2019-01-16
ISTEN TERMÉSZETÉNEK HANGJA
„Hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta: Kit küldjek el?”
Ézs 6,8

Isten hívásáról beszélve hajlandók vagyunk elfelejteni a legfontosabbat: annak az Egyetlennek a természetét, aki hív. Hívnak a tengerek, a hegyek, a nagy jégmezők is, csak kevesen hallják meg. Sokminden hív minket, és egyes hívásokra válaszolunk, másokat meg sem hallunk. A hívás kifejezi a Hívó természetét és mi csak akkor értjük meg a hívást, ha bennünk is ugyanaz a természet van. Isten hívása az Ő természetét fejezi ki - nem a mienket. Ő gondoskodott arról, hogy hívásának sok kis hanghulláma rezdüljön meg felénk és ezeket rajtunk kívül senki más nem foghatja fel. Így jut el hozzánk az Ő hangja bizonyos egyéni ügyekben is, ilyenkor nincs értelme, hogy mások véleményét kérdezgessük. Meg kell őriznünk ezt a mély és kizárólagos egybekapcsolódást Isten és saját magunk között, amikor a hívásával foglalkozunk .

Isten hívása nem az én természetem visszhangja: figyelembe se veszi vágyaimat és vérmérsékletemet. Amíg adottságaimmal és vonásaimmal tanácskozom, mérlegelve, hogy mire is volnék alkalmas, addig sohasem fogom meghallani Isten hívását. Csak amikor Isten magával helyes kapcsolatba visz, akkor vagyok abban az állapotban, amiben Ézsaiás volt. Ézsaiás egy félelmetes válságon át annyira összehangolódott Istennel, hogy Isten szava áthatotta megrendült lelkét. Közülünk a legtöbben csak saját hangunkat halljuk meg, ezért nem hallhatjuk meg, amit Isten mond. Alaposan megváltozást jelent eljutni oda, ahol meghalljuk Isten hívását.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Ézs 6 alapján:

Hanganyag: 22118 KB2012.09.23.10:00 - Földvári Tibor
IMÁDNI A TRÓNON ÜLŐT
- Jel 4,1-11  - Ézs 6,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 24896 KB
2014.01.09.18:00 - Horváth Géza
ISTEN DICSŐSÉGE A FÖLDÖN
- Ézs 6,1-9
Hanganyag: 23716 KB2015.12.24.16:00 - Horváth Ádám
VÁLLALTA...
 Karácsony 

- Ézs 6,8  - Lk 2,1-14