2019-06-19
A SZENVEDÉLYES ODAADÁS SZOLGÁLATA
„Szeretsz-e engem? ...Őrizd az én juhaimat!”
Jn 21,16

Jézus nem azt mondta: „A te gondolkozásmódodhoz térítsd az embereket”, hanem „nézz az én juhaim után, láss utána, hogy táplálékhoz jussanak az én megismerésemben”. Mi szolgálatnak tekintjük mindazt, amit a keresztyén munkában végzünk; Jézus azt nevezi szolgálatnak, amik vagyunk az Ő számára, nem amit teszünk érte. A tanítványság alapja: önmagam átadása Jézus Krisztusnak, nem pedig valamilyen hitbeli irányzatnak vagy tanításnak. „Ha valaki hozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom” (Lk 14,26). Nincs indokolás, nincs kényszer az Úr részéről, de egyszerűen „ha az én tanítványaim akartok lenni, át kell adnotok magatokat nekem”. Akit a Szent Szellem érint, az egyszerre így szól: „Most látom, kicsoda Jézus!” és ez az átadás forrása.

Manapság a személyes hit helyére a hitvallásba vetett hitet tettük; ezért szentelik magukat olyan sokan ügyeknek és olyan kevesen Jézus Krisztusnak. Az emberek nem akarják magukat odaszentelni Jézusnak, csak annak az ügynek, amit Ő kezdett el. Jézus Krisztus a botránkozás köve a felvilágosult ember számára, aki Őbenne csak egy barátot vagy társat lát. De Urunk elsősorban Atyja akaratának kívánt engedelmeskedni. Nem arra nézett, mit várnak tőle az emberek, vagy mire van szükségük az embereknek; az emberek megmentése az Atyja iránti engedelmességének volt természetes következménye. Ha csak az emberiség ügyének szánom oda magam, hamar kimerülök és eljutok odáig is, hogy a szeretetem meginog. De ha személyesen és szenvedélyesen szeretem Jézus Krisztust, az emberiségnek is szolgálhatok még akkor is, ha úgy bánnak velem, mint a lábtörlővel. A tanítvány életének titka a Jézus Krisztus iránti odaadás, és jellemző rá a látszólagos jelentéktelenség és a szelídség. Hasonlít a búzaszemhez, amely a földbe hull és meghal, de nemsokára kikel és megváltoztatja az egész tájat (Jn 12,24).

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Jn 21 alapján:

Hanganyag: 16801 KB1999.04.15.18:00 - Szatmári Ferenc
JÉZUS ISMÉT KERES TÉGED
- Jn 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 18233 KB
1999.06.06.10:00 - Cseri Kálmán
KEGYELEMBŐL, HIT ÁLTAL
 Hit 

- Jn 21,15-17  - Jn 21,1-14
Hanganyag: 18904 KB2001.12.31.18:00 - Cseri Kálmán
SZERETSZ-E?
 Óév 

- Jn 21,15-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21480 KB
2002.04.01.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS HARMADIK MEGJELENÉSE
 Húsvét 

- Jn 21,1-14  - Mk 16, 1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21689 KB
2002.09.29.08:00 - Cseri Kálmán
SZERETSZ-E ENGEM?
 Evangélizáció, 2002 

- Jn 21,15-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 21434 KB
2003.04.21.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET
 Húsvét 

- Kol 3, 1-4  - Jn 21, 1-14
Hanganyag: 6830 KB2005.03.31.18:00 - Harald Binder
GÉNTECHNOLÓGIA - FELELŐSSÉG ÉS LEHETŐSÉG
- Jn 21,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 4760 KB
2005.04.14.18:00 - Varga Róbert
HÚSVÉT ÉS PÜNKÖSD KÖZÖTT
- Jn 21,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21952 KB
2008.04.06.10:00 - Cseri Kálmán
II. HÚSVÉT UTÁN
 Húsvét 

- Jn 21,15-19  - Jn 20,24-29