2020-05-30
IGEN... DE...
„Követlek téged Uram, de...”
Lk 9,61

Tegyük fel, hogy Isten olyat kér tőled, ami hatalmasan próbára teszi józan eszedet. Mit tennél akkor? Vonakodnál? Ha a fizikai világ területén megszoktál valamit, azt mindaddig teszed, amíg határozottan nem szakítasz ezzel a szokással. Ez a szellemi élet területén is így van. Újra meg újra nekirugaszkodsz, hogy megtedd, amit Jézus Krisztus kíván, de mindig újra visszafordulsz a döntő pontnál - amíg végre eltökélten átadod magad neki. „Igen, de - feltéve, hogy engedek Istennek ebben a dologban - mi lesz akkor? Igen, engedelmeskedni akarok Istennek, ha engedi használni a józan eszemet, de ne kívánja tőlem, hogy a bizonytalanságba lépjek.”

Jézus Krisztus a benne bízóktól ugyanazt a vakmerő lelkületet várja el, amilyet a természeti ember tanúsít. Ha valaki olyasmibe kezd bele, amit érdemes megtennie, akkor jön majd az alkalom, amikor mindent kockára kell tennie. Jézus Krisztus szellemi vonalon megkívánja, hogy tégy mindent kockára, amit józan eszed még a markában tart, merj beleugrani abba, amit Ő mond. Mihelyt ezt megteszed, úgy találod, hogy amit Ő mond, ugyanolyan szilárdan megáll, akárcsak a józan ész.

Lehet, hogy Jézus Krisztus szavai a józan ész ítélőszéke előtt esztelenségnek látszanak; de vidd oda azokat a hit ítélőszéke elé és szellemedben ámulva kezded látni, hogy az valóban Isten szava. Bízzál Istenben teljesen, és amikor kockázatba visz, vágj neki! A válság idején pogánymódra szoktunk cselekedni. Egy egész tömegből csak egy elég bátor arra, hogy hitét Istenbe vesse.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Lk 9 alapján:

Hanganyag: 15708 KB1964.04.26.10:00 - Joó Sándor
JÉZUST KÖVETJÜK
Szerkesztői megjegyzés:
Befejezetlen

 Konfirmáció 

- Lk 9,57-62
Szöveges anyag
Hanganyag: 21341 KB
1997.05.18.10:00 - Cseri Kálmán
AZ ÉLET LELKE
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Tízparancsolat 

- Lk 9,51-56  - ApCsel 2,1-21
Szöveges anyag
1997.06.22.10:00 - Varga Róbert
KÖVESS ENGEM!
- Lk 9,57-62
Szöveges anyag
Hanganyag: 21288 KB
2000.01.16.08:00 - Cseri Kálmán
AZ IRGALMAS SZEM
- Péld 22, 9  - Lk 9,10-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 18982 KB
2000.02.03.18:00 - Cseri Kálmán
ADJATOK NEKIK TI ...
- Lk 9, 10-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21722 KB
2003.12.28.10:00 - Földvári Tibor
JÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN
- Lk 3,21-23; 9,28-36  - Ézs 42,1-10
Hanganyag: 21812 KB2004.02.15.10:00 - Végh Tamás
ERŐSÍTÉS ÚTKÖZBEN
- Lk 9,30-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 4943 KB
2005.10.09.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
1. JÉZUS CSENDJE

- Lk 9,10-11  - Lk 9,10-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 4665 KB
2005.11.20.18:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
2. ETTEK ÉS JÓLLAKTAK

- Lk 9,10-17
Hanganyag: 21675 KB2007.02.08.18:00 - Csere Mátyás
HÁRMAN A HEGYEN
- Lk 9,28-36
Hanganyag: 22111 KB2008.04.17.18:00 - dr. Erdélyi Dániel
INDIAI BESZÁMOLÓ
- Lk 9,18-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 25338 KB
2014.10.26.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR DICSŐSÉGÉT LÁTVA
- Lk 9,28-36  - Lk 9,18-27
Hanganyag: 20917 KB2016.08.25.18:00 - Szepesy László
JÉZUS KÖVETÉSÉNEK AKADÁLYAI
- Lk 9,57-62
Hanganyag: 24655 KB2018.03.18.18:00 - Czakó Zoltán
A TANÍTVÁNYSÁG AKADÁLYAI
- Lk 9,57-62
Hanganyag: 24819 KB2018.07.29.10:00 - Czakó Zoltán
A MEGMENTŐ HIT SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEI
- Lk 9,23  - Lk 14,25-35
Hanganyag: 24585 KB2019.07.21.18:00 - Balicza Iván
A KÖVETÉS KOMOLYSÁGA
- Lk 9,57-62
Szöveges anyag
Hanganyag: 25213 KB
2020.02.23.08:00 - Horváth Géza
KÖVESD JÉZUST!
- Lk 9,23  - Lk 9,57-62