Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A következő előadás időpontja: 2018. április 6., péntek, 18 óra
Budapest-Pasaréti református templom
(1026. Budapest, Torockó tér 1.)

Budai Gabriella magyartanár:

A lelkész-költő Tompa Mihály

Budai Gabriella magyartanár a 200 éve született (1817) és 150 éve elhunyt (1868) református lelkipásztor költőnek, Arany János kortársának állít emléket.

Vendégeket is szívesen látunk!