2019-10-23
SEMMIT A RÉGI ÉLETBŐL
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden”
2Kor 5,17

Urunk sohasem tűri előítéleteinket, hanem megöli és teljesen szembefordul velük. Azt képzeljük, hogy Istent nagyon érdeklik a mi különféle előítéleteink. Egészen biztosra vesszük, hogy velünk soha nem tenné meg azt, amit másokkal meg kell tennie. „Isten kénytelen volt nagyon keményen bánni ezzel az emberrel; de azt persze tudja, hogy az én előítéleteim jogosak.” - Meg kell tanulnunk: „Semmit a régi életből!” Ahelyett, hogy a mi pártunkat fogná, Isten szándékosan semmibe veszi előítéleteinket. Belső nevelésünkhöz tartozik, hogy Isten gondviselése nyíltan szembefordul előítéleteinkkel, és mi megfigyeljük, hogyan teszi ezt. Isten nem ügyel arra, amit elébe rakunk. Egyetlen egy dolgot kíván Isten tőlünk: a feltétel nélküli átadást.

Amikor újjászületünk, a Szent Szellem elkezdi formálni az új teremtést bennünk, és eljön az ideje annak, amikor semmi sincs már bennünk a régiből. A régi borúlátásunk eltűnt, a dolgokkal szembeni régi magatartásunk megváltozott és „mindez Istentől van...” (18. v.). Hogyan léphetünk be abba az életbe, amelyben nincs kívánság, nincs önzés, nincs érzékenység a bántásokkal szemben, amelyben nem gerjedünk haragra, nem rójuk fel a gonoszt, hanem mindig kedvesek vagyunk? (1Kor 13,4-5). Egyetlen módon: ha nem hagyunk meg a régi életből semmit sem, de egyszerűen és tökéletesen bízunk Istenben. Olyan bizalom ez, amely már nem Isten áldásait kívánja, hanem Őt magát. Eljutottunk-e már odáig, hogy Isten visszavonhatja áldásait és mégsem rendül meg a bizalmunk Benne? Amikor meglátjuk, hogy Isten munkálkodik, többé nem törjük a fejünket a dolgokon, amik történnek, mert valóban bízunk a mi mennyei Atyánkban, akit a világ nem láthat.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk 2Kor 5 alapján:

Hanganyag: 20511 KB2002.02.21.18:00 - Cseri Kálmán
HITBEN JÁRNI
 Hit 

- 2Kor 5,7
Szöveges anyag
Hanganyag: 20682 KB
2002.12.29.10:00 - Csákány Tamás
KÍVÁNVA ELKÖLTÖZNI
- 2Kor 5,1-10  - Zsolt 105
Szöveges anyag
Hanganyag: 20451 KB
2004.01.11.10:00 - Csákány Tamás
AMILYEN LEHETNÉL
- Lk 5,27-32  - 2Kor 5,17-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 21523 KB
2008.02.24.10:00 - Cseri Kálmán
ŐBENNE
- 2Kor 5,21  - Ézs 53,3-7
Szöveges anyag
Hanganyag: 20876 KB
2008.12.31.18:00 - Cseri Kálmán
IDŐ ÉS ÖRÖKKÉVALÓSÁG
 Óév 

- 2Kor 5,1
Szöveges anyag
Hanganyag: 21329 KB
2011.02.06.08:00 - Horváth Géza
KRISZTUS KÖVETEI
- 2Kor 5,20  - 2Kor 5,16-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 17204 KB
2011.11.17.18:00 - Horváth Géza
KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT
- 2Kor 5,10