2019-09-21
ELRENDELT A SZOLGÁLATRA
„És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott...”
Ézs 49,5

Miután tudatára ébredünk annak, hogy Isten Krisztus Jézusban kiválasztott minket magának, először leromboljuk előítéleteinket, szűklátókörű gondolkodásunkat, és minden más ragaszkodást, és Isten szolgáivá leszünk, az Ő céljaiért Csak ezért jött létre az emberi faj, hogy Istent dicsőítse és örökre benne örüljön. De a bűn az emberiséget más vágányra kapcsolta át. Ezzel azonban semmit se változott Isten célja, és amikor újonnan születünk, minket is belevon nagy tervének a megvalósításába: „Isten önmagának teremtett”. Isten kiválasztásának ez a megértése a legörömteljesebb valóság a földön. Meg kell tanulnunk ráhagyatkozni Isten roppant nagy teremtő céljaira. Az első, amit Isten tesz velünk az, hogy beleplántálja szívünkbe az egész világ iránti érdeklődését. Megkapjuk Isten szeretetét, a Mindenható Isten igazi természetét, ahogy ezt a János 3,16 fejezi ki: „Úgy szerette Isten a világot...”.

Tartsuk nyitva lelkünket Isten céljai előtt, ne keverjük össze vagy takarjuk el saját céljainkkal. Ő úgyis félretolja ezeket, bármennyire fáj is nekünk. Mint Isten munkása, azért vagyunk teremtve, hogy Istennek olyan szolgái legyünk, akikben Ő megdicsőül. Amikor megértettük, hogy Jézus Krisztus váltsága által Isten céljaira tökéletesen megfelelők lettünk, akkor azt is megértjük, miért olyan könyörtelenül hajthatatlanok Jézus Krisztus követelései. Szolgáitól feltétlen egyenességet kíván, mert Isten természetét oltotta beléjük.

Vigyázz, ne felejtsd el, mi Isten célja veled.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Ézs 49 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21501 KB
1999.01.10.10:00 - Cseri Kálmán
POGÁNYOK VILÁGOSSÁGA
- Ézs 49,1-6  - Jer 1,4-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 20519 KB
2004.11.25.18:00 - Varga Róbert
HELY ISTEN KEZÉBEN
- Ézs 49,14-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 24486 KB
2016.06.19.18:00 - Cseri Kálmán
NYÍL A TEGEZBEN
- Ézs 49,1-6