Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A következő előadás időpontja: 2017. november 10., péntek, 18 óra
Budapest-Pasaréti református templom
(1026. Budapest, Torockó tér 1.)

Juhász Erika szakközgazdász:

„Egy nyelvet beszélünk...?” – kommunikáció a generációk között

Saját szemszögéből mindenki különösnek tartja a másik embert, és mennyire így van ez, ha az történetesen egy másik generációhoz tartozik. Az előadó a generációs elméletektől indulva tárja fel az egyes generációk jellemzőit és kapcsolja azt össze a generációk közötti kommunikáció nehézségeivel és lehetőségeivel.

Vendégeket is szívesen látunk!