Hónapok
Január [14 prédikáció]
Február [9 prédikáció]
Március [12 prédikáció]
Április [14 prédikáció]
Május [11 prédikáció]
Június [11 prédikáció]
Július [9 prédikáció]
Augusztus [9 prédikáció]
Szeptember [14 prédikáció]
Október [11 prédikáció]
November [10 prédikáció]
December [13 prédikáció]

Válassza ki a megfelelő prédikációt!

Ha a letöltéssel problémája van, itt talál segítséget.

Dátum
Igehirdető
Cím
Textus / Lekció
Földvári Tibor
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 
 - Gal 5,22-23  - Lk 22,14-20
2017.12.31.08:00
Horváth Géza
HÁLAÁLDOZAT
 Óév 
 - 1Móz 4,1-13
2017.12.28.18:00
Földvári Tibor
JÓZSEF ENGEDELMESSÉGE
 - Mt 2,19-23
2017.12.26.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
KARÁCSONY HASZNA
 Karácsony 
 - Zsid 2,14-17  - Zsid 2,10-18
2017.12.25.11:00
Horváth Géza
AZ IGE TESTTÉ LETT
 Karácsony 
 - Jn 1,14a  - Jn 1,1-12
2017.12.24.10:00
Horváth Géza
ISTENÜNK HATALMASABB
 Karácsony 
 - Lk 2,1-4  - Lk 2,1-7
2017.12.21.18:00
Földvári Tibor
A TEMPLOMBÓL KIFOLYÓ ÁLDÁSDÚS VÍZ
 - Ez 47,1-12
2017.12.17.17:00
Czakó Zoltán
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
Hangfelvétel az Egyéb anyagok / Zenés áhítatok alatt található
 - Róm 8,32
2017.12.17.08:00
Horváth Géza
ZAKARIÁS HÁLÁJA
 - Lk 1,57-68
2017.12.14.18:00
Horváth Géza
A SZOLGA TANÍTÁSA
 - Jak 1,1;16-18
2017.12.10.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK!
 - Kol 3,2  - Kol 3,1-4; 3,12-4,1
2017.12.07.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN DICSŐSÉGÉRE FIGYELJETEK!
 - Ez 36,16-38
2017.12.03.08:00
Horváth Géza
KÉSZÜLÉS AZ ÜNNEPRE
 - Mk 6,31
Czakó Zoltán
GYŐZEDELMESKEDVE A KÍSÉRTÉS FELETT
 - 1Kor 10,13
2017.11.26.10:00
Szepesy László
ÖNMEGTAGADÁS - DE HOGYAN?
 - Mt 16,24-25  - Tit 2,11-14
2017.11.23.18:00
Szepesy László
HELYESEN BUZGÓLKODOM?
 - Róm 10,2-4
2017.11.19.18:00
Horváth Géza
JÁKÓB SZABADÍTÁSA
 - 1Móz 32,24-26,30-31
2017.11.19.10:00
Földvári Tibor
AZ Ő MAGVA, AKI A KRISZTUS
 - Gal 3,6-18  - Tit 1,5-9
2017.11.16.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN AKARATA MINDENEK FELETT
 - Ez 21,23-32
2017.11.12.08:00
Horváth Géza
AZ EVANGÉLIUM KÉPVISELŐI
 - Gal 1,1-5
2017.11.09.18:00
Czakó Zoltán
MEGMENTÉS, MEGTARTÁS, ÜDVÖSSÉG
 - 1Thessz 5,9
2017.11.05.08:00
Czakó Zoltán
HOGYAN REAGÁLUNK ISTEN ÁLDÁSAIRA?
 - Lk 17,11-19  - 2Kir 5,1-15
2017.11.02.18:00
Földvári Tibor
ISTEN ÍTÉLETE VÍGASZTAL
 - Ez 14,12-24
Horváth Géza
REFORMÁCIÓ 500
 Reformáció 
 - 1Pt 2,9
2017.10.29.18:00
Horváth Géza
JÉZUS NAGYSÁGA
Hangfelvétel az Egyéb anyagok / Zenés áhítatok alatt található
 Reformáció 
 - Jn 3,30/a
2017.10.29.10:00
Horváth Géza
A TELJES VÁLTSÁG ELVÉGEZTETETT
 - Róm 3,24-25  - Róm 4,4-7;13-16
2017.10.26.18:00
Szepesy László
VÁNDORÚTON
 - Zsid 11,13-16
2017.10.22.18:00
Földvári Tibor
JÉZUS ÉS TANÍTVÁNYAI ÖRÖME
 - Jn 15,11
2017.10.22.10:00
Szepesy László
SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET!
 - Mt 5,44  - Mt 5,43-48
2017.10.19.18:00
Czakó Zoltán
AZ ALÁZAT JELENSÉGEI
 - Lk 17,1-10
2017.10.15.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
SZERESSÉTEK EGYMÁST!
 - Jn 15,9-12  - Jn 15,9-17
2017.10.08.10:00
Horváth Géza
A RÉGI ÖSVÉNY VALÓBAN RÉGI?
 - Jer 6,16  - Jer 31,1-11
2017.10.05.18:00
Földvári Tibor
JÓ PÁSZTOR ÉS NEM BÉRES
 - Jn 10,11-15
2017.10.01.08:00
Horváth Géza
MIÉRT MONDJA AZ IGE, HOGY ERŐSZAKKAL TÖRNEK AZ ISTEN ORSZÁGÁBA?
 Evangélizáció, 2017 
 - Lk 16,16
Horváth Levente
KI A HŰ VÁLLALKOZÓ, ÉS MEGÉRI-E A PÉNZÉT?
- és ha nincs tálentuma a girához?
 Evangélizáció, 2017 
 - Lk 19,11-27
2017.09.29.18:00
Horváth Levente
MIÉRT TŰNIK ISTEN HAMIS BÍRÓNAK?
 Evangélizáció, 2017 
 - Lk 18,1-8
2017.09.28.18:00
Horváth Levente
MIÉRT AJÁNL JÉZUS EGY HAMIS SÁFÁRT?
 Evangélizáció, 2017 
 - Lk 16,1-8
2017.09.27.18:00
Horváth Levente
MIÉRT NEM ALAP, AMI ALAPNAK LÁTSZIK?
 Evangélizáció, 2017 
 - Lk 6,46-49
2017.09.26.18:00
Horváth Levente
MIÉRT ROSSZ A PROTOKOLL ISTEN BANKETTJÉN?
 Evangélizáció, 2017 
 - Lk 14,15-24
2017.09.25.18:00
Horváth Levente
HOGYAN LESZ A MEGHÍVOTTBÓL MEGHÍVÓ, ÉS A MEGHÍVÓBÓL MEGHÍVOTT?
 Evangélizáció, 2017 
 - Lk 14,1-14
2017.09.24.18:00
Horváth Géza
MIT KELL TUDNUNK ISTEN ORSZÁGÁRÓL?
 Evangélizáció, 2017 
 - Mk 12,34
2017.09.24.10:00
Földvári Tibor
ERŐS TORONY AZ ÚRNAK NEVE
 - Péld 18,10  - Péld 18 válogatott versek
2017.09.21.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN VÉGZÉSÉBEN
 - Dán 7,1-18
2017.09.17.08:00
Horváth Géza
RUTH HITE
 - Ruth 1,16-17
2017.09.14.18:00
Földvári Tibor
ÖRVENDEZŐ SZÍV
 - Péld 15,13-17
2017.09.10.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN KEZÉBEN
 - Dán 1,2a;9;17  - Dán 1,1-17
2017.09.07.18:00
Horváth Géza
A TANÍTVÁNYOK KÉRÉSE
 - Lk 17,5-6
2017.09.03.08:00
Horváth Géza
KÖNYÖRGÉS ÉS KÖNYÖRÜLET
 - Mt 18,21-35
Szepesy László
KERESZTYÉN ALÁZAT
 - 1Pt 5,6
2017.08.27.10:00
Szepesy László
PÉLDABESZÉDEK
 - Péld 1,7  - Péld 1,1-7
2017.08.24.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
ÉLTETŐ KÜLDETÉS
 - Jn 4,34
2017.08.20.18:00
Földvári Tibor
HOGY AZ ISTEN LEGYEN MINDEN MINDENEKBEN
 - 1Kor 15,20-28  - Zsid 2,5-10
2017.08.17.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
KI VAGY TE?
 - Jn 1,19-28
2017.08.13.10:00
Horváth Géza
MEGSZŰNIK - MEGMARAD
 - 1Kor 13,8-10  - 1Kor 14,1-20
2017.08.10.18:00
Földvári Tibor
AZ ÚR IRGALMA JÓNÁS IRÁNT
 - Jón 4
2017.08.06.08:00
Horváth Géza
NE LEGYETEK TUDATLANOK!
 - 1Kor 12,1-3
2017.08.03.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
DE MOST MÉG SZÓL AZ ÚR
 - Jóel 2,12-13
Pétery-Schmidt Zsolt
ELVÁRÁSOK ÉS ELHÍVÁSOK
 - 1Kor 7,23-24  - 1Kor 7,17-24
2017.07.27.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
EMBERREL PERELNI
 - Jób 41,9
2017.07.23.10:00
Horváth Géza
ISTEN IRGALMA
 - Jak 5,11  - Jób 33,24-30
2017.07.20.18:00
Szepesy László
JÓT IS, ROSSZAT IS
 - Jób 2,10b
2017.07.16.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
ISTENNEL PERELNI
 - Jób 31,35-37  - Jób 31,1-8; 24-32;35-37
2017.07.13.18:00
Szepesy László
KINEK A KEZÉBEN?
 - ApCsel 27,13b
2017.07.09.10:00
Szepesy László
"ÉG, DE MEG NEM EMÉSZTETIK"
 - 2Móz 3,2  - 2Móz 3,1-8
2017.07.06.18:00
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: FELEMELI TEKINTETÜNKET
 - Kol 3,1-4
2017.07.02.10:00
Horváth Géza
BÍZZÁL!
 - ApCsel 23,11  - ApCsel 23,1-11
Horváth Géza
LÁZÍTÁS JERUZSÁLEMBEN
 - ApCsel 21,17-29
2017.06.22.18:00
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: IGÉJE NÖVEKEDIK
 - ApCsel 19,20
2017.06.18.18:00
Horváth Géza
ÉBREDÉS EFÉZUSBAN
 - ApCsel 19,23-27
2017.06.18.10:00
Horváth Géza
ÉVZÁRÓ MILÉTOSZBAN
 - ApCsel 20,24  - ApCsel 20,17-24
2017.06.15.18:00
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: HELYREÁLLÍTJA TISZTELETÉT
 - Ézs 56,7
2017.06.11.08:00
Földvári Tibor
A FŐPÁSZTOR MEGBÍZÁSA
 - ApCsel 20,28  - 1Pt 5,1-9
2017.06.08.18:00
Horváth Géza
JÓB LELKISÉGE
 - Jób 1,1-5
2017.06.05.10:00
Földvári Tibor
LÁTTA ISTEN KEGYELMÉT
 Pünkösd 
 - ApCsel 11,19-26  - ApCsel 4,23-35
2017.06.04.18:00
Szepesy László
CSAK A SZENTLÉLEK ÁLTAL
 Pünkösd 
 - 1Kor 12,2-3
2017.06.04.11:00
Horváth Géza
SZEMÉLYES ÉRDEKELTSÉGÜNK
 Pünkösd 
 - ApCsel 1,8  - ApCsel 1,1-14
2017.06.01.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
VITA ÉS ÖRÖM
 - ApCsel 15,1-5
Horváth Géza
VELED, VAGY NÉLKÜLED?
 - ApCsel 13,42-46  - ApCsel 13,42-52
2017.05.25.18:00
Szepesy László
MÉLTÓ RÁ
 - Jel 5,12a  - Jel 5
2017.05.21.18:00
Horváth Géza
"TOVÁBBTANULÁS"
 - ApCsel 10,1-7;33
2017.05.21.08:00
Horváth Géza
KIK KERESZTYÉNEK?
 - ApCsel 11,26a
2017.05.18.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN HŰSÉGE
 - 2Sám 17,1-14
2017.05.14.18:00
Berkesi Gábor
AZ ÚR SZÓL...
Hangfelvétel az Egyéb anyagok / Zenés áhítatok alatt található
 Cantate 
 - 1Kir 17,1-6
2017.05.14.10:00
Szepesy László
AZ ELVESZETT UTÁN MEGY
 - Lk 15,4-6  - Ézs 53,1-11
2017.05.11.18:00
Földvári Tibor
LÁTNI ÉS LÁTTATNI JÉZUST
 - ApCsel 7,54-60
2017.05.07.10:00
Földvári Tibor
NÉPED AZ ÉN NÉPEM, ISTENED AZ ÉN ISTENEM
 Családi istentisztelet 
 - Ruth 1,16-2
2017.05.07.08:00
Földvári Tibor
NÉPED AZ ÉN NÉPEM, ISTENED AZ ÉN ISTENEM
 - Ruth 1,16-22
2017.05.04.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
BŰNVALLÁS ÉS KEGYELEM
 - 2Sám 12,1-14
Horváth Géza
MINDENT MEGELŐZŐ KEGYELEM
 - 2Sám 9,7  - 2Sám 9,1-10
2017.04.27.18:00
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: ALÁZATOT AD
 - Ézs 57,15
2017.04.23.18:00
Szepesy László
NYERESÉG VAGY KÁR?
 - Fil 3,7-8
2017.04.23.10:00
Horváth Géza
NE LÉGY HITETLEN, HANEM HÍVŐ
 Konfirmáció 
 - Jn 20,24-29
2017.04.23.08:00
Horváth Géza
NE LÉGY HITETLEN, HANEM HÍVŐ
 - Jn 20,24-29
2017.04.20.18:00
Földvári Tibor
KIRÁLYSÁG HEBRONBAN
Szerkesztői megjegyzés:
Műszaki hiba miatt első öt perc utólag felvéve
 - 2Sám 2,1-11
2017.04.17.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN GYŐZELME
 Húsvét 
 - Mk 16,9-15  - Mk 16,1-15
2017.04.16.08:30
Horváth Géza
HÚSVÉTI HIT ÉS ENGEDELMESSÉG
 Húsvét 
 - Mt 28,1-10  - 1Kor 15,1-20 (válogatott versek)
2017.04.15.18:00
Szepesy László
NYILVÁNVALÓ IGAZSÁG
 Nagyszombat 
 - Mt 27,62-66; 2Kor 4,2
2017.04.14.10:00
Horváth Géza
MEGHALVA KRISZTUSSAL
 Nagypéntek 
 - Gal 2,20a  - Róm 6,1-13
2017.04.13.18:00
Földvári Tibor
A KÖZÉPSŐ KERESZT
 Passió 
 - Mk 15,27-32  - Mk 14,22-15,47
2017.04.09.08:00
Horváth Géza
CSENDES HÓDOLAT
 Virágvasárnap 
 - Mk 14,3-8  - Mk 11,1-10
2017.04.06.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
DÁVID FIA ÉS URA
 - Mk 12,35-37
2017.04.02.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
LEGFONTOSABB TÖRVÉNY
 - Mk 12,29-31;34  - Mk 12,28-34
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: SZOLGÁLATÁRA HÍV
 - Józs 24,14-15
2017.03.26.10:00
Horváth Géza
BIZONYOSSÁG A BŰNBOCSÁNATBAN
 - Zsid 10,14  - Zsid 10,11-23
2017.03.23.18:00
Horváth Géza
HARCBAN AZ ELLENSÉGGEL
 - 1Sám 17,45-47
2017.03.19.18:00
Sípos Aba Álmos
ÚTON AZ ÚRRAL
 - Zsolt 121
2017.03.19.10:00
Horváth Géza
KENYÉRKÉRDÉS, KENYÉR-KÉRÉS
 - Mt 6,11  - Préd 5,10-20
2017.03.18.17:00
Kiss László
EGYHÁZMEGYEI KÓRUSTALÁLKOZÓ
az Egyéb anyagok / Zenés áhítatok alatt található
 - Mk 8,27-33
2017.03.16.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
NEM ADATIK JEL
 - Mk 8,11-13
2017.03.12.18:30
Pétery-Schmidt Zsolt
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
az Egyéb anyagok / Zenés áhítatok alatt található
 - 1Sám 16,14-23
2017.03.12.10:00
Földvári Tibor
KÖZÖSSÉG - KÜLDETÉS
 - Mk 5,18-20  - Mk 5,1-17
2017.03.09.18:00
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: MEGMUTATJA KÖNYÖRÜLETÉT ÉS IRGALMÁT
 - 2Móz 3,7-8
2017.03.05.08:00
Horváth Géza
2. KÍSÉRTÉSBEN GYŐZEDELMES
 - Mt 4,1-4  - Mt 4,1-11
2017.03.02.18:00
Földvári Tibor
ÉBEN-HÁÉZER
 - 1Sám 7,1-13
Horváth Géza
1. KÍSÉRTÉSBEN GYŐZEDELMES
 - Mt 4,1-4  - Mt 4,1-11
2017.02.23.18:00
Horváth Géza
A SZENTLÉLEK ELLENI BŰN
 - Mk 3,28-29
2017.02.19.18:00
Földvári Tibor
JÉZUS SZERETETE, SZABADÍTÁSA, SZOLGÁLATA
 - Mk 1,29-31
2017.02.19.10:00
Horváth Géza
DICSŐÍTETTÉK ISTENT
 - Mk 2,12  - Mk 2,1-12
2017.02.16.18:00
Pétery-Schmidt Zsolt
NE FÉLJ HÁT!
Szerkesztői megjegyzés:
Műszaki hiba miatt utólag rögzített hangfelvétel
 - Ruth 3,11  - Ruth 3,8-13
2017.02.12.10:00
Szepesy László
HŰSÉG, MEGELÉGEDÉS, SZENTÜL ÉLÉS
 - Péld 5,15-18  - Ef 5,21-33
2017.02.09.18:00
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSRA INDÍT
 - 1Móz 4,25-26
2017.02.05.10:00
Horváth Géza
JÉZUS KRISZTUS JÓ VITÉZE
 - Zsolt 68,1-7  - 2Tim 2,1-7
2017.02.02.18:00
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: ELLENSÉGESKEDÉST TÁMASZT
 - 1Móz 3,15
Horváth Géza
KIÁLTS HOZZÁM!
 - Zsolt 61,1-5  - Lk 11,1; 5-13
2017.01.26.18:00
Földvári Tibor
MAGASZTALTASSÁL FEL AZ EGEK FELETT
 - Zsolt 57
2017.01.22.18:00
Szepesy László
ÖRÖK ÉLET
 - Mt 16,24-27
2017.01.22.10:00
Földvári Tibor
AZ ÚR NEVE SZABADÍT
 - Zsolt 54  - 1Sám 23,19-28
2017.01.19.18:00
Földvári Tibor
AZ ÚR VÁROSA VÉDELME
 - Zsolt 46
2017.01.15.10:00
Szepesy László
A HÁLÁTLANSÁG GYÜMÖLCSEI: BEKÉPZELTSÉG
 - Ézs 5,21  - Péld 8,10-17
2017.01.13.18:00
Alföldy-Boruss Dezső
A LELKI PARÁZNASÁGOT TŰRŐ GYÜLEKEZET
 Református imahét 2017 
 - Jel 2,12-17  - Jel 2,18-29
2017.01.12.18:00
Horváth Géza
A LANGYOS GYÜLEKEZET
 Református imahét 2017 
 - Jel 2,12-17  - Jel 3,14-19
2017.01.11.18:00
Takaró János
A TÉVTANÍTÁST MEGTŰRŐ GYÜLEKEZET
 Református imahét 2017 
 - Jel 2,12-17
2017.01.10.18:00
Zila Péter
AZ ELSŐ SZERETETET ELHAGYÓ GYÜLEKEZET
 Református imahét 2017 
 - Jel 2,1-7
2017.01.09.18:00
Kovács-Hajdú Albert
AZ ÉLŐNEK LÁTSZÓ GYÜLEKEZET
 Református imahét 2017 
 - Jel 3,1-3
2017.01.08.10:00
Horváth Géza
HONNAN VAN ISTEN ISMERETE?
 - Róm 1,18-21  - Róm 1,14-23
2017.01.05.18:00
Szepesy László
KRISZTUSHOZ KÜLDENI
 - Mt 11,2-6
2017.01.01.10:00
Horváth Géza
DEO VOLENTE (ISTEN AKARATÁBÓL)
 Újév 
 - Jak 4,13-17  - Mt 6,24-34