2019-07-16
ISMERD FEL, HOGY MINDENT ISTEN IRÁNYÍT
„...mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?”
Mt 7,11

Jézus Krisztus azoknak ad itt életszabályokat, akikben az Ő Szelleme van. Ennek a versnek egyszerű érvelése által felhív arra: töltse be gondolkozásmódunkat az, hogy minden mögött ott van Isten irányítása és uralma, s ez azt jelenti, hogy a tanítvány őrizze meg teljes bizodalmát és legyen buzgó a kérésben és a keresésben.

Töltsön be az a tudat, hogy Isten mindig itt van. Ha egyszer ezzel telt meg az elméd, akkor minden nehéz helyzetben is könnyű lesz emlékezetedbe idézni: „Atyám mindezt tudja!” Ez így már nem kerül erőfeszítésedbe, hanem egészen természetesen erre gondolsz, amikor tanácstalanság szorongat. Régebben embertől emberig mentél segítségért, de most olyan hatalmasan eltölt az isteni gondviselés tudata, hogy nehézségeiddel Istenhez mégy. Jézus azoknak állítja fel életszabályait, akikben az Ő Szelleme van: ezeknek az az alapgondolatuk: „Isten az én Atyám, szeret engem, soha nem gondolhatok semmire, amit Ő elfelejtene, hát akkor miért aggódnék?”

Vannak idők - mondja Jézus -, amikor Isten nem hozhat ki a sötétségből, de bízzál benne akkor is. Talán úgy jelenik meg, mint szeretetlen barát, pedig nem az; vagy úgy, mint kegyetlen Atya, de mégsem az. Talán igazságtalan bíróként áll előtted, de Ő nem az. Erősödjék meg benned mindig jobban az a gondolat, hogy Isten ott van minden mögött. A legkisebb esemény sem történhetik az Ő akarata nélkül; ezért teljes bizalommal támaszkodhatsz rá. Az imádság nemcsak kérés; az imádság az értelem magatartása és állapota, amelynek légkörében a kérés egészen természetes: „Kérjetek és megadatik nektek!”

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Mt 7 alapján:

Hanganyag: 17883 KB1965.02.28.10:00 - Joó Sándor
NE ÍTÉLJETEK
- Mt 7,1-5
Hanganyag: 17889 KB1965.05.31.10:00 - Joó Sándor
KÉRJETEK, KERESSETEK, ZÖRGESSETEK!
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Mt 7,7-12
Hanganyag: 17196 KB1965.06.27.10:00 - Joó Sándor
SZOROS KAPU, KESKENY ÚT
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 18153 KB1965.08.29.10:00 - Joó Sándor
AZ ÉLET FUNDAMENTUMA
- Mt 7,24-27
Hanganyag: 17604 KB1965.09.26.10:00 - Joó Sándor
MINT AKINEK HATALMA VAN
- Mt 7,28-29
Szöveges anyag
1997.08.05.10:00 - Cseri Kálmán
SZÉLES ÚT - KESKENY ÚT
 Ébresztés 

- Mt 7, 13-14
Hanganyag: 20997 KB1998.03.08.10:00 - Hős Géza
AZ IMÁDSÁG ÁLDÁSAI
- Róm 8,32; 2Kor 9,15  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20547 KB
1998.08.16.10:00 - Cseri Kálmán
ISTEN ORSZÁGA
- Mt 7,21
Hanganyag: 21007 KB1998.09.23.18:00 - Pásztor Gyula
KÉTFÉLE ÉLETÚT
 Evangélizáció, 1998 

- Mt 7,13-14
Hanganyag: 19477 KB1999.06.20.10:00 - Varga Róbert
NE ÍTÉLJETEK!
- Mt 7,1-5  - Lk 6,27-31
Hanganyag: 21492 KB2001.06.24.10:00 - Kotsis István
MENJETEK BE A SZOROS KAPUN!
Szerkesztői megjegyzés:
énekek nélkül, csak az igehirdetés és imádság

- Mt 7,13-14  - Lk 13,23-30
Hanganyag: 31610 KB2001.11.08.18:00 - Michael Braun
AZ IGAZI KERESZTYÉNEK ÉS AZ IGAZI GYÜLEKEZET
- Mt 7,24-27; 5,13-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 20354 KB
2002.06.16.08:00 - Cseri Kálmán
A HELYES IMÁDSÁG
 Imádság 

- Jak 4,1-3  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
2002.07.04.18:00 - Csákány Tamás
ISTEN VEZETÉSE SZÜKSÉGEINKBEN
- Mt 7,7-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 20221 KB
2004.02.01.10:00 - Varga Róbert
ÉRTÉKES JÓ CSELEKEDETEK
- Mt 7,16-20  - Mt 25,34-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 19806 KB
2004.07.29.18:00 - Csákány Tamás
ÉLETÜNK GYÜMÖLCSE
- Mt 7,13-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 4188 KB
2005.01.23.10:00 - Varga Róbert
LELKI ÉPÍTKEZÉS
- Mt 7,24-27  - 1Kor 3,6-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 19442 KB
2006.08.20.18:00 - Varga Róbert
ÉLETHÁZ
- Mt 7,24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2012.01.29.10:00 - Horváth Géza
"URAM, HA AKAROD, MEGTÍSZTITHATSZ"
- Mt 8,2  - Mt 7,28 - 8,4
Szöveges anyag
Hanganyag: 27869 KB
2014.01.19.10:00 - Horváth Géza
NINCS MÁS FUNDAMENTUM
- 1Kor 3,11-15  - Mt 7,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 24141 KB
2015.02.19.18:00 - Szepesy László
KESKENY ÚT, KEVÉS LEHETŐSÉG?
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 24813 KB2018.01.14.10:00 - Czakó Zoltán
A MÚLT ÉS A JÖVŐ HATÁSA A JELENRE
- Tit 2,11-14  - Mt 7,21-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 25706 KB
2018.02.18.18:00 - Horváth Géza
A SZOROS KAPU
- Mt 7,13-14