Csoportok

Gyülekezetünkben több kisebb közösség, csoport működik, melyek felsorolása az alábbiakban található. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a számára megfelelő csoportban!

Korosztály szerint

Gyerekek 6-tól 12 éves korig Gyerekek
Ifjúság 2002-2003-as korosztály Nehémiás ifi
2000-2001-es korosztály Jóel ifi
1998-1999-es korosztály Salamon ifi
1996-1997-as korosztály Káleb ifi
1994-1996-as korosztály Onézimosz ifi
1991-1992-es korosztály Jóséb-Basebet ifi
1989-1992-es korosztály Dávid ifi
Minden korosztály PIKK (Pasaréti Ifjúsági Keresztény Kör)
Felnőttek 1987-1989-es korosztály Dániel házaskör
1985-1986-os korosztály Filemon ifi / Filemon házi csoportok
1983-1985-ös korosztály Sámuel kör
1980-1982-es korosztály Timótheus kör
Jegyesek és friss házasok Betánia kör
Fiatal felnőttek Ábrahám kör
Fiatal és idősebb házasok Legújabb házaskör
1990 és 2005 között házasodottak Emmaus kör
1966-1986-ös korosztály Szerdai kör
40 év felettiek Noé bárkája családos kör
60 év felettiek Filippi bibliakör (kéthetente)
Asszonyok Női bibliaóra
Férfiak Férfi bibliaóra
Minden korosztály Pasaréti Palló Imre Énekkar

Ábrahám kör

Időpontja:Minden kedden 18:30
Helye:Régi épület kisterem
Kapcsolat:Pályi Péter
Telefon:+36 20 367-5527
E-mail:palyipet@gmail.com
Magunkról:
Az Ábrahám-kör 2003-2004-ben alakult, egy akkori felnőtt-konfirmandus csoportból. Azóta sok új taggal kiegészült. Ennek megfelelően nem egy korosztály van csak jelen a bibliaórákon. Szeretünk beszélgetni, tapasztalatokat cserélni, bátorítani egymást, imádkozni egymásért. Célunk, hogy minél szorosabb kapcsolatba kerüljünk Jézus Krisztussal, életünk Urával és erre segítsük egymást is. Szeretettel várunk mindenkit pályakezdőtől a nyugdíj előtt állókig!
Bibliaóráink minden kedden 18:30-kor vannak a régi kisteremben. Tavasszal és ősszel is szokott lenni csendesnapunk/csendes hétvégénk, nyáron csendeshetünk.

Dániel házaskör

Időpontja:Minden páratlan hét péntek 18 óra
Helye:Új épület emelete (13. terem)
Kapcsolat:Szőke Balázs és Anna
Telefon:+36 70 770-4100
Magunkról:
Körünk a Dániel ifiből alakult át 2018. végén házaskörré a harminc körüli korosztály számára. Tagjaink az elmúlt 8 év során kötöttek házasságot. A többséget Isten gyermek(ek)kel is megajándékozta, de friss házasok is vannak közöttünk.
Alkalmainkon Istent keressük az Ige tanulmányozása által, mert hisszük, hogy Istenünk a teljes Szentíráson keresztül keres minket. Így az alkalmak nagyobb részén egy-egy bibliai könyv részeit vesszük sorra. Időnként ugyanakkor egy-egy konkrét, élethelyzetünkben aktuális témában keressük Isten válaszát. Folyamatos imádságunk, hogy egymás hite által is épülhessünk.
Kéthetente (páratlan heteken) péntek este 6-kor találkozunk bibliaórán, mely alatt igyekszünk gyermekeink számára gyermekmegőrzést biztosítani. Ezen kívül hathetente háznál is összejövünk, közös imádsággal megállni Isten előtt, s hogy így egymás terhét hordozzuk.
Minden fiatal házaspárt szeretettel várunk!

Dávid ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Új épület emelete (13-as terem)
Kapcsolat:Vincze Ákos
Kapcsolat:Vincze Mónika
Kapcsolat:Kelényi Katalin
E-mail:davidifivez@gmail.com
Magunkról:
1989-1991 között születettek tartozunk ebbe a csoportba, bár 2004, az alakulásunk éve óta sokan csatlakoztak hozzánk fiatalabbak és idősebbek is. A csapat nagy része dolgozik, és már vannak közöttünk családosok is. Az ifi tagjai közül sokan különböző szolgálatokban (énekkar, gyermekmisszió, PIKK, ifivezetés) is részt vesznek. Minden héten vasárnap 5-kor találkozunk, hogy közösen hallgassuk Isten Igéjét, illetve más igei és szabadidős programot is rendszeresen szervezünk.
Nagy szeretettel várunk!

Emmaus kör

Időpontja:Kéthetente szombat 17 óra
(gyermekmegőrzés van ez alatt)
Helye:Új épület emelete (13-as terem)
Kapcsolat:Turóczi András
E-mail:turoczi.andris@gmail.com
Magunkról:
Házaskörünk 2001-ben indult, Borka Péter és felesége, Kriszta vezetésével „Ifjúházas” néven. Kéthetente szombatonként találkozunk azóta is az új épület 13-as teremében.
Az elmúlt közel húsz év alatt sok minden történt velünk, amiért hálát adhatunk Istennek. A körünkbe járó családok gyermekekkel gazdagodtak, sokan közülük már felcseperedőben vannak és a gyülekezet különböző ifjúsági csoportjaiba tagozódtak be. A néhány kicsire az alkalmak alatt a nagyobbak vigyáznak.
Igazi, hasonló élethelyzetben lévő, nagyjából negyvenes generáció vagyunk: lakli kamaszok és mindinkább segítségre szoruló szüleink közt, munkahelyi kihívások közepette, a nehézségektől olykor megtépázott kapcsolatokban élve keressük az utunkat. Időközben valódi közösséggé kovácsolódtunk, a szombati alkalmakon kívül rendszeresen együtt töltünk néhány csendes napot pünkösdkor, és a közös nyári csendeshéten is nagy számban részt szoktunk venni. Lelki barátságok szövődtek nem csak köztünk, hanem gyerekeink között is. Közösségünk ugyanakkor nyitott az új tagok irányába is.
Alkalmaink az Ige, a Biblia tanulmányozása köré szerveződnek. Szeretünk beszélgetni, kérdezni, gondolkozni, olykor játszani is, de mindezt az Igéhez igazítva, az Ige körül tesszük. Gyakran hívunk lelkészeket, gyülekezeti tagokat előadni, de mi magunk is tartunk alkalmakat. A következő év témáját általában a nyári csendeshét végén szoktuk megbeszélni. Hagyományunk, hogy az évadkezdő és a záró (és olykor a karácsonyi) alkalmakat egy-egy család otthonában tartjuk, a gyerekekkel együtt. Rendszeresen 8-9 pár szokott szombatonként járni.
Körünk 2018 nyárán vette fel az Emmaus nevet. Jelenleg vezetőnk nincs, az alkalmak szervezésének adminisztratív teendőit félévenként más tag vállalja.
Hogy miért az Emmaus névre esett a választásunk? Mert magunk is úton lévőnek látjuk magunkat. Mert nagyon fontos számunkra az, amit a tanítványok mellé lépő Jézus példájából tanulhatunk: ezzel a megértő figyelemmel, támogató, bíztató jelenléttel szeretnénk részt venni egymás életében, a közös utunkban. Emmaus számunkra a feltámadott Krisztusban való reményt is jelenti, a lehetőséget, hogy nem a csüggedés, hanem az erő és a remény lelkét kaphatjuk. Az egykori tanítványok a melléjük szegődő Jézussal közösséget alkottak – mi is szeretnénk még inkább közösségé válni, ahol, ha csak ketten vagy hárman, de összegyülekezünk, Isten ott van közöttünk.

Férfi bibliaóra

Időpontja:Minden kedden 18 óra
Helye:Új nagyterem (12-es)
Kapcsolat:Viczián Miklós
Telefon:+36 1 394-2879
E-mail:viczianm@freemail.hu
Magunkról:
A gyülekezet megalakulásakor - az 1930-as évek végén - presbiteri bibliaórának indult, de minden férfi számára nyitott alkalom volt. Azóta a presbiterek sok különböző gyülekezeti bibliaórán, és szolgálati területen találtak feladatot, melyek közül az egyik a férfi bibliaóra, azonban a gyülekezet többi férfi tagjai közül 25...30-an jövünk össze hetenként Isten igéje körül. A bibliaórákon lelkipásztoraink, illetve a kör tagjai szolgálnak. Az alkalmak nyílt, beszélgetős légkörben folynak, hogy egymás hite által épülhessünk. Minden tavasszal és általában a nyár végén is pár napot együtt töltünk valahol vidéken, kiszakadva mindennapi környezetünkből, előadásokat hallgatva és beszélgetve.
A más körhöz még nem csatlakozott pasaréti férfiakat hívjuk és várjuk, de a gyülekezetünkhöz (még) nem tartozó, Isten igéjére és keresztyén közösségre vágyó miden férfi testvérünket szívesen fogadjuk!

Betánia kör

Időpontja:Minden páros hét szerdáján, 18 óra
Helye:Új nagyterem (12-es)
Kapcsolat:Cseri András
Telefon:+36 30 638-7511
E-mail:cseriandras@gmail.com
Magunkról:
Néhány (vagy akárhány) éve, illetve frissen házasodott párok, valamint jegyben járó fiatalok számára nyitott kör, mely 2009 tavaszán alakult a gyülekezetben.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Mottónk:
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” Jeremiás 29, 11

Filemon ifi / Filemon házi csoportok

Időpontja:Kéthetente szerda 18:30
Helye:Régi épület kisterem
Kapcsolat:Pálffy Miki
Telefon:+36 20 379-0175
E-mail:grandorange@gmail.com
Kapcsolat:Jankowski Andris
Telefon:+36 30 610-6851
E-mail:anjankowski@gmail.com
Magunkról:
A csoportunkba járó fiatalok többsége 1985-86-ban született. Közösségünk közel két évtizede alakult, jelenleg 30-35 fiatal tartozik közénk. A szokásos összejöveteleink mellett a közbenső heteken házi csoportokra oszlunk szét, ahol kisebb létszámban tanulmányozzuk a Bibliát és imaközösséget tartunk.

Gyerekek

Kapcsolat:Szemkeő Gábor
E-mail:szemkeogabor@gmail.com
Web:www.twitter.com/pasakids
Magunkról:
Minden vasárnap az istentisztelettel egy időben van gyerek-istentisztelet 8-kor és 10-kor az elsős - hatodikos gyerekeknek. Reggel egy csoportban az emeleti teremben, délelőtt három korcsoportban. A gyerek-istentisztelet célja, hogy a gyerekek az életkoruknak megfelelően hallják a Biblia üzenetét: minden vasárnap egy újabb történeten keresztül ismerkedhetnek meg Isten Igéjével.
Hittanóra a gyülekezetben minden tanítási nap csütörtökön van fél 5-től, külön az óvodásoknak (akik jövőre mennek iskolába), az 1-2., 3-6. osztályosoknak a termekben. A gyülekezet illetékességi területén a következő hat általános iskolában tartunk hittant: Budenz úti, Fillér utcai, Fenyves - Szabó Lőrinc, Palotás Gábor, Virányos úti és Zugligeti úti, valamint három állami óvodában, a Zugligeti útiban, a Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvodában és a Mesevár Óvodában (Diós árok).
A gyerek-istentiszteleteken és a hittanokon kívül nyaranta tábort (gyerek-csendeshetet), ősszel hétvégét tartunk, illetve alsósoknak majdnem minden hónapban egy-egy szombaton kirándulást, sportdélelőttöt, kézművest szervezünk. A felső tagozatosok számára 3-4 hetente szombatonként külön programjaink vannak. A programokról információt - az alkalmakon osztogatott céduláinkon kívül - az interneten itt kaphatsz: www.twitter.com/pasakids

Jóel ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Új épület emelet
Kapcsolat:Varga Dávid
Telefon:+36 20 476-2500
E-mail:david.gabor.varga [kukac] gmail [pont] com
Magunkról:
Ifinkbe a 2000-2001-es születésű fiatalok járnak. Csoportunk az egyik ószövetségi könyv írójáról, Jóel prófétáról kapta a nevét. Ifink jelmondatának az Ézsaiás 40, 28-at választottuk: „Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr?” Szeretnénk egy olyan közösség lenni, ahol lehetőség nyílik mindenki számára, hogy jobban megismerje Jézus Krisztust, és ezáltal közelebb kerülhessen hozzá.
A lelki alkalmak mellett közösségformáló programokat is szoktunk tartani: például filmezés, társasozás, süti sütés, stb. Ha szeretnél egy fiatal keresztény lelki közösség tagjává válni, gyere el alkalmainkra, várunk szeretettel!

Jóséb-Basebet ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Régi nagyterem
E-mail:joseb.basebet.ifi@gmail.com
Magunkról:
Az ifit főleg '91-es, '92-es születésű ifjak alkotják. Célünk egy lelki közösség alkotása, ahol egy hívő keresztény megélheti a hitét. Igei alkalmaink nem csak a hitben való fejlődést szolgálják, hanem arra is alkalmasak, hogy egy nem hívő megismerhesse a Biblia evangéliumát, és magát Istent. Szeretettel várunk mindenkit rendszeres bibliaóráinkra, amit vasárnaponként délután 5 órás kezdettel tartunk a gyülekezet „régi nagytermében”, ami az iratterjesztés mellett található.
Mottónk:
Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR támogat engem. (Zsolt. 3,6)

Káleb ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Alagsor, ping-pong terem
Kapcsolat:Hargitay Zsófi
Telefon:+36 1 356-4019
E-mail:kalebifi@gmail.com
Magunkról:
Az egyetemi éveink közepén járunk. Mögöttünk a gimnázium évei, tapasztalatai, az érettségi, a pályaválasztás. Sok minden változott, mióta 2011-ben első csapatunk konfirmált. De, ami állandó maradt, az Isten hűsége ifinkhez.
Hűségét megtapasztaltuk többek között a megtartatásban, újjászületésekben, barátságok alakulásában, vagy a Vele való kapcsolat mélyülésében.
Minden, korosztálybeli érdeklődőt szeretettel várunk!

Filippi bibliakör

Időpontja:Minden páratlan hét szerdáján, 18 óra
Helye:13-as terem
Kapcsolat:Viczián István
Telefon:+36 1 275-3263
E-mail:viczianif@gmail.com
Magunkról:
A kör a pasaréti ifjúsági bibliaórából alakult át az 1970-es években. Tagjaink között házaspárok, egyedülállók, és sajnos már özvegyek is vannak. Rendszerint egy-egy bibliai könyvet tanulmányozunk végig. Hosszú ideig háznál jöttünk össze, 2010-től a Csaba utcai imateremben, 2013 nyarától kezdve a Torockó téren tartjuk az óráinkat. Körülbelül kéthavonta szombaton valakinek a lakásán külön összejövetelen találkozunk, ahol különböző művelődési és közéleti témákat tárgyalunk meg az Ige fényében, és alkalom van a kötetlen beszélgetésre is. A hosszú idő alatt sokan megfordultak nálunk, akik azóta máshová kerültek. Ővelük is igyekszünk kapcsolatot tartani, és a korosztályunkból most is mindenkit szívesen látunk, aki testvéri közösséget és igei vezetést keres.
Vezérigénk:
„Az Úr közel!” Fil 4,5

Legújabb házaskör

Időpontja:Minden páratlan hét szerdáján, 18 óra
Helye:Új nagyterem (12-es)
Kapcsolat:Horváth Géza
E-mail:gyulekezet@refpasaret.hu
Magunkról:
2013-ban alakult kör, fiatal és idősebb házasok számára
Egyedülállókat is szívesen látunk.

Nehémiás ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Új épület nagyterem (12-es)
E-mail:nehemiasifi@gmail.com
Magunkról:
A Nehémiás ifi 2017-ben “született”, ahol az első közös nyári hetünkön ifit alakítottak a 2017 tavaszán konfirmált fiatalok a 2018 tavaszán konfirmációra várókkal. Többnyire 2002/2003-as születésű fiatalok járnak a csoportunkba. Az első közös programunk során a következő igét tanulmányoztuk: “Egymásnak terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét”. (Gal 6,2.) Bízunk benne, hogy ezt az igét szem előtt tartva épülhetünk közösséggé.
Minden vasárnap délután 5-kor az új nagyteremben találkozunk Isten igéjét hallgatni, ahol megismerhetjük és megérthetjük a Bibliát, és egymást is. Folyamatosan igyekszünk még szorosabb közösséggé válni ifin kívüli közös programjainkon is. Nagy szeretettel várunk Isten igéje köré minden korosztálybeli fiatalt!

Noé bárkája családos kör

Időpontja:Minden második szombat 17 órától (kb. 19 óráig)
Helye:Új épület, emeleti szoba. Nyáron (július-augusztus) magánháznál tartjuk az alkalmakat.
Kapcsolat:Kárász Kati
Telefon:+36 1 265-0588
E-mail:noecsalkor@gmail.com
Magunkról:
Annak idején egy reménytelenül bűnös világban Noét és bárkáját használta fel Isten, hogy átmentse az életet. Ma a hívők közössége lehet ez a bárka.
Kb. 40 éve alakultunk, kezdetben fiatal házasok köreként, aztán az idő múlásával inkább a közép- majd idősebb korosztályba kerültünk, és többen csatlakoztak olyanok is, akik nem élnek házasságban. Jelenleg a többség családos, de mindenféle élethelyzetű embert szívesen látunk. Életkor szerint 55 év felettiek vagyunk, vegyesen nyugdíjasok és aktívak, több családban már megszülettek/születnek az unokák.

Női bibliaóra

Időpontja:Minden kedden 10 és 18 órakor
Helye:Régi nagyterem
Kapcsolat:Lelkészi hivatalon keresztül
Telefon:+36 1 356-4019
E-mail:gyulekezet@refpasaret.hu
Magunkról:
Hétről-hétre a Szentírást tanulmányozzuk, és abban keresünk eligazítást hétköznapi életünk gondjaira és kérdéseire is. A témákat közösen megbeszéljük, és egymás terhein igyekszünk könnyíteni szeretettel.

Onézimosz ifi

Időpontja:Minden péntek 18 óra
Helye:Új épület nagyterem (12-es)
Kapcsolat:Klucsik Dávid
E-mail:klucsik.david@gmail.com
Kapcsolat:Motyovszki Viola
E-mail:viola.salacz@gmail.com
Magunkról:
Az ifit főleg '94-es, '95-ös és 96-os születésű ifjak alkotják. Azáltal, hogy ifjúsági alkalmainkon Isten Ígéjét hallgatjuk, azt tanulmányozzuk, az a célunk, hogy egyre jobban megismerjük Jézus Krisztust, és Vele egyre szorosabb kapcsolatba kerüljünk. Néhányunk még az egyetem falai között, legtöbben azonban már a munka világában igyekszünk aprópénzre váltani az alkalmakon elhangzott Ígét, hogy így a mindennapi életünkben egyre jobban kiábrázolódjon maga Krisztus. Ifjúsági csoportunk célja az is, hogy az Úr Jézus parancsához igazodva hirdessük az evangéliumot a környezetünkben élő embereknek, és hívjuk közösségünkbe azokat a fiatalokat, akik Jézus követőjeként szeretnék közösségben is tapasztalni az Ő jelenlétét, illetve azokat is, akik még keresik az életük értelmét, keresik Istent. Ily módon, és a gyülekezetünk szolgálataiban való részvételeinken keresztül igyekszünk Isten országának építésében eszközök lenni.

Pasaréti Palló Imre Énekkar

Időpontja:Minden csütörtök 19.00-20.45
Helye:Új nagyterem (12-es)
Kapcsolat:Cseri Zsófia
E-mail:cseri.zsofia@gmail.com
Magunkról:
A Pasaréti Református Gyülekezet első lelkipásztora, Joó Sándor idején, 1940-ben alakult a kórus. A gyülekezet énekkara 1971-ben Cseri Kálmánné vezetésével szerveződött újjá, majd Hargita Péter és Draskóczy László karnagyok munkája nyomán épült tovább. Jelenlegi vezetője: Cseri Zsófia.
A kórus: Istentől szép hangot kapott, énekelni szerető gyülekezeti tagok közössége, akik Isten iránti hálájukat szívesen megvallják és hirdetik énekszóval is Isten dicsőségére és mások javára, épülésére. Az énekkar elsősorban a gyülekezet alkalmain, istentiszteletein, ünnepein lép fel, de szívesen tesz eleget más gyülekezetek, egyházi szervezetek meghívásának is. Az örömteli közös szolgálatot egy cél vezérli: Istenről, Isten igéjéről mindenki számára érthető nyelven (magyarul), hitünket erősítve énekelni.

PIKK (Pasaréti Ifjúsági Keresztény Kör)

Kapcsolat:Uzonyi Tamás
Telefon:+36 30 382-8810
E-mail:pikk.mail@gmail.com
Web:www.refpasaret.hu/pikk
Magunkról:
A PIKK, avagy a Pasaréti Ifjúsági Keresztyén Kör a Pasaréti Református Gyülekezet ifjúsági csoportjainak kezdeményezése.
A PIKK csapata olyan ifjúsági szabadidős programok szervezését tűzte ki célul, amely lehetőséget teremt a gyülekezeti életbe való bekapcsolódásra és egymás megismerésére.
Minden hónapban más-más ötlettel próbálunk előállni. Lesz kirándulás, városnézés és filmklub, meg még sok más, amit csak később árulunk el...

Salamon ifi

Időpontja:Minden vasárnap 17 óra
Helye:Régi épület alagsori 7-es terem
(ping-pong terem mellett)
Kapcsolat:Lux Andris
Telefon:+36 1 356-4019
E-mail:annaesandris@gmail.com
Magunkról:
Már nem mi vagyunk a legfiatalabb ifi :), mert mi a rég elmúlt 2013-as év tavaszán alakultunk. Elsősorban '98-as, '99-es születésű tagok alkotják a csoportot, legtöbben nemrég kezdtünk el egyetemre járni. Már tapasztaljuk, milyen az ifis élet, és sok jó, közös emlékünk van. Ezek közül talán a legmeghatározóbbak a neszmélyi csendes hetek. Szeretnék az alkalmainkon megismeri, hogyan lehetünk mi is Salamonhoz hasonlóan áldott életű fiatalok. Ha te is szívesen jönnél közénk, szeretettel várunk!

Sámuel kör

Időpontja:Minden páros hét péntek 18 óra
Helye:Új épület emelete (14. terem)
Kapcsolat:Horváth Zoltán
Kapcsolat:Horváth-Dimény Katalin
Kapcsolat:Czakó Zoltán
Kapcsolat:Czakó-Ágoston Judit
Telefon:+36 1 356-4019
E-mail:gyulekezet@refpasaret.hu
Magunkról:
30-40 év közötti fiatal felnőttekből álló igen színes közösség vagyunk, az elmúlt években sokan csatlakoztak hozzánk. Főleg a munkahelyen igyekszünk helytállni, annak minden küzdelmével, de több helyen kis családi közösségek alakultak, megint máshol már a többedik gyermek születhetett meg Isten kegyelméből.
Alkalmainkon a Szentírást tanulmányozzuk, és abból igyekszünk megérteni Isten akaratát az életünkre nézve. Időnként valamilyen bibliai könyvet veszünk, megint máskor vendég alkalomtartókat hívogatunk közénk, akik elmondják, hogy bizonyos élethelyzetekben hogyan élték meg az Istennel való közösséget.
Kéthetente – a páros heteken – péntekenként este 18:00 órakor találkozunk, mely alatt gyermekmegőrzést is szervezünk.
Minden egyedülállót és fiatal házaspárt szeretettel várunk!

Szerdai kör

Időpontja:Minden szerdán 18 óra
Helye:Régi nagyterem
Web:szerdai.wordpress.com
E-mail:szerdai_kor+owner@googlegroups.com
Magunkról:
40-55 év körüliek vagyunk, de ennél idősebbek és fiatalabbak is helyet találnak közöttünk.
Mottónk: Jézus mondja: „Szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Jn 13,34)
Szeretettel várunk mindenkit!

Timótheus kör

Időpontja:Kéthetente szombaton 17 óra
Helye:Alagsor, a konyha és a ping-pongterem között :)
Kapcsolat:Mitcsenkov Attila
Telefon:+36 20 461-2917
E-mail:attila.mitcsenkov@gmail.com
Magunkról:
30+ körüli, vegyesen már családos és még nem családos fiatalok (ehhez ragaszkodunk :) ) vagyunk, és szívesen látunk körünkben más, 30+ fiatalokat. :)