Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.
Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A következő előadás időpontja: 2017. március 10., péntek, 18 óra

Budapest-Pasaréti református templom
(1026. Budapest, Torockó tér 1.).

Budai Gabriella magyartanár:
200 éve született Arany János – bibliai témák, erkölcsi kérdések Arany műveiben

Vendégeket is szívesen látunk!