31

Jeruzsálem Urunk életében az a hely, ahol Atyja akarata iránti engedelmessége elérte a tetőfokát. „Nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem” (Jn 5,30). Ez az egy uralkodó törekvés végigkísérte egész életén és semmi, sem öröm, sem fájdalom, sem siker, sem sikertelenség nem tudta céljától eltéríteni. „Szilárdan elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe” (Lk 9,51).

Mindenekelőtt arra a nagy dologra kell gondolnunk, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, hogy teljesítsük Isten tervét, nem a magunkét. A természeti életben megvannak a saját törekvéseink és céljaink, de a szellemi életben nincs saját célunk. Ma sokat beszélnek a Krisztus melletti döntésről, elhatározásokról, hogy keresztyénné legyünk, vagy ilyen vagy olyan más elhatározásokról, de az Újszövetség Isten késztetését helyezi előtérbe: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” (Jn 15,16).

Isten a mi tudatos elhatározásunk nélkül hoz összhangba terveivel, és erről tudomást sem veszünk. Nem tudjuk felfogni, mi Isten célja, sőt minél tovább megyünk, annál bizonytalanabbnak látszik. Csak azért látszik úgy, mintha Isten célt tévesztett volna, mert mi rövidlátók vagyunk, nem látjuk az Ő célját. Új életünk kezdetén saját elképzeléseink vannak Istennek velünk való céljáról: „Arra választott, hogy ide vagy oda menjek”, vagy „elhívott erre a különleges munkára”. Elmegyünk és végezzük azt a munkát, mégis továbbra is ott van Isten késztetése. Nem a munka a lényeg, amit végzünk, semmiség az egész - csak olyan, mint egy állványozás egy épület körül Isten nagy terveihez képest. „Maga mellé vette a tizenkettőt...” (Luk 18,31). Ő folytonosan félrehív minket. Még nem értettünk meg mindent Isten késztetéséből.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Lk 18 alapján:

Hanganyag: 17421 KB1965.08.08.10:00 - Joó Sándor
LEHETETLEN - LEHETSÉGES
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Lk 18,18-27
Szöveges anyag
1997.05.04.10:00 - Varga Róbert
FÁRADHATATLAN IMA
- Lk 18,1-8  - 1Jn 5,10b-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21113 KB
2001.09.02.08:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS A GYERMEKEKÉRT
- Lk 18, 15-17
Hanganyag: 19342 KB2001.09.02.10:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS A GYERMEKEKÉRT
tanévnyitó istentisztelet

- Lk 18, 15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21872 KB
2004.05.23.18:00 - Varga Róbert
TÉRDEPLŐBŐL TÁVOZÓ
- Lk 18,18-24
Hanganyag: 22115 KB2006.09.17.10:00 - Hans-Günther Waubke
Az európai protestáns egyházak konferenciája alkalmából
- Lk 18,9-14
Hanganyag: 22024 KB2007.03.18.18:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY MEGKERESSE AZ ELVESZETTET
- Lk 18,31-34; 19,1-10
Hanganyag: 20864 KB2010.03.11.18:00 - Illés Dávid
MEGIGAZULVA MENT HAZA
- Lk 18,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 5653 KB
2012.12.16.08:00 - Horváth Géza
ISTEN AJÁNDÉKA A HIT
- Lk 18,8b  - Lk 18,1-8
Hanganyag: 28689 KB2014.11.27.18:00 - Draskóczy Gábor
JÉZUS ÉS A GYERMEKEK
Szerkesztői megjegyzés:
második felében gyermekmissziói beszámoló a Vajdaságból (Halász Sámuel)

- Lk 18,15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 23407 KB
2014.12.31.16:00 - Horváth Géza
HOGYAN JÖTTÉL, HOGYAN MÉSZ?
 Óév 

- Lk 18,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 26879 KB
2016.07.31.10:00 - Horváth Géza
ÖTSZAVAS IMÁDSÁG
- Lk 18,13  - Lk 18,9-14
Hanganyag: 35027 KB2017.09.29.18:00 - Horváth Levente
MIÉRT TŰNIK ISTEN HAMIS BÍRÓNAK?
 Evangélizáció, 2017 

- Lk 18,1-8
Hanganyag: 25328 KB2018.10.07.10:00 - Czakó Zoltán
AMIKOR JÉZUS ELHALAD...
- Lk 18,35-43  - Zsolt 28
Hanganyag: 24797 KB2020.01.05.10:00 - Czakó Zoltán
IMÁDSÁGUNK ÉS ANNAK TARTALMA 1.
- Kol 1,9-11  - Lk 18,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 20606 KB
2020.03.22.10:00 - Horváth Géza
SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK!
 Imádság 

- Lk 18,1-8