2019-05-19
FELTÁMADOK A ROMOKBÓL
„Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől?”
Róm 8,35

Isten nem mentesít senkit a nehézségektől; Ő azt mondja: „Vele vagyok háborúságban” (Zsolt 91,15). Nem számít, milyen valóságos vagy súlyos nehézségek támadnak az ember életére, azok közül egy sem tudja kiszakítani Istennel való kapcsolatából. „Mindezekben felettébb diadalmaskodunk” (Róm 8,37). Pál nem képzelődésekről beszél itt, hanem a kétségbeejtő valóságról, és azt mondja, hogy felettébb győztesek vagyunk a bajok között. Igaz ugyan, hogy nem a mi ügyességünk, éleslátásunk vagy bátorságunk által, hanem kizárólag azért, mert semmiféle nyomorúság nem befolyásolhatja Istennel való igazi kapcsolatunkat Jézus Krisztusban. Igazságosan vagy igazságtalanul, de ott vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk. Sajnálni való az olyan keresztyén, akinek a körülményeiben nincs semmi olyan, amit nem kíván.

„Nyomorúság...”? - A nyomorúság sohasem kívánatos. De akármilyen elkeserítő, bosszantó vagy fárasztó: nem szakíthat el minket Isten szeretetétől. Soha semmi nyomorúság, sem aggodalom el ne fordítson attól a ténytől, hogy Isten szeret téged (Máté 13,22).

„Félelem...”? Megőrizhet Isten szeretete akkor is, amikor minden látszat azt mutatja, hogy az Ő szeretete hazugság és nincs is igazság?

„Éhség...”? - Tudunk-e nemcsak hinni Isten szeretetében, hanem „felettébb diadalmaskodni” még akkor is, ha éhezünk?

Vagy csaló Jézus Krisztus és Pál be van csapva - vagy valami rendkívüli dolog történik azzal az emberrel, aki megmarad Isten szeretetében akkor is, ha a jelek Isten hűsége ellen szólnak. Az emberi okoskodásnak itt el kell hallgatnia. Csak egyetlen egy magyarázza meg ezt a rendkívüli dolgot: Isten szeretete Jézus Krisztusban. „Feltámadok a romokból” - mindig, újra meg újra.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Róm 8 alapján:

Hanganyag: 16408 KB1964.06.07.10:00 - Joó Sándor
MINDEN JAVUNKRA VAN
- Róma 8,28
Hanganyag: 17190 KB1965.09.12.10:00 - Joó Sándor
MIT KÉRHETÜNK AZ IMÁDSÁGBAN?
- Róm 8,26-27
Hanganyag: 16394 KB1969.11.09.10:00 - Joó Sándor
ISTEN GYERMEKEI
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Róma 8,1-2
Hanganyag: 17456 KB1969.12.25.10:00 - Joó Sándor
A LEGNAGYOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK (KARÁCSONY)
- Róma 8,32
Hanganyag: 20997 KB1998.03.08.10:00 - Hős Géza
AZ IMÁDSÁG ÁLDÁSAI
- Róm 8,32; 2Kor 9,15  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20414 KB
1998.05.31.11:00 - Cseri Kálmán
A FIÚSÁG LELKE
 Pünkösd 

- Róm 8,15-17  - Róm 8,1-14
Hanganyag: 19624 KB1998.06.18.18:00 - Földvári Tibor
ÖRÖKSÉG A SZENVEDÉS ÚTJÁN
- Róm 8,17-18
Hanganyag: 21593 KB1999.01.24.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÖRÖK ÉLET BIZONYOSSÁGA
- 1Jn 5,13  - Róm 8,28-39
Szöveges anyag
2000.06.15.18:00 - Cseri Kálmán
A LÉLEK VEZETÉSE
- Róm 8, 14-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21442 KB
2001.09.30.10:00 - Cseri Kálmán
ÚJ ORSZÁG POLGÁRA
- Kol 1,12-14  - Róm 8,1-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 21410 KB
2002.05.19.08:30 - Cseri Kálmán
A SZENTLÉLEK MINT SEGÍTŐ
 Pünkösd 

- Róm 8,26  - Jn 14,15-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 20447 KB
2003.12.26.10:00 - Csákány Tamás
LEGJOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK
 Karácsony 

- Róm 8,32  - Lk 1,68-79
Szöveges anyag
Hanganyag: 4737 KB
2005.05.16.10:00 - Földvári Tibor
A SZENTLÉLEK KÖZBENJÁRÁSA
- Róm 8,26-27  - Róm 8,14-28
Hanganyag: 22115 KB2006.06.05.10:00 - Csere Mátyás
AZ ÉLET LELKÉNEK TÖRVÉNYE
- Róm 8,2-15  - Róm 8,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 20150 KB
2006.07.02.10:00 - Cseri Kálmán
MINDEN JAVUKRA VAN
- Róm 8,28  - Zsolt 34
Szöveges anyag
Hanganyag: 21649 KB
2006.10.22.10:00 - Varga Róbert
ELVÁLASZTHATATLANUL
- Róm 8, 38-39  - Ézs 5,8-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.04.05.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS A KIRÁLY
 Virágvasárnap 

- Lk 19,28-42  - Róm 8,38-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.05.31.08:30 - Cseri Kálmán
A LÉLEK ÉLETRE KELT
- Róm 8,10-11  - Róm 8,9-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.05.24.10:00 - Földvári Tibor
A LÉLEK SEGÍT ERŐTLENSÉGÜNKÖN
- Róm 8,26-27  - Róm 8,26-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 18141 KB
2012.04.29.10:00 - Horváth Géza
NINCS KÁRHOZTATÓ ÍTÉLET
- Róm 8,1  - Róm 8,1-8
Hanganyag: 22119 KB2012.11.22.18:00 - Csere Mátyás
VELE EGYÜTT MINDENT
- Róm 8,26-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 24971 KB
2014.06.19.18:00 - Földvári Tibor
KRISZTUS GYŐZELME
- Róm 8,37  - Róm 8,28-39
Hanganyag: 23102 KB2015.08.13.18:00 - Takaró János
ÉLETJELEK
- Róm 8,12-16
Hanganyag: 20277 KB2015.10.01.18:00 - Takaró János
SÓHAJ ÉS REMÉNYSÉG
- Róm 8,18-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 22541 KB
2015.10.15.18:00 - Szepesy László
A HÍVŐ BELSŐ HARCA
- Róm 7,14-8,2
Hanganyag: 22855 KB2015.10.18.10:00 - Takaró János
SEGÍTSÉG AZ IMÁDSÁGBAN
- Róm 8,26-27  - Róm 8,18-27
Hanganyag: 24265 KB2016.01.24.10:00 - Takaró János
HA ISTEN VELÜNK, KI LEHET ELLENÜNK?
- Róm 8,31-34  - Róm 8,28-39
Hanganyag: 22852 KB2016.10.09.10:00 - Földvári Tibor
SÓHAJTOZNI REMÉNYSÉGGEL
- Róm 8,18-27  - Róm 8,14-17
2017.12.17.17:00 - Czakó Zoltán
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
Hangfelvétel az Egyéb anyagok / Zenés áhítatok alatt található

- Róm 8,32
Szöveges anyag
Hanganyag: 23450 KB
2018.05.20.08:30 - Horváth Géza
SEGÍT A LÉLEK A MI ERŐTLENSÉGÜNKÖN
 Pünkösd 

- Róm 8,26a  - ApCsel 1,1-18