2019-03-22
AZ ÉGŐ SZÍV
„Vajon nem gerjedezett-e a mi szívünk?”
Lk 24,32

Fel kell fedeznünk azt a titkot, hogyan maradhat a szívünk égő szív. Jézus hirtelen megjelenik, a tűz lángra lobban, csodálatos dolgokat látunk, de még meg kell tanulnunk a mindenen áthatoló égő szív megőrzésének titkát. Az unalmas, sivár, komor hétköznap a maga megszokott kötelezettségeivel és embereivel mindig újra kioltja az égő szívet, míg meg nem tanuljuk a Jézusban maradás titkát.

Keresztyén életünk sok belső nyomorúságának nagy része nem a bűn miatt van, hanem amiatt, hogy nem ismerjük saját természetünk törvényeit. Például, hogy egy indulatnak szabad folyást engedjünk-e vagy sem, azt egyedül azon kell lemérnünk, hogy megnézzük, mi lesz a következménye. Vond le a helyes következtetést és ha az eredmény olyan, amit Isten elítélne, ne engedj utat neki. Ha azonban azt az indulatot, amit Isten Szelleme lobbantott lángra, nem engeded érvényesülni az életedben, akkor majd alacsonyabb színvonalon jelentkezik a hatása. Ilyen módon lesz az ember túlságosan érzelmi. Minél magasabb egy érzelem, annál mélyebb a romlás, ha nem bontakozhat ki a neki szánt színvonalon. Ha Isten Szelleme felkavart téged, akkor engedelmeskedj a tőled telhető legteljesebb mértékben, ne törődj a következményekkel! Nem maradhatunk a megdicsőülés hegyén, hanem engedelmeskednünk kell az ott nyert világosságnak: tettekben kell megvalósítanunk azt, amit Isten megmutatott. Amikor Isten megmutat valamit, akkor cselekedj. Ne törődj azzal, hogy mibe kerül!

„Nem gyújthatjuk lángra szívünk

Tüzét kényünk-kedvünk szerint;

A szellem fúj mindig, s most is,

Lelkünk rejtélyekben lakik;

Mit világosságban döntünk,

Sötétünkben megtehetjük.”

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Lk 24 alapján:

Hanganyag: 19999 KB1999.04.05.10:00 - Varga Róbert
FELTÁMADOTT
- Jn 20,19-23  - Lk 24,36-49
Hanganyag: 20736 KB2002.03.24.10:00 - Földvári Tibor
VIRÁGVASÁRNAP VALÓDI KIRÁLYA
- Jn 12,12-18  - Lk 24,13-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 22011 KB
2004.04.11.11:00 - Cseri Kálmán
10. "HA FELTÁMADTATOK KRISZTUSSAL..."
 Húsvét 

- Kol 3,1-4  - Lk 24,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 22053 KB
2004.04.12.10:00 - Varga Róbert
ÉLŐ, A HOLTAK KÖZÖTT
 Húsvét 

- Lk 24,1-12  - ApCsel 2,21-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 20011 KB
2006.04.17.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS FELTÁMADÁSA
 Húsvét 

- Lk 24,1-12  - ApCsel 26,19-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21900 KB
2007.04.08.11:00 - Cseri Kálmán
A FELTÁMADÁS KÖVETKEZMÉNYEI
 Húsvét 

- 1Kor 15,12-14; 20  - Lk 24,1-12
Hanganyag: 21750 KB2007.05.10.18:00 - Varga Róbert
MENNYBEMENETEL ELŐTT
- Lk 24,50-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 21856 KB
2008.03.23.11:00 - Cseri Kálmán
EMLÉKEZZETEK VISSZA!
 Húsvét 

- Lk 24,5-8  - Mt 28,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 22094 KB
2008.03.30.10:00 - Cseri Kálmán
I. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 

- Lk 24,30-35  - Jn 20,11-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21841 KB
2009.04.12.08:30 - Cseri Kálmán
CSALÓDÁS ÉS BIZONYOSSÁG
 Húsvét 

- Lk 24,33-35  - Lk 24,13-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 16917 KB
2009.04.19.10:00 - Cseri Kálmán
SZEMLÉLŐKBŐL KÖVETŐK
- Lk 24,21-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.04.04.08:30 - Cseri Kálmán
A FELTÁMADOTT JELENLÉTE
 Húsvét 

- Lk 24,5-7  - Lk 24,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 24987 KB
2013.01.24.18:00 - Földvári Tibor
KÖZÖSSÉG A FELTÁMADOTTAL
- Lk 24,36-49
Hanganyag: 23335 KB2013.05.09.18:00 - Földvári Tibor
A MENNYBEMENT URAT IMÁDNI
- Lk 24,50-53  - ApCsel 1,9-14
Hanganyag: 25324 KB2014.04.21.10:00 - Takaró János
HALOTT, VAGY ÉLŐ KRISZTUS?
 Húsvét 

- Lk 24, 30-31  - Lk 24,13-35