Hónapok
Január [11 prédikáció]
Február [9 prédikáció]
Március [9 prédikáció]
Április [14 prédikáció]
Május [11 prédikáció]
Június [9 prédikáció]
Július [10 prédikáció]
Augusztus [10 prédikáció]
Szeptember [16 prédikáció]
Október [10 prédikáció]
November [9 prédikáció]
December [14 prédikáció]

Válassza ki a megfelelő prédikációt!

Ha a letöltéssel problémája van, itt talál segítséget.

Dátum
Igehirdető
Cím
Textus / Lekció
Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 
 - Mt 26,26-28
1999.12.31.16:00
Cseri Kálmán
ÉLETNEK BESZÉDE
 Óév 
 - Fil 2,14-16
1999.12.30.18:00
Varga Róbert
MEGTARTATTUNK
 - Fil 1,21-25
1999.12.26.10:00
Varga Róbert
IGE, ÉLET, VILÁGOSSÁG
 Karácsony 
 - Jn 1,1-15  - Ézs 9,1-6
1999.12.25.08:30
Cseri Kálmán
MEGGYŐZŐDNI ÉS ELHIRDETNI
 Karácsony 
 - Lk 2,15-20  - Lk 2,8-14
1999.12.23.18:00
Kotsis István
MI LETT BELŐLED?
 - Lk 1,64-66
1999.12.19.18:00
Cseri Kálmán
A GAZDA VISSZATÉR
 - Lk 12,35-46
1999.12.19.10:00
Cseri Kálmán
JÉZUSNÁL VAN HELY
Szerkesztői megjegyzés:
rossz minőségű felvétel, záróének nélkül

 Családi istentisztelet 
 - Lk 2,1-7
1999.12.19.08:00
Földvári Tibor
ZAKARIÁS HITETLEN VOLT
 - Lk 1,18-25;56-66
1999.12.16.18:00
Varga Róbert
MÁRIA ERZSÉBETNÉL
 - Lk 1,39-45
1999.12.12.08:00
Cseri Kálmán
VÁRNI ÉS DOLGOZNI
 - Lk 12,35-48
1999.12.09.18:00
Cseri Kálmán
AZ ÚR NAPJA
 - Zof 1-3
1999.12.05.10:00
Sípos Ete Álmos
A VÁRAKOZÓ ISTEN
 - Lk 15,20-22  - Lk 15,11-24
1999.12.02.18:00
Földvári Tibor
A MEGKÍSÉRTETT HATALMA
 - Mt 4,1-11; Zsid 4,14-16
Cseri Kálmán
ZARÁNDOK ÉNEK
 - Zsolt 126  - Mt 25,31-46
1999.11.25.18:00
Varga Róbert
AZ EVANGÉLIZÁCIÓ FELTÉTELEI
Szerkesztői megjegyzés:
második felében gyermekmissziói beszámoló
 - ApCsel 8,26-39
1999.11.21.18:00
Varga Róbert
ÉLETÜNK IDEJE
 - Zsolt 31, 16
1999.11.21.10:00
Kotsis István
ÉLŐ REMÉNYSÉG
 - 1Jn 3,1-3  - 1Pt 1,3-13
1999.11.18.18:00
Varga Róbert
CSÖNDESSÉG, REMÉNYSÉG
 - Ézs 30, 15-17
1999.11.14.10:00
Varga Róbert
MESSZE, KÖZELEBB, BENN
 - Mk 12, 28-34  - Mt 13, 44-51
1999.11.11.18:00
Priscilla és Tabita Kunz
A LIEBENZELLI MISSZIÓ JAPÁNBAN
 - Ézs 66,19
1999.11.07.08:00
Cseri Kálmán
A JÓ CSELEKEDETEK
 Jó cselekedetek 
 - Ef 2,8-10
1999.11.04.18:00
Cseri Kálmán
A FILIPPI BÖRTÖNŐR
 - ApCsel 16,19-34
Cseri Kálmán
BÉR, VAGY AJÁNDÉK?
 Reformáció 
 - Mt 20,13-15  - Mt 20,1-16
1999.10.28.18:00
Földvári Tibor
A KÍSÉRTÉS KÍSÉRTÉSE
 Kísértés 
 - 2Móz 17,1-7
1999.10.24.18:00
Cseri Kálmán
LÍDIA, A BÍBORÁRUS ASSZONY
 - ApCsel 16,13-15
1999.10.24.10:00
Földvári Tibor
HA FÉLÜNK AZ ELLENÁLLÁS MIATT
 - ApCsel 18,9-16  - Józs 1,1-9
1999.10.21.18:00
Földvári Tibor
KÍSÉRTÉS A BŐVÖLKÖDÉS ÉS SZŰKÖLKÖDÉS IDEJÉN
 Kísértés 
 - 2Kor 12.1-9; Fil 4,10-13
1999.10.17.10:00
Cseri Kálmán
AZONNAL ELINDULTUNK
 - ApCsel 16,10  - ApCsel 16,1-15
1999.10.14.18:00
Cseri Kálmán
AZ ANTIÓKHIAI TANÍTVÁNYOK
 - ApCsel 11,19-26
1999.10.10.10:00
Varga Róbert
AZ UTOLSÓ MEGLEPETÉS
 - Mt 25,31-46  - Jak 2,14-17
1999.10.07.18:00
Földvári Tibor
VIGYÁZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!
 Kísértés 
 - Mt 26,41; Péld 4,20-23
1999.10.03.10:00
Cseri Kálmán
A VILÁG ÜDVÖZÍTŐJE
 - Jn 4,29, 42  - Fil 2,5-11
Cseri Kálmán
ISTEN ELŐTT ÁLLUNK
 - ApCsel 10,1-6; 33; 43-44
1999.09.26.10:00
Cseri Kálmán
KÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLAT
 - Jn 4,3-8; 28-30  - Zsolt 42
1999.09.25.18:00
Horváth Levente
"ADJ AZÉRT A TE SZOLGÁDNAK ENGEDELMES SZÍVET..."
 Evangélizáció, 1999 
 - 1Kir 3,5-28
1999.09.24.18:00
Horváth Levente
ÖNTELT ÖNÁMÍTÁSAINK
Szerkesztői megjegyzés:
csak az igehirdetés és imádság

 Evangélizáció, 1999 
 - Jel 3,14-22
1999.09.23.18:00
Horváth Levente
BŰNTEHER ÉS MENEDÉK
 Evangélizáció, 1999 
 - 5Móz 19,1-13
1999.09.22.18:00
Horváth Levente
SZABADÍTÓK A KÚTNÁL - PÁRHUZAMOK JÉZUS ÉS MÓZES KÜLDETÉSÉBEN
Szerkesztői megjegyzés:
Csak az igehirdetés, énekek, köszöntés, áldás nélkül

 Evangélizáció, 1999 
 - 2Móz 2,10-25
1999.09.21.18:00
Cseri Kálmán
KINEK TARTOD MAGADAT?
 Evangélizáció, 1999 
 - Jn 4,13-19
1999.09.20.18:00
Cseri Kálmán
OTTHAGYTA A KORSÓT
 Evangélizáció, 1999 
 - Jn 4,28-30
1999.09.19.18:00
Cseri Kálmán
 - Jn 4,5-30
1999.09.19.10:00
Földvári Tibor
ISTEN IGÉJÉNEK NÖVEKEDÉSE
 - ApCsel 6,7-15  - ApCsel 7,54-60
1999.09.16.18:00
Földvári Tibor
EMBERTŐL, VAGY ISTENTŐL VALÓ ÉLET?
 - ApCsel 5,33-42
1999.09.12.10:00
Cseri Kálmán
NE CSAK... HANEM...
 - ApCsel 3,1-11, 16, 19-20  - ApCsel 3,11-26
1999.09.09.18:00
Cseri Kálmán
EGYÜTT
 - ApCsel 3,1-10
1999.09.05.10:00
Cseri Kálmán
NEM HAGYLAK EL!
tanévnyitó családi istentisztelet
 - Józs 1,1-9
1999.09.05.08:00
Detlef Krause
MÁNUSZI BESZÁMOLÓ, LIEBENZELLI MISSZIÓ
 - 
1999.09.02.18:00
Cseri Kálmán
MISSZIÓ
 - ApCsel 1,8
Cseri Kálmán
A KÜLDŐRE NÉZZ!
 - JSir 2,14  - Zsid 4,12-16
1999.08.26.18:00
Cseri Kálmán
EDE LUZ ÉS SIPOS GYÖNGYVÉR BEMUTATKOZÁSA A MISSZIÓBA UTAZÁS ELŐTT
 - Mt 26,59
1999.08.22.18:00
Varga Róbert
NYITOTT AJTÓ
 - 1Móz 3,1-13
1999.08.22.08:00
Cseri Kálmán
LÉGY KERESZTYÉN!
 - 1Kor 8,4-6
1999.08.19.18:00
Varga Róbert
FELEMELKEDÉS ÉS BUKÁS
 - 1Sám 9,1-6;14-20;
1Sám 11,1-11;15;26-28
1999.08.15.10:00
Földvári Tibor
A SZABADÍTÁS ÉNEKE
 - 2Móz15,1-21  - Jel 15,1-4
1999.08.12.18:00
Kotsis István
TEST + VÉR: TESTVÉR
 - Zsid 2,14-15
1999.08.08.10:00
Cseri Kálmán
MI FONTOSABB?
 - Mt 17,22-27  - Mt 21,12-17
1999.08.05.18:00
Varga Róbert
BOCSÁNAT, KEGYELEM
 - Mt 18,21-35
1999.08.01.10:00
Varga Róbert
JÉZUS ÁRULÓJA
 - Jn 13, 21-38  - Zsolt 141
Földvári Tibor
A KISÉRTÉS HATALMA
 - 1Kor 10,11-13
1999.07.25.10:00
Varga Róbert
JÉZUS A JÓ PÁSZTOR
 - Jn 10,1-21  - Zsolt 23
1999.07.22.18:00
Varga Róbert
HIÁBAVALÓ, VAGY ÖRÖKKÉVALÓ?
a végén bemutatkozik a Bethesda otthonápolási szolgálat
 - 1Kor 15,58
1999.07.18.18:00
Ajtony Artúr
MEGDICSŐÜLÉS HEGYÉN
 - Mt 17,1-13
1999.07.18.10:00
Varga Róbert
LÁTHATÓ HIT
 - Mk 2,1-12  - Zsolt 51,1-12
1999.07.15.18:00
Varga Róbert
MENNYEI ERŐ
 - Ézs 40,30-31
1999.07.11.10:00
Cseri Kálmán
VETÉS ÉS ÁLDÁS
 - 1Móz 26,12  - Mt 13,36-43
1999.07.08.18:00
Varga Róbert
A HIT ÁRA
 - Lk 14,25-30
1999.07.04.10:00
Cseri Kálmán
A GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET TITKA
(Dr. Joó Sándor igehirdetése)
 - Lk 8,11-15
1999.07.01.18:00
Földvári Tibor
III. A KÍSÉRTÉS ÓRÁJA
 - Mt 26,36-41  - Jel 3,7-12
Cseri Kálmán
VETÉS ÉS ARATÁS
 - Gal 6,7-8  - Mt 13,18-23
1999.06.24.18:00
Cseri Kálmán
JÉZUS ÖRÖK
 - Zsid 13,8
1999.06.20.18:00
Cseri Kálmán
MI KÖNNYEBB?
 - Mt 9,1-8
1999.06.20.10:00
Varga Róbert
NE ÍTÉLJETEK!
 - Mt 7,1-5  - Lk 6,27-31
1999.06.17.18:00
Varga Róbert
JÓ SÁFÁROK
 - 1Pt 4,7-11
1999.06.13.10:00
Kotsis István
AJÁNDÉKOZÓ ISTEN
 - Péld 8,20-21  - Péld 8,20-36
1999.06.10.18:00
Földvári Tibor
AMIKOR A SÁTÁN KISÉRT
 - Jak 1,13-15; Mt 6,13a
1999.06.06.10:00
Cseri Kálmán
KEGYELEMBŐL, HIT ÁLTAL
 Hit 
 - Jn 21,15-17  - Jn 21,1-14
1999.06.03.18:00
Varga Róbert
BELSŐ BÉKE
 - 2Kor 2,12-17
Varga Róbert
LELKI LÁTÁS
 - Mt 26,6-13  - Zsolt 23
1999.05.27.18:00
Cseri Kálmán
NE FÉLJ!
 - Ézs 43,1-5
1999.05.24.10:00
Varga Róbert
PÜNKÖSD UTÁNI KÖZÖSSÉG
 - ApCsel 2,42-47  - Jóel 3,1-5
1999.05.23.08:30
Cseri Kálmán
SZENTLÉLEK ÉS ÖRÖM
 - ApCsel 13,52  - ApCsel 13,44-52
1999.05.20.18:00
Varga Róbert
EGYÜTT A GYÜLEKEZETBEN
 - Róm 15,7;13
1999.05.16.10:00
Dani László
AZ ÖRÖM FORRÁSAI
 - 1Thessz 5,16-18  - Zsolt 66,1-20
1999.05.13.18:00
Cseri Kálmán
MI JOBB NEKÜNK?
 - Jn 16,6-7
1999.05.09.10:00
Cseri Kálmán
LEGYETEK KÖVETŐIM!
 - 1Kor 4,14-16  - 1Thessz 2,7-13
1999.05.06.18:00
Földvári Tibor
AMIKOR AZ ISTEN KISÉRT
 - Jak 1,1-4;12-15
1999.05.02.17:00
Cseri Kálmán
CANTATE VASÁRNAP
(Mendelssohn: Illés oratórium - részletek)
 - 1Kir 19,9-
1999.05.02.10:00
Cseri Kálmán
ERŐS SZÍV
 - Zsid 11,24-27
Varga Róbert
NÖVEKEDJETEK A KEGYELEMBEN
 - 2Pét 1,5-7
1999.04.25.10:00
Cseri Kálmán
TELJES BÁTORSÁGGAL
 - Ef 6,18-20  - ApCsel 4,23-33
1999.04.22.18:00
Cseri Kálmán
KI ÖRÖKÖL?
 - 1Kor 6,9-11
1999.04.18.18:00
Cseri Kálmán
KI AZ ISTENED?
 - Jer 2,28
1999.04.18.10:00
Varga Róbert
ISTEN VEZETÉSE
 - 1Kor 2,9-13  - Zsolt 119,10-20
1999.04.15.18:00
Szatmári Ferenc
JÉZUS ISMÉT KERES TÉGED
 - Jn 21,1-8
1999.04.11.10:00
Cseri Kálmán
A BIZONYSÁGTÉTEL SARUJA
 - Ef 6,15  - Róm 10,13-17
1999.04.08.18:00
Varga Róbert
A MENNYI ISTENE AD
 - Neh 2,5;11-20
1999.04.05.10:00
Varga Róbert
FELTÁMADOTT
 - Jn 20,19-23  - Lk 24,36-49
1999.04.04.11:00
Cseri Kálmán
A FELTÁMADÁS GYÜMÖLCSEI
 - 1Kor 15,54-57  - Mk 16,1-14
1999.04.03.18:00
Kotsis István
MEGHALTÁL KRISZTUSSAL?
 - Mt 27,62-66
1999.04.02.17:00
Cseri Kálmán
OSZTOZKODNI VAGY ÖLTÖZKÖDNI
 - Jn 19,16-24
1999.04.02.10:00
Varga Róbert
KRISZTUS KIRÁLY
 - ApCsel 2,36
1999.04.01.18:00
Cseri Kálmán
LÁTNI VAGY HINNI?
 - Mk 15,31-32
Cseri Kálmán
TORZULÁSAINK
 - Mk 11,7-10  - Mk 11,11-19
1999.03.25.18:00
Kotsis István
MI TELIK TŐLED?
 - Mk 14,3-9
1999.03.21.18:00
Cseri Kálmán
MESSZE - KÖZEL - BENNE
 - Mk 12,28-34
1999.03.21.10:00
Földvári Tibor
A HELYES ADAKOZÁS
 - Mk 12,41-44  - 2Kor 8,1-9
1999.03.18.18:00
Földvári Tibor
A SZŐLŐSGAZDA SZERETETE
 - Mk 12,1-12
1999.03.14.08:00
Cseri Kálmán
"FELMEGYÜNK JERUZSÁLEMBE"
 - Mk 10,32-34  - Fil 2,5-11
1999.03.11.18:00
Cseri Kálmán
ÉLVEZET VAGY ÁLDOZAT?
 - 1Pét 2,11
1999.03.07.10:00
Varga Róbert
SZEMEIMMEL TANÁCSOLLAK
 - Zsolt 32,8-11  - 2Tim 3,14-17
1999.03.04.18:00
Földvári Tibor
A NAGYSÁG TITKA
 - Mk 9,30-37
Cseri Kálmán
ISTENNEK TETSZŐ BÖJT
 Böjt 
 - Ézs 58,6-9  - Ézs 58
1999.02.25.18:00
Varga Róbert
FÉLELEM NÉLKÜL
 - 2Tim 1,7
1999.02.21.18:00
Cseri Kálmán
KI ÉRINTETTE A RUHÁMAT?
 - Mk 5,21-43
1999.02.21.10:00
Földvári Tibor
JÉZUSSAL A VIHAROS TENGEREN ÁT
 - Mk 6,45-52  - Ézs 43,1-21 válogatott versek
1999.02.18.18:00
Varga Róbert
SALOME TÁNCOL
 - Mk 6,14-29
1999.02.14.10:00
Kotsis István
A KEGYELEM MORZSÁJA
 - Mt 15,22-28  - Ézs 63,15-64,8
1999.02.11.18:00
Földvári Tibor
ISTEN HATALMA A NÖVEKEDÉSBEN
 - Mk 4,26-29
1999.02.07.10:00
Varga Róbert
PARANCS ÉS ÍGÉRET
 - Józs 1,1-9  - Mk 3,31-35
1999.02.04.18:00
Földvári Tibor
AZ IMÁDSÁG BIZONYOSSÁGA
 - 1Jn 5,14-15
Cseri Kálmán
"HA AZ ÚR AKARJA..."
 - Jak 4,13-16  - Lk 13,1-9
1999.01.28.18:00
Varga Róbert
A BÉKESSÉG GYÜMÖLCSEI
 - Róm 5,1-5
1999.01.24.18:00
Cseri Kálmán
MINT A GYERMEKEK
 - Mt 6,5-9
1999.01.24.10:00
Földvári Tibor
AZ ÖRÖK ÉLET BIZONYOSSÁGA
 - 1Jn 5,13  - Róm 8,28-39
1999.01.21.18:00
Cseri Kálmán
6. BŰNBOCSÁTÓ ISTEN VAGY
 - Neh 9,16-17
1999.01.17.10:00
Kotsis István
TÉRJETEK MEG!
 - Mt 4,12-17  - Jel 19,9-16
1999.01.14.18:00
Varga Róbert
SZERZŐDÉS VAGY SZÖVETSÉG?
 - Mt 20,1-16
1999.01.10.10:00
Cseri Kálmán
POGÁNYOK VILÁGOSSÁGA
 - Ézs 49,1-6  - Jer 1,4-10
1999.01.07.18:00
Földvári Tibor
SZERETETÉBEN MARADNI
 - Jn 15,7-10
1999.01.03.10:00
Varga Róbert
KÉSZÍTETT IDŐ
 - Préd 3,1-8  - 2Tim 4,1-8
1999.01.01.10:00
Cseri Kálmán
HITVALLÓ KERESZTYÉNEK
 Újév 
 - Mt 28,18-20  - Mk 1,14-22