Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A következő előadás időpontja: 2018. október 5., péntek, 18 óra
Budapest-Pasaréti református templom
(1026. Budapest, Torockó tér 1.)

Dr. Varga Gergely, nemzetközi kapcsolatok szakértő:

Nagyhatalmak tündöklése és bukása - geopolitika a Biblia tükrében

Amióta szétszélesztette a Mindenható a föld népeit, nemzetállamok és birodalmak jöttek és mentek, állandó mozgásban tartva a nemzetközi hatalmi viszonyokat. De vajon lehetséges-e jó világrendet létrehozni e romlott világban? És mire készüljünk, mit várjunk a XXI. század geopolitikai kihívásaitól?

Vendégeket is szívesen látunk!