2018-12-12
SZEMÉLYISÉG
„...hogy egyek legyenek, mint mi egy vagyunk”
Jn 17,22

A személyiség az a sajátos, felfoghatatlan valami, ami mindenki mástól megkülönböztet minket. Személyiségünk mindig túlságosan szétágazó ahhoz, hogy fel tudjuk fogni. Lehetséges, hogy az a sziget, amit a tengerben látunk, egy mélybe rejtett nagy hegynek a csúcsa. A személyiség ilyen sziget, mit sem tudunk a lent rejtőző nagy mélységekről, ennek következtében nem tudjuk önmagunkat felbecsülni, lemérni. Először ugyan azt gondoljuk, hogy igen, később azonban ráébredünk, hogy csak egy Valaki van, aki igazán megért minket, és ez a Teremtőnk.

A személyiség a belső, szellemi ember jellemzője, ahogy az egyéniség a külső, természeti emberé. Urunkat nem lehet az egyéniségre és a függetlenségre jellemző megállapításokkal leírnunk. Őt csak az egész Személyének vonatkozásában nevezhetjük meg: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30). A személyiség bele tud merülni a másikba. Csak akkor találsz rá önmagadra, amikor eggyé válsz egy másik Személlyel. Amikor a szeretet, vagy Isten Szelleme megragad egy embert, mássá alakul, nem ragaszkodik többé független egyéniségéhez. Urunk soha nem használ az egyéniségre vonatkozó kifejezéseket, nem beszél arról, hogy valaki „könyököl”, nem beszél elszigetelt helyzetéről, hanem az egész személyére jellemző dolgokról: „Hogy egyek legyenek, mint mi egy vagyunk.” Ha teljesen kiszolgáltatod Istennek a magadhoz való jogodat, személyed igazi volta tüstént egyezik Istennel. Jézus Krisztus felszabadítja teljes személyedet, így az egyéniség is átváltozik. Az átváltoztató erő a szeretet, személyes odaszentelődés Jézusnak. A szeretet a személyiség túláradása egy másik személyiséggel való közösségben.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Jn 17 alapján:

Hanganyag: 17858 KB1969.03.23.10:00 - Joó Sándor
JÉZUS FŐPAPI IMÁJA 1
- Jn 17,1-3
Hanganyag: 15902 KB1969.04.20.10:00 - Joó Sándor
JÉZUS FŐPAPI IMÁJA 2.
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Jn 17,6-15
Hanganyag: 19343 KB1969.05.18.10:00 - Joó Sándor
JÉZUS FŐPAPI IMÁJA 3.
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Jn 17,20-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 20414 KB
1998.05.21.18:00 - Cseri Kálmán
MOST HOZZÁD MEGYEK
- Jn 17,1-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 21129 KB
2002.05.09.18:00 - Cseri Kálmán
"ELVÉGEZTEM A MUNKÁT"
- Jn 17,4-5
Szöveges anyag
2002.09.22.10:00 - Csákány Tamás
IGÉD IGAZSÁG
- Jn 17,8;14-20  - ApCsel 2, 36-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 18966 KB
2003.04.03.18:00 - Csákány Tamás
IGAZSÁGOK ÉS AZ IGAZSÁG
- Jn 17, 6-19; 14,6
Szöveges anyag
Hanganyag: 4719 KB
2005.05.05.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS BÚCSÚIMÁJA
- Jn 17,1-11
Hanganyag: 20167 KB2006.09.07.18:00 - Varga Róbert
HÍVŐK KÖZÖSSÉGE
- Jn 17,20-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 21935 KB
2007.01.25.18:00 - Varga Róbert
BÁRÁNYOK A VILÁGBAN
- Jn 17,15-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 17334 KB
2007.05.17.18:00 - Cseri Kálmán
NEKIK ADTAM
- Jn 17,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.12.07.10:00 - Cseri Kálmán
FELELŐSEN ÉLNI
- Mt 24,45-51  - Jn 17,4-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 22112 KB
2010.01.31.10:00 - Cseri Kálmán
AZ EGYETLEN IGAZ ISTEN
- Jn 17,3  - Zsolt 103,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.02.28.10:00 - Cseri Kálmán
VÁLLALNI ÉS VÉGEZNI
- Mt 5,13-16  - Jn 17,14-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 21174 KB
2011.09.29.18:00 - Horváth Géza
EGYEK LEGYENEK!
- Jn 17,20-21
Hanganyag: 22119 KB2012.04.05.18:00 - Csere Mátyás
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18,37 (Jn 17,25 - 19,37)
Hanganyag: 22119 KB2012.07.29.08:00 - Csere Mátyás
JÉZUS FŐPAPI IMÁDSÁGA 1.
- Jn 17,1-19
Hanganyag: 22119 KB2012.08.19.08:00 - Csere Mátyás
JÉZUS FŐPAPI IMÁDSÁGA 2.
- Jn 17,9; 11; 13-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 26502 KB
2013.11.24.10:00 - Horváth Géza
ÖRÖK FŐPAP
- Jn 17,1-2  - Zsid 9,11-17
Hanganyag: 24444 KB2015.10.25.10:00 - Szepesy László
ISTENÉ VAGY
- 1Kor 6,19-20  - Jn 17,8-11