Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A következő előadás időpontja: 2017. szeptember 8., péntek, 18 óra
Budapest-Pasaréti református templom
(1026. Budapest, Torockó tér 1.)

Kun Ferenc történész:

Felvidéki református örökségünk és a Rákóczi Szövetség

A Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatására 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség tevékenységét különleges nézőpontból mutatja be Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség alapító tagja és korábbi alelnöke. A Reformáció 500 emlékév kapcsán a felvidéki reformációs áramlatok máig érzékelhető hatását kapcsolja össze előadásában a Rákóczi Szövetség felvidéki tevékenységével.

Vendégeket is szívesen látunk!